Рекомендації до чергового етапу електронного декларування

Рекомендації до чергового етапу електронного декларування

Нагадуємо, що 01.01.2019 розпочнеться черговий етап електронного декларування в Україні.

З метою завчасної підготовки до чергового етапу електронного декларування в Україні необхідно виконати такі дії:

1. Перевірити адресу електронної поштової скриньки, яка вказана у Вашому персональному ка­бінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — Реєстр).

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до Указу Президента України від 15.05.2017 №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональ­них спеціальних економічних та інших обмежуваль­них заходів (санкцій)» доступ до окремих поштових серверів у домені .ru обмежений.

У зв’язку з цим для роботи з Реєстром (отримання повідомлень, підтвердження зміни електронного циф­рового підпису тощо) слід використовувати поштові скриньки, які не підпадають під зазначені обмеження (наприклад: ukr.net, і.uа, email.ua, gmail.com,icloud.com тощо).

Якщо Ваша електронна поштова скринька підпа­дає під обмеження, то для її зміни у персональному кабінеті Реєстру необхідно створити (або використо­вувати іншу) особисту поштову скриньку. Після цьо­го слід авторизуватися в Реєстрі за адресою:https://portal.nazk.gov.ua за допомогою власного електрон­ного цифрового підпису, перейти у вкладку «Мій про­філь», натиснути кнопку «Змінити контактні дані», у полі «Новий E-mail» вказати нову поштову скриньку та натиснути кнопку «Змінити E-mail».

На нову поштову скриньку надійде лист «Зміна E-mail від ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРА­ЦІЙ». Для зміни E-mail перейдіть за посиланням у листі, повторно здійсніть вхід у Ваш персональний кабінет та перевірте вкладку «Мій профіль». У полі «Е-mail» повинна бути зазначена вже змінена елект­ронна поштова скринька.

Ця електронна поштова скринька використову­ватиметься для направлення Вам повідомлень про збереження чернеток електронних документів, про подання електронних документів до Реєстру, про змі­ну електронного цифрового підпису (далі — ЕЦП) в Реєстрі тощо.

Звертаємо увагу! Для зміни електронної поштової скриньки у Вашому персональному кабінеті Реєстру не потрібно отримувати новий ЕЦП.

2. Перевірити термін дії та працездатність Вашого ЕЦП для роботи з Реєстром.

Для отримання інформації про термін дії ЕЦП треба завантажити посилений сертифікат особистого ЕЦП з веб-сайту акредитованого центру сертифікації ключів (далі — АЦСК), в якому Ви отримали ЕЦП. Після цього натиснути на сертифікат подвійним кліком лівої кно­пки миші та у вікні, яке відкрилось, переглянути тер­мін дії сертифікату ЕЦП. Необхідно, щоб на дату по­дання електронних документів до Реєстру сертифікат ЕЦП був діючий. У разі, якщо термін дії сертифіката сплинув, Ви не зможете користуватись ЕЦП, у тому числі подавати електронні документи до Реєстру. Тоді Вам необхідно звернутись до АЦСК та отримати но­вий ЕЦП. Зазначаємо, що Національне агентство не є АЦСК. Із переліком АЦСК Ви можете ознайомитись на сторінціhttps://portal.nazk.gov.ua у полі: «АЦСК».

Після отримання нового ЕЦП Вам необхідно зай­ти на сторінку входу до Реєструhttps://portal.nazk.gov.uа і скористатись посиланням: «Я загубив/змінив свій приватний ключ».

У полі «Поточна електронна адреса» вказати електронну поштову скриньку, з якою Ви зареєстро­вані в Реєстрі, та натиснути кнопку «Вислати код для відновлення». На вказану поштову скриньку надійде лист «Зміна ЕЦП від ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ».

Для зміни ЕЦП необхідно перейти за посиланням у листі, після цього у полі АЦСК обрати акредитова­ний центр сертифікації ключів, в якому Ви отримали новий ЕЦП, обрати файл нового ЕЦП, вказати пароль від нового ЕЦП та натиснути кнопку «Змінити ЕЦП».

Після успішного виконання вказаних дій з’явиться повідомлення про розгляд Вашої заявки. Заявки на зміну ЕЦП розглядаються протягом 1 доби у робочий час. Ви можете здійснити спробу входу до Реєстру з новим ЕЦП через вказаний час та не очікувати листа з подальшими інструкціями.

Для перевірки працездатності ЕЦП Ви можете ско­ристатись online-сервісом накладання ЕЦП на елек­тронні документи за посиланням: https://ca.informjust.ua/sign.Результатом успішної перевірки буде пові­домлення: «ПІДПИС НАКЛАДЕНО УСПІШНО, ЦІЛІС­НІСТЬ ДАНИХ ПІДТВЕРДЖЕНО».

Якщо при накладенні електронного цифрового під­пису виникає помилка, слід звернутись до акредитова­ного центру сертифікації ключів, який Вам видав ЕЦП.

Виконавши запропоновані дії, Ви завчасно підго­туєтесь до чергового етапу декларування в Україні, чим полегшите собі роботу з Реєстром.

Зберігайте Ваш ключ ЕЦП, пароль від нього, а та­кож адресу електронної поштової скриньки, з якою Ви зареєстровані у Реєстрі, та пароль від неї у захи­щеному місці.

Також нагадуємо, що на офіційному веб-сайті На­ціонального агентства з питань запобігання корупції https://nazk.gov.ua у розділі «Декларування» Ви може­те ознайомитись із Рекомендаціями при роботі з Ре­єстром, відповідями на поширені питання при роботі з Реєстром та іншими матеріалами з питань електро­нного декларування.

Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції.