Оголошується конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства

Оголошується конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка у 2020 році.

Конкурс проводиться на виконання Комплексної програми  молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки, наказу управління молоді та спорту обласної державної адміністрації від 12 березня 2019 р. № 106  та відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою КМУ від 12 жовтня 2011р. № 1049 (зі змінами).

Мета Конкурсу – залучення інститутів громадянського суспільства до розв'язання пріоритетних проблем Чернівецької області у галузі молодіжної політики, забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються у обласному бюджеті для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства.

Пріоритетні завдання Конкурсу:

1. Відродження національно-патріотичного виховання молоді;

2. Популяризація здорового способу життя серед молоді;

3. Розвиток неформальної освіти серед молоді (набуття молодими людьми знань, навичок поза системою освіти);

4. Створення умов, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості, самозайнятості молоді та розвиток  підприємницької діяльності);

5. Підтримка талановитої молоді.

У рамках Конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

проведення акцій, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, науково-практичних заходів, консультацій, форумів, виставок, фестивалів, концертів, ігор, квестів, вишколів, туристично-краєзнавчих заходів,  масових заходів та  інші види діяльності, у тому числі міжнародні з метою формування патріотичної свідомості молоді, утвердження української культури і народних традицій; усвідомлення  національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності; популяризації здорового способу життя серед молоді; набуття молодими людьми знань, навичок поза системою освіти, сприяння працевлаштуванню молоді, підтримки талановитої та творчої молоді.

Вимоги до конкурсної пропозиції.

Проекти, що подаються для участі у Конкурсі, мають бути спрямовані на розвиток громадянського суспільства.

Проекти  для участі у Конкурсі можуть подати інститути громадянського суспільства, які є юридичними особами та зареєстровані не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення Конкурсу.

Загальний фонд конкурсу становить 150 тис. грн. Обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного проекту не має перевищувати 30 тис. грн. Інститут громадянського суспільства, визнаний переможцем Конкурсу, бере участь у фінансуванні проекту у розмірі не менше 15 %  необхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися інститутом громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Інститут громадянського суспільства може подавати на Конкурс декілька конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у Конкурсі, можуть бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Для участі у Конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена українською мовою і має містити:

1. Заяву про участь у Конкурсі із зазначенням найменування
інституту громадянського суспільства та назви проекту,
за підписом керівника або уповноваженої особи, скріпленим його печаткою  (у разі наявності);

2.  Опис програми та  кошторис  витрат,  необхідних для виконання програми за  встановленою формою. Опис програми повинен містити мету і завдання,  план виконання із зазначенням строків та відповідальних  виконавців на кожному етапі,  очікувані результати та   конкретні   результативні   показники   виконання програми, інформацію про цільову аудиторію,
залучені до виконання програми інституту громадянського суспільства,   способи інформування громадськості  про  хід  виконання  програми,   детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3. Листи-підтвердження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4.  Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання програм протягом останніх двої років за  рахунок
бюджетних   коштів   та   інших   джерел   фінансування,   його
матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Організатор Конкурсу не допускає інститути громадянського суспільства до участі в Конкурсі в разі, коли:

• інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

• інститут громадянського суспільства, не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці першому пункту 6 Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою КМУ від 12 жовтня 2011р. № 1049 (зі змінами);

• інститут громадянського суспільства відмовився від участі у Конкурсі  шляхом   надсилання  організаторові  офіційного  листа;

• інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення своєї діяльності;

• конкурсну пропозицію  подано  після  закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

• установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

Конкурсні пропозиції приймаються з 30 вересня до 27 грудня  2019 року, щоденно у робочий час,  крім вихідних та святкових днів, за адресою: м. Чернівці, вул. Університетська, 50, управління молоді та спорту облдержадміністрації.

Контактний телефон та електронна адреса: тел. (0372) 52 34 92, [email protected]

Конкурсна пропозиція подається особисто в друкованому вигляді. Опис проекту подається в друкованому та електронному вигляді.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Документація конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) стосовно дітей та молоді, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2020 році