Відділ фінансово-господарського забезпечення

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Відділ фінансово-господарського забезпечення

 

  • Адреса: 60300 м.Новоселиця вул. Центральна буд.37 , 3-й поверх, каб.48
  • Контакти: тел..0373350024, е-mail : main_accountant@ukr.net
  •  Режим роботи: понеділок -  четвер : 8.00 – 17.15 год.; п’ятниця: 8.00-16.00 год.
  • Обідня перерва: з 12.00-13.00 год.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату

районної державної адміністрації.

 

І. Загальні положення:

         1) відділ фінансово-господарського забезпечення (далі – відділ) утворюється у складі апарату районної державної адміністрації для забезпечення організації бухгалтерського обліку і контролю за раціональним, ефективним використанням матеріальних  і фінансових ресурсів, для матеріально-технічного забезпечення відділів та управлінь  районної державної адміністрації;

 2) відділ  підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації.

3) відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами

України, нормативними актами Президента України, Верховної ради України, постановами, розпорядженнями, рішеннями Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної фіскальної служби України, відповідними рекомендаціями Міністерства фінансів, Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства соціальної політики, Міністерства юстиції, Пенсійного фонду України, Регламентом Новоселицької районної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, наказами керівника апарату райдержадміністрації, рішеннями районної ради прийнятими у межах її компетенції, а також цим Положенням.

                       

                     ІІ. Основні завдання, функції та права відділу:

         1. Основними завданнями відділу є :

-         складання кошторисів, планів асигнувань загального та спеціального фонду бюджету, штатних розписів апарату, управлінь, відділів та служб районної державної адміністрації, ведення бухгалтерського обліку яких покладено на відділ;

-         контроль за правильним, ефективним та економним  витрачанням бюджетних коштів у відповідності з відкритими асигнуваннями і їх цільовим призначенням за затвердженими кошторисами із врахуванням змін, внесених до них у встановленому порядку, а також за збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей;

-         здійснення попереднього, систематичного, поточного контролю за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення первинних  документів;

-         забезпечення своєчасного нарахування і виплати заробітної плати працівникам апарату, управлінь, відділів та служб районної державної

адміністрації, ведення бухгалтерського  обліку яких покладено на відділ; 

-         своєчасне проведення розрахунків з податків і зборів передбачених законодавством  України та розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторисів згідно з договірними зобов’язаннями з підприємствами, організаціями, установами і окремими особами;

-         інвентаризація грошових коштів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів,  запасів, розрахунків, своєчасне і правильне оформлення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку відповідно до діючого законодавства;

-         проведення інструктажу з матеріально відповідальними особами з питань обліку і зберігання товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться  на їх відповідальному збереженні;

-         застосування комп’ютерних та інших сучасних технічних засобів та технологій обліково-обчислювальних робіт при складанні звітності;

-         складання, підписання і подання відповідним органам у встановлені строки достовірної фінансової, бюджетної та статистичної звітності;

-         здійснення заходів за збереженням особових рахунків працівників райдержадміністрації, бухгалтерських документів, регістрів обліку, кошторисів і розрахунків до них, а також інших документів;

-         контроль за станом прибирання приміщень райдержадміністрації та двору;

-         утримання в належному стані підсобних приміщень та транспорту.

2. Покладання на відділ обов’язків , не передбачених цим Положенням, і

таких, що не стосуються питань бухгалтерського обліку і фінансово-господарського забезпечення, не допускається.

         3. Відділ фінансово-господарського забезпечення має право :

-         вносити керівництву районної державної адміністрації пропозиції щодо ефективного та раціонального використання матеріальних  та фінансових ресурсів;

-         одержувати в установленому порядку від посадових осіб районної державної адміністрації розпорядчі документи, необхідні для виконання покладених на відділ фінансово-господарського забезпечення функцій;

-         брати участь у колегії, нарадах та інших заходах, що проводяться в районній державній адміністрації, засіданнях сесії районної ради, що  стосуються питань фінансування апарату, управлінь,  відділів та служб  районної державної адміністрації;

-          на приміщення,  засоби телекомунікаційного зв’язку, засоби оргтехніки, відповідно обладнаними робочими місцями, відповідні місця зберігання готівки та документів для нормальної роботи  працівників.

4. У відділі фінансово-господарського забезпечення банківські та фінансові документи, кошториси, плани асигнувань, довідки про зміни річного розпису, платіжні відомості на виплату заробітної плати та інших виплат підписуються головою районної державної адміністрації або першим

заступником голови, начальником відділу (головним спеціалістом на період відсутності начальника).

5. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами, службами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації.

6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду  і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про державну службу», за погодженням з обласною державною адміністрацією.

7. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до діючого законодавства.

8.Відділ утримується  за рахунок коштів державного бюджету.

 

9.Організовує та веде діловодство документів з грифом «Для службового користування» та «Для службового користування» з відміткою «Літер «М».

 

Структура відділу

п/п

Прізвище,ім’я,по батькові

 Посада

Номер телефону

е-mail

1

Саінчук Астрелія Флоріянівна

Начальник відділу

(03733)50024

main_accountant@ukr.net

 

2.

Чебан Крістіна Валеріївна

головний спеціаліст

(03733) 50024

main_accountant@ukr.net

 

3.

Бідяк Микола Володимирович водій   

 

 

 

 

 

Прийом

веде

Посада

Дні і години прийому

1

2

3

САІНЧУК

Астрелія

Флоріанівна

 

Заступник керівника апарату -  начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

Щоп’ятниці

З 10 до 14 год.