Управління праці та соціального захисту населення

Управління праці та соціального захисту населення

Управління праці та соціального захисту населення

-  60300 м. Новоселиця, вул. Чкалова7;

-роб.тел. 5-09-70, e-mail. upszn[email protected]

-  щодня з понеділка по четвер 8.00-17.15

П’ятниця з 8.00-16.00

-  обідня перерва з 12.00-13.00

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
           про управління праці та соціального захисту
             населення районної державної адміністрації
 

     1. Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації та  відповідно Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

     2. Управління   у  своїй  діяльності  керується  Конституцією та законами України,  указами Президента України  і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до Конституції та  законів  України,  актами  Кабінету Міністрів   України,  наказами  Мінпраці,  розпорядженнями  голови  обласної та районної державних адміністрацій,  актами відповідного органу  місцевого самоврядування, а також положенням про управління.

 

Основними завданнями управління є:


     забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю,   зайнятість, трудову міграцію, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення,  соціальний  захист  та   соціальне   обслуговування населення,  у тому числі  громадян,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи;

     удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

    здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати  пенсій  органами  Пенсійного фонду України,  проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

     призначення та  виплата  соціальної допомоги,  компенсацій та інших  соціальних  виплат,  встановлених  законодавством,  надання субсидій  для  відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг,  придбання скрапленого газу,  твердого та рідкого  пічного побутового палива;

     розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення  соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних

громадян  похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;

     сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури,  направлення  інвалідів  та дітей-інвалідів  до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення

     забезпечення реалізації державної політики зайнятості на відповідній території;

    забезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

     виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на  здійснення  заходів  з  виконання  державних програм соціального захисту населення  за рахунок субвенції з державного бюджету;

     сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

 

 Управління відповідно до покладених на нього завдань:

     1) забезпечує  здійснення  заходів,  спрямованих на посилення мотивації  до  праці,  удосконалення її організації, оплати та нормування;

     2) аналізує  ситуацію  в  соціально-трудовій  сфері  на відповідній території, стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях;  сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм  організаційно-методичну  допомогу; 

     3) забезпечує  у  межах своїх повноважень      додержання  законодавства  з питань колективно-договірного регулювання   соціально-трудових  відносин, розв'язання колективних трудових  спорів  (конфліктів); 

      4) проводить реєстрацію,   веде   облік,   забезпечує   зберігання   оригіналів колективних договорів, змін та доповнень до них;

     5) вивчає стан використання робочої сили,  аналізує  розвиток процесів,  які  відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти; 

      6) координує  діяльність  структурних  підрозділів  районної державної адміністрації,   пов'язану   з   розробленням   та  виконанням  територіальної програми зайнятості  населення; 

      7) сприяє підприємствам,  установам  та  організаціям  незалежно  від  форми власності та підпорядкування в організації  професійного  навчання кадрів на виробництві;

     8) забезпечує  діяльність  комісії  у  справах альтернативної (невійськової) служби та комісії з розгляду питань,  пов'язаних  з наданням статусу учасника війни;

     9) здійснює  державний  контроль за додержанням законодавства про  соціальний  захист  та  соціальне  обслуговування  населення, своєчасною  виплатою  заробітної    плати, запровадженням підприємствами всіх форм

власності мінімальних державних  гарантій з оплати  праці,  а  також  за  наданням  працівникам  пільг  і компенсацій, передбачених законодавством;

     10) забезпечує  соціальний  захист  працівників,  зайнятих  на роботах  з шкідливими та важкими умовами праці,  вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;
     11) організовує в межах своєї  компетенції  роботу  з  надання пільг пенсіонерам,  інвалідам,  ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам,  забезпечує надання населенню  субсидій для  відшкодування  витрат  на  оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

     12) аналізує  стан  виконання комплексних програм,  здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств  населення, надання  встановлених  законодавством  пільг соціально незахищеним громадянам та подає голові  районної  державної адміністрації пропозиції з цих питань;

     13) забезпечує  надання  відповідно до законодавства державної допомоги  сім'ям   з   дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам,  які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги;

     14) здійснює  відповідно до законодавства грошові компенсації інвалідам на бензин,  ремонт і технічне обслуговування автомобілів та  на  транспортне  обслуговування, а   також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

     15) здійснює нагляд за додержанням  вимог  законодавства  під час призначення   (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України;

     16) забезпечує  цільове  використання  бюджетних  асигнувань, передбачених   на   соціальний   захист   населення  та  соціальне обслуговування;

     17) організовує   роботу   головного   державного    соціального інспектора;

     18) видає  відповідні  посвідчення ветеранам війни,  праці та іншим категоріям громадян;

    19) сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги;

     20) сприяє веденню персоніфікованого обліку у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

     21) проводить  інвентаризацію  особових  справ  і  особових  рахунків  осіб, які   одержують   допомогу,   в   установленому законодавством порядку;

     22) формує банк даних  інвалідів,  подає  пропозиції  органам місцевого    самоврядування    щодо    потреби    у    комунальних  реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

     23) організовує  матеріально-побутове  обслуговування  інвалідів,  ветеранів  війни  та  праці,  їх  санаторно-курортне лікування,  забезпечує 

інвалідів  в установленому    порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації;

     24) контролює роботу територіального центру  соціального  обслуговування  пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян, забезпечує доступність  громадян  до  соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання;

     25) подає   в   установленому   порядку    пропозиції    щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами,  які за станом здоров'я потребують догляду;

     26) забезпечує у разі потреби  влаштування  до будинків-інтернатів (пансіонатів)    громадян  похилого  віку, інвалідів та дітей-інвалідів,  надає допомогу в організації роботи зазначених установ та закладів;

     27) бере участь  у  роботі  державних  комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

     28) сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об'єднанням,   установам  та  організаціям  недержавної  форми власності,  окремим громадянам у наданні  соціальної  допомоги  та соціальних послуг інвалідам,  ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку,  а також іншим особам,  які перебувають у  складних життєвих обставинах;

     29) сприяє  підготовці,  перепідготовці  та  підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери;

     30) підтримує  функціонування  апаратно-програмних  засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі Мінпраці,  а також єдине комп'ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище;

     31) організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян,   підприємств,  установ  та  організацій  з  питань,  що належать  до  його  компетенції,  вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги;

     32) роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

     33) інформує  населення  з  питань,  що  належать до  його компетенції, через засоби масової інформації;

    34) в установленому порядку формує базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які  мають  право  на пільги, та веде їх персоніфікований облік;

     35) формує  та  підтримує  в  актуальному  стані  базу  даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;

     36) забезпечує на відповідному рівні  реалізацію  міжнародних проектів із соціальних питань;

    37) організовує   роботу   з  визначення  статусу  осіб,  які постраждали внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  та  забезпечує відповідно до законодавства їх соціальний захист;

  38) подає  пропозиції  до  проектів  регіональних  програм із соціального   захисту   громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

     39) бере   участь   у   розгляді   проектів  контрактів,  які укладаються з керівниками суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

     40) вживає  заходів до соціального захисту бездомних громадян та  осіб,  звільнених  з  місць  позбавлення  волі,  утворення  та розвитку  мережі  закладів  та  установ,  що  надають  послуги цим громадянам, контролює якість надання ними соціальних послуг, подає районній державній адміністрації пропозиції з цього питання;

     41) сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

     42) організовує  в межах своєї компетенції надання громадянам  соціальних послуг,  в тому числі платних, суб'єктами, що надають соціальні послуги, забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які  надають  соціальні  послуги,  координує та контролює діяльність зазначених суб'єктів;

     43) подає пропозиції районній державній адміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування  проекту  районного  бюджету щодо  передбачення коштів у складі видатків на фінансування районних програм соціального захисту  та  соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;
     44) у  межах  компетенції  організовує  роботу  з  визначення потреби  громадян у соціальних послугах,  забезпечує їх планування та визначає обсяг видатків з  відповідного  місцевого  бюджету  на надання таких послуг.

 

 Управління має право:

     1) здійснювати  контроль  за  наданням  інвалідам,  ветеранам війни та праці,  сім'ям  загиблих  військовослужбовців,  сім'ям  з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством;

     2) здійснювати   контроль   за   додержанням  підприємствами, установами та  організаціями  всіх  форм  власності  встановленого порядку  оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення допомоги;

     3) одержувати в установленому порядку від  інших  структурних підрозділів   районної державної адміністрації,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ  та організацій усіх форм власності інформацію,  документи та інші матеріали,  необхідні для виконання  покладених  на  нього завдань;

    4) подавати  районній державної адміністрації,  Департаменту    соціального захисту  населення обласної державної адміністрації,  пропозиції  з  питань,  що належать до компетенції управління;

     5) здійснювати контроль за своєчасним  проведенням  атестації робочих  місць  працівників,  зайнятих  на роботах з шкідливими і небезпечними

умовами  праці;
     6) залучати  спеціалістів   інших   структурних   підрозділів районної державної адміністрації, підприємств,  установ,  організацій  та  об'єднань  громадян   (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань,  що належать до компетенції управління.
     7) управління під час виконання покладених на  нього  завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації,

органами  місцевого самоврядування,  а    також    з   підприємствами,   установами, організаціями, громадянами та об'єднаннями громадян.

     7. Управління очолює начальник,  який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з  обласною державною адміністрацією.

     Начальник управління має заступника,  який  призначається  на посаду і  звільняється  з  посади  головою  районної державної адміністрації за погодженням з Департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

     8. Начальник управління:

     здійснює керівництво діяльністю управління,  несе персональну відповідальність  за  виконання  покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності  свого  заступника,  керівників структурних підрозділів управління;

    подає на затвердження голові районної держадміністрації  кошторис  та  штатний   розпис управління;

     затверджує структуру    управління,    положення   про   його структурні  підрозділи  і функціональні   обов'язки   працівників управління;

     розпоряджається коштами   у   межах  затвердженого  кошторису управління;

     призначає на  посади  та   звільняє   з   посад   працівників управління;

     видає у   межах   своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

     9. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій з  питань, що належать до компетенції управління, в ньому можуть утворюватися комісії.

     Склад  комісій та положення про них  затверджує начальник управління.

    10. Управління   утримується  за  рахунок  коштів  державного бюджету.

     Граничну чисельність,  фонд  оплати  праці   працівників   та видатки  на  утримання  управління  в  межах  виділених асигнувань визначає голова районної державної адміністрації   після  попередньої  експертизи  у  фінансовому  відділі.

11. Управління є юридичною особою,  має  самостійний  баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

 

 

 

 

 

Інформаційні матеріали УПСЗН

 • Інформаційні матеріали управління праці та соціального захисту населення Новоселицької РДА

У зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 „Деякі питання виплати державної соціальної допомоги” (далі ‒ постанова ) управління праці та соціального захисту  надає огляд типових питань що до змін в призначенні допомоги малозабезпеченим сім’ям

1. Як проводити розрахунок державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям для осіб, які звертатимуться у серпні, листопаді, лютому та травні, оскільки інформація про доходи за відповідні квартали на момент призначення (у першій половині місяця) відсутня в ДПС, що призведе до порушення термінів призначення державних допомог?

 

У випадках, коли відомості про доходи осіб із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків будуть отримані після спливу 10 календарних днів з дня подання заяви, орган соціального захисту населення інформує уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї про те, що призначення допомоги буде проведено після отримання відомостей, необхідних для її призначення.

Оскільки відомості про доходи за відповідні квартали в ДПС є лише після 20 числа - серпня (за ІІ квартал), листопада (за ІІІ квартал), лютого (IV квартал) та травня (за І квартал), такі звернення необхідно тримати на контролі, опрацьовувати до кінця місяця та включати у заявки щодо потреби у коштах на виплату, які формуються до 8 числа місяця, у якому проводиться виплата.

 

2. Склад сім’ї заявника визначається на момент звернення за державною соціальною допомогою малозабезпеченим сім’ям (державною допомогою на дітей одиноким матерям) чи на початок періоду, за який враховуються доходи?

Склад сім’ї заявника визначається на дату звернення за державною соціальною допомогою малозабезпеченим сім’ям (державною допомогою на дітей одиноким матерям).

 

3. Чи має право на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям одинока матір, якщо вона є працездатною непрацюючою особою та протягом періоду, за який враховуються доходи, не працювала?

 

У такому випадку, якщо сім’я є багатодітною або у складі сім’ї є одинока матір слід запропонувати звернутися за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  призначається на один шестимісячний період, за умови звернення за такою допомогою у липні ‒ грудні 2020 року (підпункт 2 пункту 11 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632).

При цьому особа матиме право на призначення допомоги на дітей одиноким матерям після спливу трьох місяців зайнятості (працевлаштування, провадження підприємницької діяльності, реєстрації у центрі зайнятості) протягом періоду, за який враховуються дохід.

 

4. Чи має бути перерва між двома шестимісячними періодами у разі призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям відповідно до підпункту 1 пункту 11 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632).

 

Якщо у складі малозабезпеченої сім’ї є непрацюючі працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, і протягом цього періоду зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні менше трьох місяців або які (за яких) не сплатили (не сплачено) мінімального розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, державна соціальна допомога призначається не більше ніж на два шестимісячних періоди, якщо:

у складі сім’ї є особа з інвалідністю, яка згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії потребує постійного стороннього догляду;

відсутність будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім’ї.

Державна соціальна допомога за таких умов на наступний строк призначається не раніше ніж через шість місяців після завершення виплати такої допомоги. (підпункт 1 пункту 11 вищезазначеного Порядку).

5. Який документ потрібно подати заявнику для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям або допомоги на дітей одиноким матерям для підтвердження тривалої хвороби?

 

Відповідно до пункту 5.1.12 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я                       від 09.04.2008 № 189, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 4 липня 2008 р. за № 589/15280 визначено, що часто та тривало хворіють особи, які за останні 12 місяців були непрацездатними з приводу одного захворювання не менше чотирьох випадків із загальною кількістю днів непрацездатності 40 днів і більше або з приводу різних захворювань не менше 6 випадків за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності понад 60 днів. Тривала хвороба підтверджується документами, що видаються згідно з Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я від 13.11.2001 № 455, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2001 р.                                       за № 1005/6196.

6.  Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям призначається, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи: доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли
80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства.

У зазначеному випадку період догляду або надання соціальних послуг має включати всі шість місяців періоду, за який враховуються доходи, чи може бути менший період?

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2011                        № 178 „Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб” за осіб, які доглядають за дитиною до досягнення  нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу при народженні дитини, при усиновленні дитини одного  з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації  органа,  потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідності, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або особою похилого віку, яка згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення здійснюється сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У такому випадку застосовується норми абзацу четвертого підпункту 1 пункту 10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632). Тобто, за таких осіб має бути проведена сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи.

 

7. Чи має право особа (не є одинокою матір’ю) на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, якщо на момент звернення вона здійснює догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у періоді, за який враховуються доходи, не працювала (не провадила підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобувала освіти, не зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу).

 

Відповідно до підпункту 1 пункту 10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632), передбачено, що державна соціальна допомога не призначається, якщо у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи (крім випадків, передбачених у пункті 11 цього Порядку).

При цьому особа набуде право на призначення допомоги після спливу трьох місяців здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,  у періоді, за який враховуються доходи, та сплати за таку особу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи.

 

8. У періоді, за який враховується дохід, особа працювала (провадила підприємницьку чи професійну незалежну діяльність) протягом трьох місяців. Який дохід враховувати, за інші три місяці, в яких доходи відсутні?

 

Відповідно до пункту 13 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, встановлено, що під час обчислення державної соціальної допомоги для  розрахунку середньомісячного сукупного доходу за кожний місяць, в якому відсутні доходи, включаються 0,5 розміру мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - для непрацюючих працездатних осіб, які не мали доходів протягом періоду, за який враховуються доходи.

9. Чи має право на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям особа, яка надає довідки про нараховану заробітну плату, але підприємство за неї не сплачувало ЄСВ?

У такому випадку заявник надає письмове пояснення із зазначенням розміру доходу, а орган соціального захисту населення робить запит до ДПС щодо наявності інформації про зазначені у довідці доходи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків із направленням до ДПС копій наданих заявником документів, що підтверджують отримання доходу.

При цьому особа матиме право на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям якщо буде підтверджено, що роботодавець має заборгованість зі сплати ЄСВ за цю особу.

10.Чи має право на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям за зверненням у серпні 2020 року особа, яка у липні 2020 року визнана особою з інвалідністю ІІІ групи. У періоді, за який враховуються доходи, не працювала (не навчалася, не сплачено ЄСВ)?

У випадках якщо у такої особи відсутність будь-яких джерел для існування пов’язане з тривалою хворобою, вона може претендувати на  призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у разі підтвердження факту тривалої хвороби.

Якщо відсутність доходів не пов’язана з тривалою хворобою особа матиме право на отримання допомоги після спливу трьох місяців отримання статусу особи з інвалідністю у періоді, за який враховуються доходи.

З метою нормативного врегулювання питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у складі сім’ї яких є особи з інвалідністю, будуть напрацьовані відповідні зміни до вищезазначеного Порядку.

11. Сім’єю подано недостовірні дані про доходи внаслідок чого виникла переплата з виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та родина була позбавлена права на призначення такої допомоги на наступний період (з 01.05.2020 по 31.10.2020). Чи має право така сімʼя на звернення за призначенням державної соціальної допомоги у вересні 2020 року?

 

Якщо малозабезпеченою сім’єю подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання державної соціальної допомоги та на визначення її розміру виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, у якому виявлено порушення. В такому разі на наступний строк державна соціальна допомога може бути призначена не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця, в якому виявлено порушення.

 

До уваги отримувачів житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг!

 

З 1 серпня 2020 року в Україні відкрито ринок природного газу для побутових споживачів, що надає можливість громадянам самостійно обирати постачальника газу.

Для розрахунку розміру житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, щомісяця органи соціального захисту населення отримують від виконавців послуг відомості про забезпеченість громадян послугами та про розмір цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і платежів за такі послуги, у тому числі постачання та розподіл природного газу .

Зазначені відомості отримуються органами соціального захисту населення на підставі отриманої від пільговиків та отримувачів житлових субсидій інформації про набір отримуваних ними житлово-комунальних послуг, а також про дані підприємств – надавачів цих послуг (назва, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку тощо).

Своєчасне надання громадянами інформації органам соціального захисту населення про зміну виконавців житлово-комунальних послуг забезпечить актуальний та правильний розрахунок розміру житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

З огляду на зазначене, з метою своєчасного та в повному обсязі надання громадянам передбачених законодавством соціальних гарантій, звертаємося з проханням до пільговиків та отримувачів житлових субсидій в найкоротші терміни повідомляти органи соціального захисту населення про зміну виконавців житлово-комунальних послуг, зокрема постачальника природного газу для побутових потреб.

 

Допомога на дітей одиноким матерям

1. Хто має право отримувати допомогу ?

Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

 

2. Вимоги для отримання допомоги?

Для призначення, виплати та припинення виплати допомоги на дітей одиноким матерям додатково застосовуються умови призначення, виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям подаються такі документи:

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі ― декларація);

3) довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

4) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або виданий компетентним органом іноземної держави документ про народження, в якому відсутні відомості про батька, за умови легалізації такого документа в установленому законодавством порядку;

5) копія свідоцтва про народження дитини.

Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення.

 

3.  Як реалізовуватиметься виплата допомоги?

Допомога на дітей одиноким матерям, яку призначено за умовами, що діяли до 30 червня 2020 р. (включно), виплачується до закінчення строку її призначення.

З 1 липня 2020 р. допомога на дітей одиноким матерям призначається за новими умовами.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, ― до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям (далі ― період, за який враховується дохід).

Середньомісячний сукупний дохід сімʼї визначається відповідно до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632.

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається, якщо:

1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи .

Допомога на дітей одиноким матерям у зазначеному випадку призначається, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи:

сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців; доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства;

2) особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), за формою згідно з додатком  до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505;

4) у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

При цьому не враховуються транспортні засоби, отримані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками ― вихователями дитячих будинків сімейного типу.

Наявність (відсутність) у власності членів сімʼї транспортних засобів зазначається у декларації.

Якщо у складі сімʼї є непрацюючі працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, і протягом цього періоду зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні менше трьох місяців або які (за яких) не сплатили (не сплачено) мінімального розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, допомога на дітей одиноким матерям призначається:

не більше ніж на два шестимісячних періоди, якщо:

- у складі сім’ї є особа з інвалідністю, яка згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії потребує постійного стороннього догляду;

- відсутність будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім’ї.

Допомога на дітей одиноким матерям за таких умов на наступний строк призначається не раніше ніж через шість місяців після завершення виплати такої допомоги;

на один шестимісячний період, якщо сім’я є багатодітною і звернулася за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям у липні ― грудні 2020 року.

Якщо непрацююча працездатна особа працевлаштувалася або забезпечила себе роботою самостійно у шестимісячному періоді отримання допомоги на дітей одиноким матерям, до сукупного доходу сім’ї під час призначення такої допомоги на наступний період враховується лише 50 відсотків доходу, отриманого у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), або доходу від підприємницької діяльності. Ця норма застосовується одноразово під час наступного звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям.

Кожним наступним зверненням вважається повторне подання заяви та декларації у строк, який не перевищує шести календарних місяців після припинення виплати раніше призначеної допомоги.

Якщо непрацююча працездатна особа перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітна або така, що шукає роботу більше ніж 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, та в шестимісячному періоді отримання допомоги на дітей одиноким матерям не працевлаштувалася, розмір такої допомоги під час наступного звернення за її призначенням зменшується на 50 відсотків, на наступний період ― на 75 відсотків. Така допомога під час наступного звернення призначається не раніше ніж через шість місяців після завершення її виплати.”

Виплата допомоги припиняється або зупиняється на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки та піклування за поданням центрів соціальних служб та/або служб у справах дітей або уповноваженої особи, визначеної виконавчим органом ради територіальної громади, до органу соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям також припиняється:

якщо сім’єю подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання допомоги на дітей одиноким матерям та на визначення її розміру, або встановлено фактичну зайнятість особи, що приносить дохід (винагороду), без оформлення, реєстрації в установленому законодавством порядку, ― з місяця, що настає за місяцем, у якому виявлено порушення. В такому разі на наступний строк допомогу на дітей одиноким матерям може бути призначено не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення;

у разі переїзду сім’ї до іншої місцевості або настання обставин, що унеможливлюють виплату допомоги на дітей одиноким матерям (зокрема, смерть одинокої особи), ― з місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зміни;

за заявою отримувача допомоги на дітей одиноким матерям ― з місяця, що настає за місяцем її подання;

якщо реєстрацію особи, яка включена до складу сім’ї, як безробітної припинено з причин, передбачених абзацами шістнадцятим (крім припинення реєстрації в разі працевлаштування самостійно), вісімнадцятим ― двадцять першим підпункту 1, підпунктами 2 і 3 пункту 30 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792, ― з місяця, наступного за місяцем, у якому надійшла інформація з центру зайнятості;

у разі виявлення, що непрацююча працездатна особа, фактично не здійснювала догляд за особою, яка досягла 80-річного віку, або не надавала соціальних послуг з догляду відповідно до законодавства у зв’язку з перебуванням за кордоном сукупно більше ніж 60 днів протягом періоду отримання допомоги на дітей одиноким матерям, ― з місяця, наступного за місяцем, у якому надійшла відповідна інформація з Держприкордонслужби.

Інформування органів соціального захисту населення стосовно реєстрації (припинення реєстрації) як безробітної особи, яка включена до складу сім’ї, здійснюється центрами зайнятості щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

 

4. Куди звернутися для оформлення та надання допомоги?

У територіальній громаді, в якій утворено виконавчі органи сільської, селищної, міської ради, заяви з необхідними документами приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади (далі ― посадова особа  територіальної громади) та передаються відповідному органу соціального захисту населення.

 

 

Цифрова освіта

 

На виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року № 849, зокрема, цілі: «Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути», Міністерство цифрової трансформації запустило національну онлайн-платформу з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта», яка наразі доступна в мережі Інтернет за посиланням: osvita.diia.gov.ua.

На онлайн-платформі кожен громадянин може безкоштовно опанувати цифрові навички за новим сучасним форматом - освітні серіали. Наразі, на платформі доступний новий онлайн-курс «Кіберняні» (https://osvita.diia.gov.ua/courses/cybemanny). З цього курсу ви дізнаєтеся, як мінімізувати ризики втрати вашої приватної, чутливої інформації. Як попередити кібератаку або кібершахрайство та як швидко відновитися після них, у випадку якщо вони все ж таки сталися. Участь у серіалі взяли експерти, для яких кібербезпека - це не тільки робота, а спосіб життя.

 

В Україні запрацювала Віртуальна платформа емоційної підтримки

На Віртуальній платформі емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19 https://moncenter.eduhub.in.ua/ кожен охочий може абсолютно безкоштовно отримати емоційну підтримку, психологічну допомогу та онлайн навчання під час карантину, спричиненого пандемією коронавірусу.

На платформі ви маєте можливість отримати індивідуальні консультації від сертифікованих психологів та тренерів-практиків з емоційного інтелекту Освітнього Хабу міста Києва, які дозволять зберегти та зміцнити позитивний емоційний та психологічний стан людей протягом всього часу дії карантину, а також навчатись онлайн м’яким навичкам (soft skills), які потрібні кожному, незважаючи на вік та професію.

 

Допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців 

  Управління праці та соціального захисту повідомляє, що 22 квітня 2020 року Урядом було прийнята постанова Кабінету Міністрів України „Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми” № 329  про Порядок виплати допомоги на дітей фізичним особам―підприємцям,
 які обрали спрощену систему оподаткування і належать
 до першої та другої групи платників єдиного податку.

 Допомога на дітей до досягнення ними 10-річного віку призначається і виплачується фізичним
 особам — підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до
першої та другої групи платників єдиного податку і сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи — підприємця.

Допомога на дітей призначається з місяця звернення на період карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
 SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30,
 ст. 1061), та на один місяць після дати його відміни
одному з батьків (опікуну) на кожну дитину до досягнення нею 10 річного віку (включно) у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 р., і виплачується щомісяця за повний місяць.

Для призначення допомоги на дітей заявник подає/надсилає органу соціального захисту населення:

- заяву за формою згідно з додатком у паперовій або електронній формі із зазначенням рахунка в установі уповноваженого банку та документи/відомості у паперовій або електронній формі;

- копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;

- довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

-копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

-копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

У сільській місцевості прийняття заяв з необхідними документами для призначення допомоги на дітей і передачу їх відповідним органам соціального захисту населення здійснюють особи, уповноважені виконавчими комітетами сільських і селищних рад.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади заява з необхідними документами для призначення допомоги на дітей приймається уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, та передається відповідним органам соціального захисту населення.

 

Розпочала роботу інформаційна платформа «Допомога поруч»

      Міністерством соціальної політики України запроваджено соціальний проєкт, створений для надання адресної допомоги вразливим верствам населення в період карантину.

     В межах забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 «Про розвиток соціальних сервісів для деяких соціальних груп населення» функціонує інформаційна платформа «Допомога поруч». Вона розміщена за посиланням https://dopomoga.msp.gov.ua.

Проєкт об’єднує зусилля благодійних та громадських організацій, бізнесу, волонтерів, небайдужих громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування з виявлення потреб людей через «гарячі» телефонні лінії, звернення та надання їм необхідної допомоги.

Завдяки соціальному онлайн-проєкту оперативно визначатимуться потреби, надаватиметься відповідна мобільна допомога та соціальні послуги одиноким громадянам похилого віку, людям з інвалідністю, сім’ям з дітьми та іншим соціально вразливим верствам населення.

Громадяни зможуть звертатися на «гарячі» телефонні лінії, які працюють при місцевих органах влади, й залишати інформацію про потребу в продуктах харчування, засобах особистої гігієни, побутовій хімії, транспортних послугах для доставки цих товарів.

«Це велика інформаційна платформа, де люди можуть знайти тих, кому потрібна турбота. Кожен може зробити заявку – хто про свого сусіда, про своїх батьків, хто просто про того, кому потрібна допомога.           

При цьому продовжать роботу телефонні лінії в місцевих органах влади, органах соціального захисту населення. Жителі Новоселицького району можуть звертатися на «гарячу» лінію за номером 5-00-97 та 5-09-70.

 

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ: ЦЕ МОЖЕ ТРАПИТИСЯ З КОЖНИМ!

Торгівля людьми - означає здійснювання з метою експлуатації, вербування, перевезення, передачу, приховування або одержання людей шляхом загрози силою або її застосування, або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою, або уразливості положення, або шляхом підкупу у вигляді платежів або вигод для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу.

За оцінками Організації об’єднаних націй, проблема транснаціональної злочинності, пов’язаної з торгівлею людьми, має глобальний характер і стоїть на третьому місці після торгівлі зброєю та наркотиками.

Складна економічна ситуація в Україні, високий рівень безробіття та низька якість життя населення і далі змушують громадян шукати роботу за кордоном. Як свідчить практика, найуразливішою категорією людей, які страждають від цього злочину, є жінки та діти. Найпоширенішими злочинами такого роду для України є сексуальна експлуатація, насильство, жорстоке поводження з дітьми, використання праці дітей.

За даними Міжнародної організації з міграції, в Україні зростає кількість жертв трудової експлуатації.

Під час подорожі, навчання чи роботи за кордоном ви маєте подбати про власну безпеку. Саме через легковажність та недостатню проінформованість про реалії працевлаштування за кордоном громадяни опиняються в скрутних ситуаціях.

Якщо Ви стали жертвою торгівлі звертайтесь за телефонами:

Управління праці та соціального захисту населення Новоселицької РДА: 5-09-68;

Національна «Гаряча лінія» з протидії торгівлі людьми:

0-800-505-501 (дзвінки безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні) 527 - безкоштовно з номерів Київстар, МТС, Life :) та Beeline;

Національна «Гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та тендерної дискримінації Центру «Ла Страда-Україна»: 0-800-500-335 (дзвінки безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні).

 

Контактна інформація спеціально уповноважених та інших органів обласних, Київської міської держадміністрацій у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

 

«САНАТОРНО–КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ

ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, учасникам АТО»

Для одержання путівки необхідно перебувати на обліку в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а такі, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, – за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік громадянина, який переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

До заяви додаються:

 • форма 0,70 з лікарні;

 • паспорт громадянина України, ідентифікаційний код;

 • МСЕК;

 • індивідуальну програму реабілітації.

       Відшкодування вартості санаторно-курортного лікування здійснюється місцевими органами соціального захисту населення шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених договорів та на підставі актів про надані послуги із оздоровлення.

Термін перебування у санаторно-курортному закладі для осіб з інвалідністю становить 18-21 день;

Для осіб з інвалідністю із захворюваннями нервової системи наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) 35 днів.

Путівками без лікування забезпечуються громадяни, що супроводжують інвалідів I групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), яким за висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога.

      Останнім днем періоду перебування осіб у санаторно-курортних закладах є 15 грудня поточного року.

За більш детальною інформацією запрошуємо Вас звертатися в відділ соціального обслуговування осіб  з інвалідністю до кабінету № 32 управління праці та соціального захисту населення Новосельцької РДА.

 

СИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ У 2020 РОЦІ

     Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1057 затверджено Порядок проведення психологічної реабілітації учасників
 антитерористичної операції.
      Метою психологічної реабілітації є: збереження або відновлення фізичного та психологічного здоров’я, зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових реакцій, запобігання інвалідності, профілактика агресивної та саморуйнівної поведінки, відновлення порушених (втрачених) психічних функцій до оптимального рівня їх вираженості.
      Реабілітація передбачає надання таких послуг: психологічна діагностика, психологічна просвіта та інформування, консультування, психологічна підтримка та супроводження, психотерапія, групова робота.
      Послуги з психологічної реабілітації надаються окремо або в комплексі з іншими оздоровчими, фізкультурно-спортивними, санаторно-курортними, медико-психологічними та соціальними послугами.
      Для проходження психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції або його законний представник звертається до управління праці та соціального захисту населення місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування), а для діючих військовослужбовців - за місцем перебування (розташування військової частини (підрозділу).
      Учасник антитерористичної операції обирає заклад, де бажає отримувати послуги з психологічної реабілітації та дату їх проведення.
      До заяви на психологічну реабілітацію учасник антитерористичної операції додає копії та пред’являє оригінали таких документів: посвідчення учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни та документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення.
      Після надходження від обраного учасником антитерористичної операції реабілітаційного закладу письмового підтвердження щодо готовності надання послуг із психологічної реабілітації та узгодження дати початку її проведення, управління праці укладає договір із закладом, обраним учасником антитерористичної операції та самим учасником АТО у трьох примірниках.
     У разі проходження психологічної реабілітації у стаціонарних умовах тривалість курсу не перевищує 18 днів.
     За більш детальною інформацією запрошуємо вас,  шановні учасники антитерористичної операції  звертатися в відділ соціального обслуговування осіб  з інвалідністю до кабінету 32 управління праці та соціального захисту населення Новосельцької РДА.

 

Соціальний проект "Ти можеш все. Можливості безмежні"

Міністерством соціальної політики разом з Громадською організацією “Прометеус” та Асоціацією “Інформаційні технології України” підписано Меморандум про співпрацю та презентовано соціальний проєкт “Ти можеш все. Можливості безмежні!”.

Проєкт складається з повного циклу надання можливості усім бажаючим особам з інвалідністю навчатись безоплатно на онлайн курсах та по закінченню навчання взяти участь у конкурсах на вакантні посади в провідних IT-компаніях України та триватиме наступні півроку у кілька етапів.
Навчання розпочнеться з 5 березня 2020 року. Навчальний процес триватиме 14 тижнів, ще тиждень – на складання тестів і отримання сертифікатів, а далі – конкурси на вакантні посади.

ІНСТРУКЦІЯ:
1. Ознайомитись з проектом за посиланням https://education.msp.gov.ua/
2. Пройти за посиланням https://prometheus.org.ua/you-can-everything/ та зареєструватися.
ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НА КУРСИ НЕОБХІДНО:
1.1. Натиснути на назву необхідного курсу (помаранчевого кольору) з переліку на сторінці https://prometheus.org.ua/you-can-everything/.
1.2. На сторінці детального опису курсу, що відкриється, натиснути у верхній частині на кнопку ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА КУРС
1.3. ВАЖЛИВО: обов’язково зареєструватися на два основні, а потім, обрати додаткові декілька курсів (це за бажанням, якщо у Вас вистачає часу для навчання).
3. Навчання розпочнеться 05 березня 2020 року.
4. З 05 березня 2020 у ваших аккаунтах на онлайн платформі Прометеус https://prometheus.org.ua/you-can-everything/ з’явиться посилання (ми виділимо це посилання яскравим кольором) – РОЗПОЧАТИ НАВЧАННЯ. Як тільки ви перейшли за посиланням – можете відразу приступати до освоєння матеріалу.
5. Термін навчання буде зазначений у вас в курсах. Довжина курсів до 14 тижнів.
6. Під час навчання обов’язково користуватись розділом ОБГОВОРЕННЯ. У цьому розділі ви ставите питання менторам, викладачам, які залучені до підтримки вас під час навчального процесу. Не соромтесь, пишіть свої питання, коментарі, пропозиції. Ваша залученість до навчального процесу – це запорука вашого успіху. Ми намагатимемось відповідати на всі ваші запитання. Наша мета – пояснити вам матеріал, надати всі можливості для успішного вирішення завдань та отримання знань для подальшого вашого зростання та процвітання.
7. Під час навчання ви можете ставити питання в розділі ОБГОВОРЕННЯ, що стосується навчального процесу. Також, ви можете ставити свої запитання нам на адресу [email protected], що стосується адміністративних питань. Технічні питання надсилайте на адресу [email protected]
8. Коли обрані курси пройдені і ви успішно пройшли тестування – ви отримаєте сертифікат.
9. Починаючи з 08 червня 2020 будуть оголошені конкурси на вакантні посади в ІТ компаніях України. При наявності отриманих сертифікатів та довідки про інвалідність Ви можете подати свою кандидатуру на участь.
10. Конкурси будуть оголошені додатково. Інструкції та рекомендації буде надано у травні 2020 року.

Соціальній проект, створений для реалізації пріоритетних завдань та політик Міністерства соціальної політики України. Проект повного циклу складається з надання...

 

До уваги отримувачів пільг та житлових субсидій.

З 1 січня 2020 року платіжки за газ розділили на два рахунки: – за безпосередньо спожитий газ та за його транспортування. В Особистому кабінеті на сайті 104.ua вже є розділені рахунки, де кожен споживач може бачити, скільки він повинен заплатити за газ як товар, і за його доставку.

Управління праці та соціального захисту населення Новоселицької райдержадміністрації повідомляє, що нарахування пільг і житлових субсидій на січень 2020 року проведено без врахування тарифу на послугу з транспортування природного газу.

За інформацією інформаційно-обчислювального центру, програмне забезпечення для нарахування пільг і житлових субсидій на послугу з транспортування природного газу, виходячи із соціальних нормативів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (зі змінами), та затверджених тарифів буде доопрацьовано в лютому поточного року, в тому числі за січень місяць.

У лютому управління праці та соціального захисту населення проведе донарахування розміру пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу природного газу автоматично за два місяці 2020 року автоматично.

 

В лютому 2020 року органи соціального захисту населення донарахують розмір пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу природного газу автоматично за два місяці (січень, лютий) 2020 року – без додатково звернення громадян.
Довідково: НКРЕКП затвердила окремий тариф на послугу розподілу природного газу в кінці грудня - отримувачам пільг та субсидій надійшли нові платіжки із зазначенням повної вартості до сплати за послугу з розподілу природного газу. Відповідно до ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» це є складовою оплати комунальних послуг.

Відповіді на запитання, які більше хвилюють пільговиків

 • У листопаді мені прийшла платіжка із повним розміром платежу, хоча я пільговик. Раніше в мене була прописана лише части­на платежу, відповідно до розміру пільги. Чому так?

З 1 жовтня 2019 р. в Україні запро­ваджено монетизацію пільг на опла­ту житлово-комунальних послуг. Те­пер пільговики можуть одержати кошти у готівковій чи безготівковій формі. Починаючи з листопада, українці отримують квитанції за ко­мунальні послуги з повним розміром платежу — без урахування пільг.

 • Якими будуть суми виплат пільг для пільговиків?

З 1 жовтня 2019 р. запроваджено новий механізм виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому порядок розрахунку пільги залишається майже незмінним. Роз­мір пільги щомісячно розраховує ор­ган соціального захисту населення.

Суму пільги розраховуватимуть ви­ходячи з розміру знижки, на яку піль­говик має право згідно із законом. Також на неї впливатимуть ціни і та­рифи на житлово-комунальні послу­ги та державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслу­говування.

 • Як проводити оплату кому­нальних послуг пільговикам почи­наючи з листопада 2019 р.?

Держава виплачує кошти за пільги кожній людині окремо — видає готів­кою або переказує на рахунок Ощад­банку.

 Видача у готівковій формі можлива лише за умови, якщо пільговик напи­сав відповідну заяву до органу соці­ального захисту до 15 жовтня 2019 р.

Пільговик, який одержав готівку, сплачує за спожиті комунальні по­слуги повну суму платіжки.

Ті пільговики, які не написали заяву на отримання пільги готівкою, мають справу з безготівковим розрахунком.

 • Як провести оплату ЖКП, як­що в мене безготівкова форма ви­плати пільги?

Якщо у вас безготівкова форма виплати пільги, то частину платежів за вас здійснює АТ Ощадбанк, а час­тину — ви сплачуєте самостійно. Перерахування коштів Ощадбанком надавачам послуг здійснюється у такій послідовності: постачання теп­лової енергії, постачання та розпо­діл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індиві­дуального опалення, постачання га­рячої води, централізоване водо­постачання, централізоване водовідведення, постачання та розподіл електричної енергії, постачання та розподіл природного газу, пово­дження з побутовими відходами, послуги з управління багатоквар­тирним будинком, внески за вста­новлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

Тобто наразі Ощадбанк перерахо­вує кошти не за пропорційним прин­ципом (коли за кожну послугу прово­дився розрахунок в рівних відсотках від суми пільги), а за пріоритетним принципом — коли спочатку прово­диться оплата за тепло, газ, електро­енергію тощо.

Якщо сума пільги достатня, то сплата всіх послуг здійснюється на 100%. Залишок коштів пільги буде перераховано на наступний місць.

Якщо суми пільги недостатньо, то сплачено буде лише за ті послуги, на які вистачить коштів. А про послуги, за які потрібно доплатити, — Ощад­банк надішле вам смс-повідомлення (з розмірами доплати за кожним ви­дом послуги). Також ви можете зайти у свій особистий кабінет на сайті Ощадбанку, де відображається рух коштів за вашим обліковим записом.

 • А якщо в мене немає мобіль­ного телефону?

Ви можете надати органу соціаль­ного захисту контактний номер теле­фону будь-якої особи, яка не є піль­говиком і яка потім повідомить вас про смс-повідомлення Ощадбанку.

Ви також можете самостійно про­водити розрахунки.

 • Як я можу самостійно прово­дити розрахунки, якщо не маю мобільного телефону?

Ви можете отримати в органі соці­ального захисту населення розраху­нок розміру пільги. Якщо тарифи на житлово-комунальні послуги не змі­нюються, то щомісячний розмір піль­ги протягом опалювального періоду буде однаковим. Тобто, знаючи роз­мір своєї пільги і пріоритетний прин­цип оплати Ощадбанку (див. попереднє запи­тання), ви можете самостійно ви­рахувати, скільки і якому надавачеві послуг маєте заплатити.

 • Я чув, що новий механізм до­зволяє заощадити частину коштів і залишити їх собі. Як це можливо?

Це залежить від того, у якій формі ви отримуєте виплату пільги: у готів­ковій чи безготівковій формі.

Якщо у готівковій, то після повного розрахунку з надавачами послуг ви можете залишити зекономлену го­тівку собі.

Якщо у безготівковій, то всі зеко­номлені кошти ви можете одержати лише після завершення опалюваль­ного періоду (орієнтовно з червня). Про суму зекономлених коштів смс повідомлення вам надішле Ощад­банк. Якщо ви маєте рахунок в Ощад­банку, то ці кошти автоматично будуть зараховані на нього. Якщо ви не має­те рахунку, то ви можете його відкри­ти з червня до грудня поточного року і на нього буде зараховано ці гроші.

 • Як одержувати кошти пільго­викам, котрі не мають відкритого рахунку в Ощадбанку?

Якщо ви маєте на увазі відсутність банківського рахунку в будь-якому з уповноважених банків, у такому разі ви будете одержувати безготівкову виплату пільги через Ощадбанк. Ор­ган соціального захисту самостійно надасть всю інформацію Ощадбанку, який автоматично створює обліковий запис одержувача пільг, на який нара­ховуються кошти, та інформує пільго­вика надсиланням смс-повідомлень.

 • Якщо я не хочу працювати з Ощадбанком, можна обрати якийсь інший банк?

Наразі Мінсоцполітики України працює з 38 уповноваженими банка­ми. Для готівкової форми виплати пільговик може обрати будь-який з них, а також доставку пільги через Укрпошту. Щоб отримати відповід­ний сервіс, потрібно подати заяву до органу соціального захисту (зазна­чивши всі банківські реквізити). Таку заяву можна подавати двічі на рік: до 15 жовтня (на опалювальний період) і до 15 травня (на неопалювальний).

Для безготівкової форми виплат сьо­годні Ощадбанк є єдиним варіантом.

 • Чи можна в разі смерті піль­говика виплатити кошти за остан­ній місяць життя безготівково?

Не можна. Перехід з готівкової фор­ми надання пільг на безготівкову здій­снюється лише за заявою пільговика.

 • Якщо я оплатив комуналку, не дочекавшись смс-повідомлення від Ощадбанку? *

Якщо йдеться про безготівкову форму монетизації, то всі зекономле­ні вами кошти ви зможете одержати влітку. Якщо виникне ситуація, коли ви сплатили рахунки, не дочекавшись смс-повідомлення від Ощадбанку, то на рахунках виникне переплата, яка буде відображена надавачем послуг у квитанціях наступних періодів.

 

За додатковою інформацією звертайтеся в управління праці та соціального захисту населення за адресою: м.Новоселиця, вул..Чкалова,7, каб.39, т.5-09-69

 

Запитували-відповідаємо

Чому саме до 15 жовтня (15 травня) слід звертатися в управління праці та соціального захисту населення?

Відповідно до пункту 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» виплата розрахованої суми пільги здійснюється у грошовій готівковій формі за заявою пільговика, поданою структурному підрозділу з питань соціального захисту населення до 15 жовтня (15 травня), у якій зазначаються виплатні реквізити, виплата пільги здійснюється у грошовій готівковій формі з початку опалювального (неопалювального) сезону.

Для безготівкової форми виплат Ощадбанк є єдиним варіантом на сьогодні.

 

Якщо я отримаю статус пільговика з 1 січня, то не означає це те, що я не зможу скористатися пільгами?

Якщо пільговик звернувся вперше до управління праці та соціального захисту населення, то пільгова знижка на оплату житлово-комунальних послуг нараховується з дня звернення пільговика, а якщо пільговик звернувся за продовженням пільг, то пільга буде нараховуватися з місяця звернення.

Звертаємо увагу, що у кожному конкретному випадку розмір суми пільг залежить від розміру пільгової знижки, визначеної законодавством, кількості членів сім’ї пільговика, на яких поширюється пільга, а також переліку послуг, якими користується пільговик та розміру опалювальної площі житла.

Як не втратити надану пільгу?

Пільговик зобов’язаний повідомляти в управління праці та соціального захисту населення про зміну всіх обставин, які впливають на пільгу: зміни в складі сім’ї, зміну адреси зареєстрованого/фактичного місця проживання, зміну номеру мобільного телефону.

На дітей яким виповнилося 14 років, необхідно оформити паспорт у вигляді ID-картки.        

Пільговики, яким надається пільга у грошовій готівковій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, виплаченої таким пільговикам готівкою.

У разі отримання від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг інформації про наявність простроченої понад місяць заборгованості з оплати послуг (внесків/платежів), сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.), у пільговиків, які отримують пільгу у грошовій готівковій формі, надалі виплата пільги буде здійснюватися у грошовій безготівковій формі.

Я – людина похилого віку. Не маю ні сотового телефону, ні стаціонарного, тим більше комп’ютера. Яким чином мені передати дані про спожитий газ і електроенергію?

Ви можете надати управлінню праці та соціального захисту населення контактний номер телефону будь-якої особи, яка не є пільговиком і яка потім повідомить вас про СМС-повідомлення Ощадбанку.

 До відома для правильного розрахунку суми нарахування за спожиті житлово-комунальні послуги та визначення будь-якої заборгованості, споживачі, у тому числі і пільговики, зобов`язані щомісяця надавати до свого Оператора системи розподілу (ПАТ «Чернівцігаз збут», «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія»- покази електро-, газо- лічильника  на 1–е число  у термін до трьох робочих днів місяця наступного за місяцем за який надаються дані.

Оскільки монетизація – справа нова, то що б порадило управління праці та соціального захисту населення, аби уникнути непорозумінь.

Вчасно передавати організаціям - надавачам комунальних послуг показники лічильника за фактично спожиті послуги (з 1 до 5 числа наступного за місяцем за який передається показник). Також можна передавати та слідкувати за переданими показниками за фактично спожиті послуги на сайтах для споживачів газу ПАТ «Чернівцігаз збут» - https://104.ua, для споживачів електроенергії «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія»- https://www.myenergy.cv.ua.

За отриманням інформації про операції, здійснені за обліковим записом пільговика щодо перерахування коштів виконавцям комунальних послуг, пільговики можуть ознайомитися на сайті АТ «Ощадбанк» - https://www.oschadbank.ua/ua/sd. (Ощадбанк/Монетизація субсидій/особистий кабінет пільговика/вхід - логін це номер мобільного телефону, який був наданий в управління праці та соціального захисту населення).

За додатковою інформацією звертайтеся в управління праці та соціального захисту населення за адресою: м.Новоселиця, вул..Чкалова,7, каб.39, т.5-09-69

Начальник відділу персоніфікованого обліку

осіб, які мають право на пільги управління праці

та соціального захисту населення Новоселицької РДА             Вікторія Роман

 

3 грудня - Міжнародний день інваліда

Щороку 3 грудня в Україні, як і у всьому світі, відзначається день людей з обмеженими фізичними можливостями. Права інвалідів в нашій державі захищає Закон «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України.

Особи з інвалідністю – це не просто категорія людей. Це окремі життя. Окремі трагедії. Окремі людські надії на те, що все буде добре.

За підрахункам,  в нашому районі наразі проживає 3880 людей з обмеженими фізичними можливостями. Через події на Сході України їх число, нажаль, постійно збільшується. На плечі органів соціального захисту лягає все більше завдань, покликаних вчасно вивчити проблеми та охопити соціальною підтримкою учасників АТО.

Постійно ведеться активна  робота щодо психологічної реабілітації, професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним  лікуванням  та придбання житла учасникам АТО.

Законодавством  передбачається вільний вибір особою з інвалідністю санаторно-курортного закладу відповідно до медичних показань. Забезпечення путівками проводиться шляхом відшкодування вартості послуг санаторно-курортним закладам на підставі  тристоронньої угоди, укладеної між особою з інвалідністю, управлінням соціального захисту населення та санаторієм.

На сьогоднішній день на оздоровлення осіб із інвалідністю використано  234 тис. грн. Всього в 2019 році отримають оздоровлення :

6 учасників бойових дій;

4учасника бойових дій отримали психологічну реабілітацію;

12 осіб з інвалідністю загального захворювання , з них 4 осіб з інвалідністю  з ураженням опорно-рухового апарату;

15 інвалідів війни оздоровились за путівками виданими Міністерством соціальної політики

З 2018 року відповідно до постанови КМУ №238 від 14.03.2018 внесено зміни до порядку забеспечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, якою особі з інвалідністю надано право вибору усіх засобів реабілітації які передбачені індивідуальною програмою реабілітації а також вибору  підприємства.

З початку 2019 року  видано  57 одиниць крісел-колісних з них 6 електроскуторів, 67 одиниць протезно-ортопедичних  виробів, 565  інших засобів реабілітації.

 З метою забезпечення громадян засобами реабілітації, до отримання в рамках державної програми, при територіальному центрі працює пункт прокату засобів реабілітації. Протягом 2019 року  видано в тимчасове користування   засоби  реабілітації  49  особам.

Крім людей з інвалідністю в районі проживає 316 дітей з інвалідністю.

У 2019 році запроваджений новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу за принципом „гроші ходять за людиною”, що дозволить забезпечити адресність,  прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг.

На виконання Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”, яким передбачені видатки за бюджетною програмою 2507100 „Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу” Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України 27.03.2019 №309 „Про затвердження Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу”.

Даною програмою скористалося 7 дітей з інвалідністю, загальна сума реабілітації становить 164 тис.грн.

   З метою створення належних умов для здійснення комплексної реабілітації, соціальної адаптації дітей-інвалідів, у системі соціального захисту населення функціонує комплексний центр «Особлива дитина» в який було направлено 21 дитину з інвалідністю та Центр соціальної реабілітації с. Костичани  в якому пройшли реабілітацію 12 дітей з інвалідністю

Відповідно індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда ЛКК, спеціалістами зазначених центрів складається індивідуальний план проведення реабілітації та психологічної корекції дитини-інваліда. Проводиться аналіз та оцінка результатів проведеної реабілітації.

Протягом року управлінням праці надано матеріальну допомогу 18 особам на суму 24 тис.грн

Компенсацію на транспортне обслуговування  надано 57 особам на суму  29,5 тис.грн.

  Робота по забезпеченню осіб з інвалідністю знаходиться на пріоритетному  місці.

За додатковою інформацією звертайтеся в управління праці та соціального захисту населення за адресою м. Новоселиця вул.. Чкалова 7 каб.35

 

У перші дні першого зимового місяця, а саме 3 грудня усе цивілізоване людство вшановує людей з обмеженими можливостями, аби вкотре нагадати суспільству, що такі люди особливі і потребують всебічної уваги до себе. Цей день є доброю нагодою звірити, що вже зроблено, і що необхідно зробити для формування гідних умов життя даної категорії людей, аби ніхто не почувався забутим чи полишеним наодинці зі своїми проблемами.

Переймаючись буденними проблемами, ми повинні замислитися над непростою долею людей з вадами здоров'я і не тільки у цей день, а й протягом цілого року не забувати про те, що поруч з нами живуть інваліди, і вони потребують допомоги і уваги.

Особлива увага приділяється потребам особам з інвалідністю .

В районі станом на  сьогоднішній день року проживає 3881 осіб з   інвалідністю, з них:

- І групи ВВВ – 13 чол.

- ІІ групи ВВВ – 45 чол.

- ІІІ групи ВВВ - 85чол.

- І групи – 330 чол.

- ІІ групи – 1295  чол.

- ІІІ групи – 1786 чол.,

Також,  дітей з інвалідністю - 316 дітей.

Для вивчення потреб осіб з інвалідністю  та оперативного вирішення потреб в Україні впроваджено Централізований банк даних в якому накопичується інформація про  кожного інваліда в працевлаштуванні, засобах реабілітації, санаторно-курортному оздоровлені та навчанні.

На території району проживає 462 осіби з ураженням опорно-рухового апарату з них 137 осіб з інвалідністю пересуваються на інвалідних візках.

86 осіб з інвалідністю або законні представники дітей з інвалідністю перебувають на черзі в органах соціального захисту населення для забезпечення автотранспортом.

Одним з пріоритетних напрямків соціальної допомоги є забезпечення людей з обмеженими фізичними можливостями протезно-ортопедичними виробами, інвалідними візками, технічними засобами реабілітації.

За    2019 року видано 873 направлень   на забезпечення протезно-ортопедичними виробами. 

Особи з    інвалідністю та та діти з інвалідністю отримали

537 технічних засобів реабілітації на загальну суму  понад 3млн703 тис. грн.

З них : 67 протезно- ортопедичних виробів( 1 млн 141 тис. грн.), 83протезів молочної залози( 49тис. грн.), 400 пар ортопедичного взуття(460тис. грн), 57 крісла – колісні (коляски)( на суму 1млн 555 тис. грн.) з них 6 електровкутерів.

159 засіб реабілітації (на суму 432тис. грн.) . Також 6- ом особам з інвалідністю було проведено ремонт технічного засобу реабілітації на 71тис. грн.

355 осіб з інвалідністю взято на облік  для отримання санаторно-курортних путівок.

В цьому році 12 осіб  з інвалідністю  отримали оздоровлення в санаторно-курортних закладах на суму14 тис. грн, з них 4 осіб  з інвалідністю  ураженням опорно-рухового апарату .

6 учасників бойових дій оздоровилися в санаторіях на суму 51тис.грн.

4 учасника бойових дій отримали психологічну  реабілітацію на суму

42 тис. грн..

15 ветеранів війни  оздоровилися в санаторно-курортних закладах.

Управління праці та соціального захисту населення  повідомляє , що в районні проводиться робота по покращенню умов проживання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, поліпшення соціального захисту та надання медичної допомоги особам з інвалідністю в районі.

18 осіб з інвалідність отримали матеріальну допомогу на суму 23 тис. грн..

53 особи з інвалідністю проживають в Магальському будинку –інтернаті, з них 11 дітей.

Всім законним представникам дітей з інвалідністю з порушенням опорно –рухового апарату, які звернулися в управління праці та соціального захисту населення, видані направлення в Новоселицьку центральну  району лікарню та обласний  МСЕК  для визначення медичних показників.

7 дітей з інвалідністю з діагнозом дитячий церебральний параліч пройшли реабілітацію на суму 164тис. грн. .

21 дітей з інвалідністю  направлені в центр  реабілітації  “Особлива дитина”.  З метою отримання реабілітаційних послуг 12 дітей з інвалідністю отримали реабілітаційні послуги в Центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю с. Костичани .      

Робота по забезпеченню осіб з інвалідністю знаходиться на пріоритетному  місці.

За додатковою інформацією звертайтеся в управління праці та соціального захисту населення за адресою м. Новоселиця вул.. Чкалова 7 каб.35

 

 Головний спеціаліст                                                                                 

персоніфікованого обліку осіб,

які мають право на пільги                                        Габа Ірина Михайлівна         

 

Управління праці та соціального захисту населення Новоселицької РДА повідомляє, що 26 листопада 2019 року відбулося чергове засідання комісії для розгляду питань надання населенню пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання палива, скрапленого газу, твердого та пічного палива та призначення державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям.
Всього було розглянуто 193 справи, державні соціальні допомоги –
9 справ, надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг – 180 справ, а також розглянуто 4 заяв пільговиків про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб які мають право на пільги, інформації про адресу фактичного місця проживання пільговика.
По всім справам прийняті виважені рішення згідно чинного законодавства.

 

Сьогодні, 13 листопада у світі відзначають Міжнародний день незрячих.

Дата цього дня вибрана не випадково, адже саме в цей день у 1745 році у Франції народився Валентин Гаюї — відомий педагог, який заснував у Парижі та Петербурзі декілька шкіл і підприємств для незрячих.

Валентин Гаюї вперше продемонстрував свій метод навчання незрячих за допомогою придуманого ним шрифту. Це були великі рівні букви, видавлені рельєфом на щільному папері. Головна перевага нового шрифту ― “унціала” ― полягала у тому, що за допомогою цього шрифту можна було навчати незрячих дітей читанню і друкувати книги для незрячих.

Шрифт був пересувним, і це допомагало незрячим дітям робити набір потрібного тексту. Окрім цього Валентин Гаюї сконструював прилади для незрячих і матриці для виготовлення рельєфних наочних посібників географічних карт і глобусів.

Крім того, він побудував при школі друкарню і надрукував у ній декілька книг рельєфно-лінійним шрифтом. Це були перші книги для незрячих. За книгами Гаюї незрячі навчалися аж до винаходу Луї Брайлем рельєфного-крапкового шрифту у 1829 році.

Сьогодні у світі налічується майже 124 мільйони незрячих людей. Тож головна мета всесвітньої дати — Міжнародного дня незрячих ― привернути увагу людей до тих, хто назавжди втратив зір і опинився у важкій життєвій ситуації.

 

Управління праці та соціального захисту населення Новоселицької РДА повідомляє, що 12 листопада 2019 року відбулося чергове засідання комісії для розгляду питань надання населенню пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання палива, скрапленого газу, твердого та пічного палива та призначення державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям.
Всього було розглянуто 251 справи, державні соціальні допомоги – 13 справ, надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг – 217 справ,
а також розглянуто 21 заяв пільговиків про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб які мають право на пільги, інформації про адресу фактичного місця проживання пільговика.
По всім справам прийняті виважені рішення згідно чинного законодавства.

 

ВЧАСНО ПЕРЕДАНІ ПОКАЗИ ЛІЧИЛЬНИКА - ГАРАНТІЯ НАДАННЯ ПІЛЬГ, А ТАКОЖ КОРЕКТНОГО ЇХ НАРАХУВАННЯ!

Все про зміни у виплаті пільг на житлово-комунальні послуги 

З 1 жовтня 2019 року запроваджується новий механізм виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому порядок призначення виплат залишається майже незмінним.

Отже, з 01.10.2019 суму пільги розраховують структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно з законом. Також на неї впливатимуть ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги та державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування.

Новий механізм виплати пільг передбачає, що гроші передаватимуться людям, а не підприємствам-надавачам послуг. Монетизація пільг не вплине на розмір передбачених законом соціальних гарантій і дозволить заощаджувати кошти на економному споживанні житлово-комунальних послуг і використовувати їх на власні потреби пільговика.

Тобто, якщо домогосподарство спожило менше ресурсів, ніж передбачено в нормативі – заощаджені гроші вони можуть залишити собі.

 

Яким чином можна отримати монетизацію пільг на житлово-комунальні послуги з 1 жовтня 2019 року? 

Новий механізм дає два варіанти одержання допомоги:

 1. Безготівкова монетизація – коли Ощадбанк автоматично створює обліковий запис одержувача пільг, на який нараховуються кошти, а за підсумками опалювального сезону – зекономлені гроші можна зняти (раз на рік). В цьому випадку пільговик не докладає жодних зусиль, за нього все зроблять органи соцзахисту;
 2. Готівкова монетизація – коли одержувач пільги може відкрити рахунок АТ «Ощадбанк» і кожен місяць отримувати «живі» гроші.

Тим пільговикам, які бажають отримувати свою пільгу готівкою, потрібно щорічно до 15 жовтня (15 травня) звертатися до управлінь соціального захисту, з метою надання заяви, в якій зазначити реквізити банківського рахунку. Після цього пільгу виплачуватимуть готівкою з початку опалювального (неопалювального) сезону .

 

Про зміни – повідомляємо вчасно! 

Пільговик зобов’язаний повідомляти структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг (змінився склад сім’ї, набір житлово-комунальних послуг, зміна місця реєстрації/проживання, одруження/розлучення/народження дитини тощо).

Стежимо, щоб не було заборгованості 

Пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою.

До 25 вересня та 25 квітня  до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення буде надаватися інформація про суму простроченої понад місяць (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово – комунальних послуг, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, щодо пільговиків, які отримують пільгу у готівковій формі.

У разі існування простроченої понад місяць заборгованості по оплаті за спожиті житлово - комунальні послуги (на дату надання такої інформації) заборгованості, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у пільговиків, які отримують пільгу у готівковій формі, виплата пільги з наступного  опалювального (неопалювального) сезону  здійснюється у грошовій безготівковій формі.

ВАЖЛИВО

За отриманням інформації про будь-які питання, пов'язані з нарахуванням пільги, пільговики звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

За отриманням інформації про спожиті послуги, нараховані суми за послуги, розмір заборгованості (переплати), пільговики звертаються до виконавців комунальних послуг. Сайти для споживачів газу ПАТ «Чернівцігаз збут» - https://104.ua, для споживачів електроенергії «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія»- https://www.myenergy.cv.ua.

За отриманням інформації про операції, здійснені за обліковим записом пільговика щодо перерахування коштів виконавцям комунальних послуг, пільговики звертаються до АТ "Ощадбанк". Інформація надається в порядку, визначеному АТ "Ощадбанк". Сайт АТ «Ощадбанк» - https://www.oschadbank.ua/ua/sd  .

ДО УВАГИ

    Для правильного розрахунку суми нарахування за спожиті житлово-комунальні послуги та визначення будь-якої заборгованості, споживачі, у тому рахунку і пільговики, зобов`язані щомісяця надавати до свого Оператора системи розподілу (ПАТ «Чернівцігаз збут», «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія»- покази електро-, газо- лічильника  на 1–е число  у термін до трьох робочих днів місяця наступного за місяцем за який надаються дані.

За додатковою інформацією звертайтеся в управління праці та соціального захисту населення за адресою: м.Новоселиця, вул..Чкалова,7, каб.39, т.5-09-69

Начальник відділу персоніфікованого обліку

осіб, які мають право на пільги управління праці

та соціального захисту населення Новоселицької РДА             Вікторія Роман

 

До уваги споживачів, які мають пільги на оплату житлово-

комунальних послуг!

Звертаємо увагу на зміну порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Починаючи з жовтня 2019 року відповідно до Закону України від 09.11.17 № 2189-VІІІ «Про житлово-комунальні послуги» пільга надається у грошовій формі.

Розраховані органами соціального захисту населення суми пільг перераховуватимуться АТ «Ощадбанк» для подальшого проведення ним розрахунків з надавачами послуг за кожного конкретного пільговика (безготівкова форма).

Пільговикам, які подали заяву до органу соціального захисту населення на отримання пільги готівкою, виплата буде здійснюватися у готівковій формі у зазначений у заяві спосіб (банк або пошта).

У зв’язку з цим платіж за послугу нараховується у повному обсязі, без врахування знижки, яка надається пільговику.

У разі отримання готівки пільговик має сплатити спожиті послуги повністю. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує надавачу послуг АТ «Ощадбанк» (за наявності даних про номер мобільного телефону пільговик отримає інформаційне повідомлення від банку про проведені платежі).

Враховуючи, що відповідний механізм запроваджується в Україні вперше, через неточності в даних з технічних причин можуть бути випадки ненарахування окремим особам суми пільги за жовтень 2019 року. У такому разі рекомендуємо звернутися до Управління праці та  соціального захисту населення Новоселицької РДА. Сума пільги у такому випадку за жовтень буде донарахована в наступному місяці.

 

Управління соціального захисту населення Новоселицької РДА повідомляє, що 04 червня 2019 року відбулося чергове засідання комісії для розгляду питань надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання палива, скрапленого газу, твердого та пічного палива та призначення державних соціальних допомог малозабезпеченим сім»ям.
 Всього було розглянуто 76 справ, державні соціальні допомоги – 11 справ, надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг – 65 справ. 
 По всім справам прийняті виважені рішення згідно чинного законодавства.

 

15 травня 2019 року управлінням соціального захисту населення Новоселицької райдержадміністрації за участі начальника управління проведено семінар-нараду з спеціалістами сільських рад по соціальним питанням та представниками Новоселицької об’єднаної територіальної громади, Магальської об’єднаної територіальної громади та Мамалигівської об’єднаної територіальної громади.

В ході засідання розглянуто наступні питання:

 • Ознайомлення з постановою КМУ від 17.04.2019 року №373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» у 2019 році;
 • порядок надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям відповідно до постанови КМУ № 250 від 13.03.2019 року;
 • питання призначення субсидії населенню в окремих випадках за рішенням районної комісії з надання додаткових пільг населенню при призначенні субсидій;
 • реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу;
 • стан обробки списків пільговиків для виплати пільг готівкою для придбання твердого палива та скрапленого газу на 2019 рік;
 • порядок повернення зайво виплачених коштів соціальних допомог та житлових субсидій до Державного бюджету України;
 • Роз’яснення щодо порядку проходження альтернативної (невійськової) служби.

За результатами обговорень спеціалістам сільських рад по соціальним питанням та представникам Новоселицької ОТГ, Магальської ОТГ та Мамалигівської ОТГ рекомендовано забезпечити проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед населення.

 

 Заміна посвідчень постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №551 „Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян” затверджено Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян.

Постановою Уряду передбачено провести до 1 січня 2020 року заміну посвідчень у зв’язку із затвердженням нових зразків посвідчень:

 • особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1);
 • учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 2 і 3) з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;
 • особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), з числа постраждалих від радіаційного опромінення за інших обставин не з власної вини.

Заміна відповідних посвідчень проводитиметься обласною державною адміністрацією протягом 2019 року після надходження нових бланків посвідчень від Міністерства соціальної політики України.

Не потребують заміни і є дійсними посвідчення: учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 та 3), особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорія 3), потерпілого від Чорнобильської катастрофи (серія Г), дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серія Д), дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина із числа (ліквідаторів, потерпілих), смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Раніше видані посвідчення за зразками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1992 року №501 «Про порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», від 20 січня 1997 року №51 «Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та від 21 серпня 2001 року №1105 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року. №51», до видачі посвідчень нового зразка залишаються діючими і надають право на отримання в повному обсязі гарантованих законодавством пільг і компенсацій.

 За додатковою інформацією звертатись в            управління праці та соціального захисту населення за телефоном: 5-09-69.

 

Начальник відділу персоніфікованого обліку осіб,

які мають право на пільги управління праці та

соціального захисту населення Новоселицької РДА              Вікторія Роман

 

СОЦІАЛЬНИЙ ІНСПЕКТОР – ПОМІЧНИК І КОНТРОЛЕР

В Україні право на отримання будь-якого виду соціальної допомоги чітко регламентується нормативними актами

Контроль за правильністю надання державних соціальних допомог, субсидій та використання коштів державного бюджету України, спрямованих на ці потреби, здійснюють державні соціальні інспектори шляхом перевірки інформації про доходи та майно громадян, які звернулися за призначенням соціальної допомоги та субсидії.

Для визначення ступеня нужденності соціальний інспектор має ознайомитись із заявою особи та поданими нею документами, провести співбесіду із заявником. Така розмова може відбутися не лише в управлінні  соціального захисту населення Новоселицької районної державної адміністрації, а й дома у претендента на допомогу для вивчення реального матеріально-побутового становища сім’ї.

Слід зазначити, що перевірка нужденності сім’ї також може здійснюватись у випадках, коли необхідно з’ясувати причини подання сім’єю відомостей про відсутність доходів або їх низький рівень. До об’єктивних (поважних) причин  подання сім’єю таких відомостей можуть належати:

інвалідність;

тривала хвороба заявника або членів його сім’ї;

багатодітність;

неповна сім’я;

неможливість одержання аліментів;

смерть близьких родичів.

Результати обстеження державний соціальний інспектор обов’язково фіксує в акті. Крім того, він може перевірити достовірність наданих сім’єю відомостей про доходи. Зокрема у випадках, коли:

викликає сумніви достовірність довідок про доходи чи зайнятість (чи будь-яких інших );

інформація про доходи та майновий стан, отримана з інших джерел, суперечить тій, що міститься в одному з наданих заявником документів;

не вперше подається інформація про відсутність доходів (низький дохід) і при цьому відсутні об’єктивні та поважні причини;

джерелом інформації про доходи заявника (членів його сім’ї) є підприємство, що неодноразово подавало недостовірні дані;

подається інформація про низький дохід заявником, який і раніше подавав недостовірні дані;

заявник подає інформацію про низькі доходи чи їх відсутність, але відомо, що протягом вказаного періоду він або члени його сім’ї придбали житло, автомобіль, інші речі довгострокового вжитку;

заявник подає відомості про низький дохід, не зазначаючи об’єктивних та поважних причин такого стану справ, але відомо, що один з членів його сім’ї навчається на контрактній основі, вартість якої значно перевищує вказані розміри доходів.

Усі обставини та докази, що виявляються в процесі розгляду заяви на надання допомоги і можуть вплинути на рішення про призначення, доводяться до відома заявників. Крім того, у разі, коли під час обстеження з’являються нові дані, що суперечать інформації заявника, ці нові обставини також доводяться до його відома.

Шановні мешканці району, рекомендуємо при оформленні соціальних допомог та житлової субсидії при декларуванні доходів сім’ї приділяти більше уваги наявності доходів (в т.ч. натуральної оплати) від земельних та майнових паїв, отримання дивідендів, наявності транспортних засобів, які зареєстровані в установленому порядку і з дати випуску яких минуло менше ніж 5 років (крім мопеда),що перебувають у власності або володінні осіб , які входять до складу домогосподарства , а також членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання),інформації про придбання майна,товарів або оплату послуг на суму , яка на дату купівлі,оплати , набуття права власності в інший законний спосіб перевищує  50 тисяч гривень,протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії ,наявності у власності другого домоволодіння або автомобіля, працевлаштування заявника або членів його сім’ї, надання достовірної інформації про власника житлового приміщення на яке призначається субсидія, також звертати увагу на достовірність інформації у довідках про доходи, яка надана підприємством, в якому працює заявник або члени його сім’ї. Надання неповної або недостовірної інформації може вплинути на встановлення права та розмір соціальної допомоги або житлової субсидії, а надмірно виплачені кошти підлягають поверненню. Попередити зайве отримання коштів і запобігти пов’язаним з цим неприємностям нескладно, для цього лише потрібно усвідомлювати ступінь своєї відповідальності при зверненні за державними допомогами та житловою субсидією і надавати повну та достовірну інформацію про доходи та майновий стан осіб, які входять до складу вашої сім’ї.

 

Державні соціальні інспектори управління

праці та соціального захисту населення                                 

Новоселицької РДА                                  

Болокан Едуард Валерійович                                                                     Лунік Віолета Вікторівна

 

Права жінок з інвалідністю в Україні

    На сьогодні в Україні не існує державної стратегії щодо забезпечення прав жінок з інвалідністю згідно зі стандартами КПІ. В державному звіті до Комітету ООН з прав людей з інвалідністю не відстежується розкриття виконання статті 6 КПІ, яка гарантує жінкам з інвалідністю забезпечення повної та рівної реалізації їх прав. На жаль, забезпечення та реалізація прав жінок з інвалідністю на рівні держави не досліджувалися, не було це зроблено і після ратифікації КПІ. Аналіз щодо становища жінок з інвалідністю в окремих регіонах України проводили громадські організації людей з інвалідністю, зокрема, Національна Асамблея інвалідів України.

   Жінки та дівчата з інвалідністю нерідко зазнають дискримінації і не завжди можуть скористатися своїми правами. Особливо це стосується жінок з психічними та розумовими порушеннями, які знаходяться у соціальних закладах опіки та у сім’ях і які зазнають насильства, наруги та жорстокого поводження, не маючи можливості самостійно відстояти свої права.

   На рівні країни не існує державних офіційних даних щодо насильства над жінками з інвалідністю, й це викликає стурбованість громадських організацій, що захищають права людей з інвалідністю. Закон України «Про попередження насильства у сім`ї» не передбачає спеціальних процедур щодо врахування особливостей жінок з інвалідністю. При створенні кризових центрів (вони створюються державними адміністраціями за поданням спеціального уповноваженого органу виконавчої влади) не враховуються потреби цієї групи населення. Не проводиться просвітницька робота з цих питань.

Існує недостатня поінформованість дівчаток та жінок з інвалідністю щодо питань репродуктивного здоров’я, планування сім`ї, статі та інвалідності. Існуюча державна політика у цій сфері не розглядає цю групу як цільову.

«Є перелік реабілітаційних послуг, але у ньому немає різниці між чоловіками та жінками, хоча жінки потребують особливої уваги та певної специфіки в отриманні реабілітаційних послуг. Виходить, що інвалід – це безстатева істота?!»

В Україні порушуються права дівчаток та жінок з інвалідністю на охорону здоров’я.

Не існує жодної жіночої консультації, яка була б архітектурно доступною для жінки в інвалідному візку, мала архітектурно доступний вхід, сучасне медичне обладнання, зручне для жінки з проблемами опорно-рухового апарату

Пологові будинки є тотально недоступними – входи, палати, санвузли, відсутність ліфтів.

    Необхідно зазначити, що держава не приділяє достатньої уваги питанням матерів з інвалідністю, які виховують здорових дітей, а також сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю. Не існує професійних психологічних консультацій для жінок з інвалідністю та сімей де виховується дівчинка з інвалідністю, що створює нові бар’єри щодо інтеграції жінок та дівчат з інвалідністю у суспільство.

   Порушуються права жінок з інвалідністю на повагу до сімейного життя та права на самостійний спосіб життя та включення до громади.

 

 

   Дитячі лікарні архітектурно недоступні. Мама на інвалідному візку з проблемами опорно-рухового апарату змушена постійно звертатися за допомогою до інших людей для того, щоб провести дитину до лікаря на консультацію, а сама змушена чекати на вулиці і вести переговори з лікарем по телефону.

   Відсутня архітектурна доступність у дитячих садках та школах. Мама з інвалідністю не може прийти на батьківські збори у школу, на свято до дитини, поспілкуватися з учителями, що надзвичайно шкодить психологічному стану як матері, так і дитини. Дитина чекає на маму і звикає до того, що для неї не створені умови для участі в її шкільному житті. У деяких дітей з’являються комплекси.

    Проблема непорозуміння існує і в сім'ях. Батьки для доньки з інвалідністю не бачать можливостей зростання, не спрямовують її до навчання, отримання роботи (це стосується дівчат з важкими проблемами пересування, зору, слуху, проблемами розвитку інтелекту і т.д.). Сім'ї відчувають тягар «сім'ї другого сорту», тому потребують допомоги юристів, психологів, соціальних працівників для подолання внутрішньосімейних проблем.

     Таким чином, можна зробити висновок, що в Україні відсутня державна політика щодо забезпечення та реалізації прав жінок з інвалідністю, їх включення в життя суспільства. Жінки з інвалідністю зазнають дискримінації на підставі інвалідності та статі. 

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого  

 

обліку  осіб, які мають право на пільги           Ірина  Габа                                           

 

До уваги учасників АТО/ООС, які мають

бажання навчатися! 

У 2019 році за програмою НАТО-Україна для ветеранів та учасників АТО/ООС запропоновані цікаві та актуальні спеціальності, за якими можна пройти перепідготовку.

Перелік навчальних закладів і спеціальностей професійної перепідготовки для ветеранів АТО/ООС у 2019 року за програмою НАТО-Україна

 

Спеціальність

Місце проведення курсів

Супровід проекту

Судноводій маломірних суден

Інформаційний менеджмент

Менеджмент перевезень та логістика

Київ

Черкаси

Миколаїв

Херсон

Чернігів

Одеса

Маріуполь

Бердянськ 

Громадська організація „Ліга офіцерів”

Арнаутов Олександр Олександрович

+38(094)906-60-67

Маркетинг

Організація малого бізнесу

Запоріжжя

Мелітополь

ГО „Об’єднання військовослужбовців „Лідер”

Коноваленко Генадій Володимировмч

+38(097)976-08-90 

Інформаційні технології

Макетинговий менеджмент

Основи підприємництва

Конотоп

Київ

Полтава

Науковий Парк Київського національного університету

Козак Вадим Григорович

+38(093)014-67-13

 

Менеджмент безпеки: охоронник 

3-го розряду,

Начальник охорони

Миколаїв

Очаків

Первомайськ

Нова Одеса

Вознесенськ

Южноукраїнськ

Константинівка

Галицинівка

Ульянівка

Старо-Богданівка

Мартинівка

(Все Миколаївська обл.) 

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Гермес-Юг»

Рєзанов Сергій Володимирович

+38 067 509 7952,  +38 093 435 2455, +38 095 551 1333

Облік і оподаткування

Менеджмент

Дизайн

Комп’ютерна інженерія

Телекомунікації та радіоелектроніка

Хмельницький

Староконстантинів

Шепетівка

Кам՚янець-Подільський

Житомир

Озерне

Гуйва

Новоград-Волинський

Тернопіль

Гайсин 

Хмельницький центр перепідготовки та соціальної адаптації, Хмельницький 

національний університет

Гапєєв Анатолій Іванович

+38 067 381 7242, +38 093 694 6545

Комунікаційні та інформаційні технології

Менеджмент та ділове адміністрування

Харків

Полтава

 

 

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут»

Паржин Юрій Володимирович

+38 057 707 6586 

Англійська мова

Київ

Харків

НЗ „Британська Рада (Україна)”

Олянич Інна

+380444905600 

Англійська мова

Менеджер з продажу

Одеса

Українсько-Баварський Менеджмент Трейнінг-центр

Богданова Світлана Миколаївна

+38 048 777 069, +38 066 339 7406 

Менеджмент безпеки бізнесу

Комп՚ютерна графіка та Веб-дизайн

Управління персоналом

Менеджмент малого бізнесу

Володимир-Волинський

Дрогобич

Самбір

Стрий

Мукачево

Львів

Рівне

Чернівці

Броди

Золочів

Червоноград

Луцьк

Івано-Франківськ

 

ГО „Західний регіональний центр сприяння перепідготовці та соціальній адаптації військовослужбовців”,

Львівський інститут МАУП

Андрій Петрович Рой,

 Михайло Юрійович Герцик 

+38 067 672 8695,

 +38 067 995 6496

За додатковою інформацією звертатись в управління праці та соціального захисту населення за телефоном: 5-09-69.

 

Начальник відділу персоніфікованого обліку осіб,

які мають право на пільги управління праці та

соціального захисту населення Новоселицької РДА Вікторія Роман

 

Сьогодні 28.02.2019 року в районному клубі ветеранів начальник відділу призначення всіх соціальних виплат Деркач Оксана Мечиславівна надавала роз’яснення згідно постанови КМУ № 62 від 06.02.2019 року про надання житлової субсидії у готівковій формі.

Забезпечення психологічною реабілітацією учасників антитерористичної операції.

Урядом затверджений Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції (далі – Порядок).

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” (далі — бюджетні кошти), для проведення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції з числа осіб, яким встановлено один із таких статусів:

учасник бойових дій — відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі — Закон);

інвалід війни — відповідно до пунктів 11—14 частини другої статті 7 Закону;

учасник війни — відповідно до пункту 13 статті 9 Закону.

Для проходження психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції звертається до до районного управління праці та соціального захисту населення та подає наступні документи: копія посвідчення учасника бойових дій, інваліда війни або учасника війни та копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції  чи забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Бюджетні кошти спрямовуються для відшкодування вартості:

-надання послуг із психологічної реабілітації;
— проживання та харчування під час надання послуг із психологічної реабілітації в умовах стаціонару;
— витрат на оплату проїзду до суб’єктів, що надають послуги із психологічної реабілітації (далі — суб’єкт надання послуг) та назад.

Управління протягом одного робочого дня з дня надходження заяви реєструє таку заяву та приймає рішення щодо укладення договору про надання послуг із психологічної реабілітації із суб’єктом надання послуг, якого обрав учасник антитерористичної операції.

Управління, суб’єкт надання послуг та учасник антитерористичної операції укладають договір про надання послуг із психологічної реабілітації у трьох примірниках (по одному для кожної сторони).

Оплата послуг із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції проводиться шляхом відшкодування вартості таких послуг суб’єктам надання послуг відповідно до укладеного договору на підставі актів надання послуг.

Гранична вартість послуг із психологічної реабілітації визначається щороку Мінсоцполітики за пропозицією Служби та за погодженням із Мінфіном.

За додатковою інформацією просимо звернутись до районного управління праці та соціального захисту населення (м.Новоселиця, вул..Чкалова,7  каб. 35)                                              

22 лютого 2019 року під головуванням начальника управління праці та соціального захисту населення Новоселицької РДА Людмили Петрівни Крояло проведений семінар-нараду зі спеціалістами виконкомів сільських рад району та Мамалигівської, Новоселицької і Магальської ОТГ.

На засіданні обговорювалися  питання щодо надання житлових субсидій населенню  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі  (монетизація субсидій) відповідно до  Постанови КМУ від 06.02.2019 року № 62.

Ознайомлення з питанням надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “Муніципальна няня” відповідно до  Постанови КМУ від 30.01.2019 року № 68.

Також, розглядалось питання забезпечення інвалідів та УБД, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали участь в АТО технічними засобами реабілітації,  путівками  на санаторно-курортне лікування та пільгове забезпечення. 

Ознайомлення зі змінами до Положення про Порядок направлення пільгової категорії дітей для оздоровлення та відпочинку до “Міжнародного дитячого центру Артек” та  “Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів.  

Які пільги мають «афганці»?

Звертаємося до Вас учасники бойових дій в Афганістані.

           Українське законодавство містить чимало актів, якими в різній мірі передбачено пільги для учасників бойових дій. Центральне місце серед нормативних актів у цій сфері займає Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Крім того вказане питання регулюється Законами України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та іншими нормативними актами.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час.

Безпосередньо перелік пільг які надає держава для учасників бойових дій, передбачений у ст. 12 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Учасникам бойових дій надаються такі пільги:

1)      безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2)      першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3)      безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

4)      75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

5)      75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю);

6)      75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

7)      безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

8)      користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

9)      щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

10)  першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

11)  виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

12)  використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

13)  переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

14)  першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, — протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

15)  одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

16)  першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

17)  безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

18)  зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

19)  позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів — додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;

20)  першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

21)  позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також на обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

22)  учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання відповідних професій.

   Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Крім того статтею 17-1 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачено щорічну виплату разової грошової допомоги до 5 травня.

При цьому сума разової грошової допомоги, що належала особі згідно з цим Законом і залишилася не одержаною у зв’язку з її смертю, не включається до складу спадщини і виплачується батькам, чоловіку (дружині), дітям особи, якій передбачена виплата разової грошової допомоги, або родичам, що проживали разом з нею.Також багато інших пільг.

    

 

          За консультаціями та отриманням інформації про пільги  звертатися     до районного управління праці та соціального захисту населення.

 

 21 лютого 2019 року районна робоча група з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення провели роз’яснювальну роботу серед підприємців Новоселицької ОТГ «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення та негативних наслідків нелегальної праці».

Міністерство соцiальної політики України


5 головних запитань про монетизацію пільг і субсидій

1. Чи потрібно повторно подавати документи ?

Так, усім отримувачам пільг і субсидій обов’язково потрібно У ТРАВНІ подати Заяву на монетизацію і Декларацію про доходи в управління соціального захисту населення та надати дозвіл на обробку персональних даних.

В Ощадбанк йти не потрібно. Уряд максимально автоматизував процес монетизації, щоб основне навантаження лягло на управління соціального захисту населення, державний банк та надавачів комунальних послуг.

Тим, хто звернеться за допомогою вперше у 2019 році, у травні вже не потрібно поновлювати документи. Ви вже є учасниками монетизації пільг і субсидій.

2. Чи потрібно у Ощадбанку самостійно відкривати рахунок?

На кожного одержувача субсидій, після опрацювання заяви на монетизацію, буде АВТОМАТИЧНО відкритий персональний обліковий запис в банку, на якому будуть відображатися житлової субсидії у грошовій формі.

Персональний обліковий запис матиме спеціальний режим використання. Тобто кошти першочергово будуть спрямовуватися на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію й воду.

Ощадбанк щомісяця інформуватиме субсидіантів та пільговиків SMS-повідомленням про надходження коштів від держави, їх використання та залишок.

Після закінчення опалювального сезону - у червні -  суми невикористаних коштів перераховуватимуться на поточні рахунки одержувачів житлової субсидії.  Рахунок кожному Ощадбанк відкриє автоматично, без додаткового звернення у банк.

3. Як відбуватиметься оплата комуналки?

Все відбуватиметься автоматично. Щомісяця надавачі комунальних послуг для Ощадбанку формуватимуть он-лайн платіжку субсидіанта. Банк згідно з наданою інформацією перераховуватиме їм субсидію. Про це, та про те скільки залишається заплатити за комуналку, Ощадбанк одразу інформуватиме субсидіанта SMS-повідомленням.

Для субсидіантів будуть створені ПЕРСОНАЛЬНІ КАБІНЕТИ, де можна буде відслідкувати інформацію про розмір нарахованої допомоги, перелік комунальних послуг, які сплачені за рахунок субсидії, залишок коштів. Додаткові консультації можна буде отримати у контакт-центрі Ощадбанку за тел.: 0 800 210 800. 

4. Чому Ощадбанк?

Ощадбанк є державним уповноваженим банком щодо десятка урядових програм та має понад 15 років досвіду  співпраці  з підприємствами паливно-енергетичного комплексу.

Банк володіє найбільшою мережею відділень – понад 3 200, які присутні в тому числі у сільській місцевості, де найбільша кількість субсидіантів, та має великий ДОСВІД щодо виплат соціальної допомоги й пенсій великій кількості клієнтів одночасно. Тому і визначено проводити монетизацію пільг і субсидій саме через цей державний банк.

Жодних комісій від субсидіантів та пільговиків за обслуговування їх персональних облікових рахунків Ощадбанк не братиме.

5. Чому гроші не роздадуть одразу на руки?

В Україні субсидію отримує майже половина українських сімей. Якщо одразу роздати такій кількості людей гроші на руки, є ризик гіперінфляції та кризи комунальних неплатежів.

Уявімо ситуацію, що 8 млрд. грн. щомісяця замість оплати комуналки попадатимуть на споживчий ринок. Уже через два місяці житлово-комунальне господарство України спіткає колапс, адже надавачі послуг не зможуть розрахуватися з тим же Нафтогазом за куплений газ.

 

Тому допомога надходитиме на персональний обліковий запис субсидіанта та пільговика в Ощадбанк, а все, що залишиться після оплати комунальних послуг протягом року, за результатами опалювального сезону ЕНЕРГООЩАДНІ українці зможуть забрати з банку готівкою.

До дня інваліда

 

У перші дні першого зимового місяця, а саме 3 грудня усе цивілізоване людство вшановує людей з обмеженими можливостями, аби вкотре нагадати суспільству, що такі люди особливі і потребують всебічної уваги до себе. Цей день є доброю нагодою звірити, що вже зроблено, і що необхідно зробити для формування гідних умов життя даної категорії людей, аби ніхто не почувався забутим чи полишеним наодинці зі своїми проблемами.

Переймаючись буденними проблемами, ми повинні замислитися над непростою долею людей з вадами здоров'я і не тільки у цей день, а й протягом цілого року не забувати про те, що поруч з нами живуть інваліди, і вони потребують допомоги і уваги. Тож хочеться побажати Вам витримки, здоров’я, оптимізму, можливості втілити в реальності ваші плани та задуми.

       В нашому районі проживає  2929 люди з обмеженими функціональними можливостями  - люди які перебувають під постійною опікою держави .

Незважаючи на економічну кризу щомісяця, без затримок, провидиться виплата пенсій та допомог.

       Для вивчення потреб інвалідів та оперативного вирішення потреб в Україні впроваджено Централізований банк даних в якому накопичується інформація про потреби кожного інваліда його потреби: в працевлаштуванні, засобах реабілітації, санаторно-курортному оздоровлені та навчанні.

       Наша держава взяла на себе і виконує конкретні зобов’язання щодо матеріального забезпечення інвалідів, створення для них гідних умов життя - надала ряд пільг, конституційно гарантувала рівні з іншими громадянами можливості для участі в основних сферах життя суспільства.

       Протягом  2018 року управлінням праці та соціального захисту населиння було видано  на протезно- ортопедичні вироби 67  направлень, 42 особи отримали направлення на забезпечення крісла колісними засобами ,  130  пар взуття  отримали особи з інвалідністю, також 77 інваліди отримали засоби реабілітації ( палиці - милиці,ліжка ,спеціальні меблі ).33 інваліда та ветеранів війни поправили своє здоров’я в санаторно-курортних закладах.

       Сьогодні особливої поваги заслуговують ті інваліди, які не впали в розпач, не замкнулися в чотирьох стінах, а в силу своїх можливостей працюють, беруть активну участь в громадському житті і займаються спортом. Ми всі повинні об’єднати наші зусилля зад ля гармонійної інтеграції у сучасне суспільство людей з особливими потребами. У цей день бажаємо вам теплих стосунків з вашими близькими, творчої наснаги, бадьорості духу та міцного здоров’я і надалі залишатися для нас прикладом безмежних людських можливостей, та міцної сили волі, що ці можливості породжує. Нехай справдяться всі ваші бажання, мрії та задуми!

До уваги осіб з інвалідністю!

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012року №321 (зі змінами), зокрема, затверджено Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення (далі-Порядок).

Держава гарантує безоплатне забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації; виплати особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та іншим окремим категоріям населення грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації (далі — компенсація); безготівкового перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонту.

            До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах рад (далі — органи соціального захисту населення), належать:

 • протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;
 • спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
 • засоби для пересування;
 • допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
 • меблі та оснащення;
 • спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

До технічних та інших засобів реабілітації, за які за бажанням особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законних представників виплачується компенсація, належать:
допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

 • спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією;
 • протези молочної залози, ліфи для кріплення протезів молочної залози, в тому числі спеціальні ліфи для занять фізичною культурою і плаванням (купальник), ортези на верхні кінцівки, зокрема компресійні рукави при лімфодемі;
 • друге крісло колісне.

Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до індивідуальної програми реабілітації (далі — індивідуальна програма). Зазначеними засобами (крім засобів для пересування) забезпечуються також діти віком до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату (далі — діти віком до 18 років).

Особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю виплачується компенсація за допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому, спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією в порядку черговості відповідно до індивідуальної програми, якщо інше не передбачено цим Порядком.

Перелік необхідних документів для отримання технічних та інших засобів реабілітації
Для взяття на облік особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники подають органу соціального захисту населення, виконавчому органу ради об’єднаної територіальної громади заяву про взяття на облік за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Разом із заявою про взяття на облік пред’являються такі документи особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи:

 • паспорт громадянина України або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);
 • висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю — висновок ЛКК) ― у разі коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;
 • індивідуальна програма (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), що містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (індивідуальна програма не пред’являється особами з інвалідністю для виплати компенсації за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією у випадках, передбачених пунктами 7—9 цього Порядку);
 • рішення ВЛК чи висновок ЛКК (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність);
 • довідка органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);
 • висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);
 • довідка, що підтверджує місце проживання/перебування безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, видана уповноваженим органом за місцем проживання (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);
 • витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, працівників МВС, поліцейських і працівників Національної поліції, яким не встановлено інвалідність);
 • довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районі її проведення, яким не встановлено інвалідність);
 • довідка з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються);
 • посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомних осіб);
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта громадянина України (для осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті громадянина України);
 • довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, віком до 16 років, та осіб, паспорти громадян України яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);
 • посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).

За консультаціями та направленнями на отримання ТЗР звертатися в управління праці та соціального захисту населення Новоселицької райдержадміністрації за адресою: м. Новоселиця,  вул. Чкалова,7,  кабінет №35. 

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого

обліку осіб, які мають право на пільги                                          Ірина Габа

 

Забезпечення  санаторно- курортним лікуванням за державні кошти.

Забезпечення санаторно-курортними путівками пільгових категорій громадян здійснюється районними управліннями праці та соціального захисту населення (УПСЗН) районних державних адміністрацій.

Для отримання путівок необхідно:

 • стати на облік в УПСЗН відповідно до району проживання;
 • надати заяву про забезпечення санаторно-курортним лікуванням районному УПСЗН;
 • надати медичну довідку (форма № 070/о);

Фінансування санаторно-курортних путівок на оздоровлення визначених  категорій громадян здійснюється за рахунок державного бюджету. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство соціальної політики, а розпорядниками нижчого рівня - Фонд соціального захисту інвалідів, Департамент соціальної політики та УПСЗН районних адміністрацій .

У випадку, якщо особа, яка перебуває на обліку, в поточному році одержала безоплатну путівку від іншої організації - знімається з обліку.
Повторне взяття на облік здійснюється відповідно до  медичних рекомендацій з урахуванням пільг, при повторному наданні заяви та медичної довідки.


2. Категорії осіб які мають право на безоплатне отримання путівок.

 

Категорія осіб

Порядок отримання

І.

Особи з інвалідністю усіх категорій

Особи з інвалідністю  загального захворювання

у порядку черговості в міру надходження путівок строком на 18-21 день

Особи з інвалідністю з дитинства

у порядку черговості в міру надходження путівок строком на 18-21 день

Особи з інвалідністю з захворюваннями нервової системи (в т.ч. з захворюваннями хребта)

у порядку черговості в міру надходження путівок строком на 18-21 день

Особи з інвалідністю яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві 

у порядку черговості в міру надходження путівок строком на 18-21 день

ІІ.

Ветерани війни

Особи з інвалідністю війни (в тому числі категорії, визначені як інваліди війни згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" )

позачергово, строком на 18-21 день щороку (із січня по грудень)

Учасники війни (в тому числі категорії, визначені як учасники війни згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту")

строком на 18-21 день один раз на два роки

Учасники бойових дій (в тому числі учасники АТО та інші категорії визначені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту")

строком на 18-21 день щороку (із січня по грудень)

Учасники бойових дій у період ВВВ, яким виповнилось 85 років і більше

позачергово, строком на 18-21 день щороку (із січня до грудня).

Категорії   осіб, з числа  особи з інвалідністю та ветеранів війни мають  право  вільного  вибору  санаторно-курортного   закладу   відповідного  профілю  лікування,  путівки  до  якого  придбані за рахунок коштів державного бюджету.

 

3. Виплата грошової компенсації.

Середню вартість санаторно-курортної путівки визначає Міністерство соціальної політики за поданням Фонду соціального захисту інвалідів та погодженням Міністерством фінансів в межах обсягу бюджетних коштів, виділених на поточний рік.

Виплата грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки здійснюється особам з інвалідністю, особам з інвалідністю  внаслідок війни .

Підставою для виплати грошової компенсації є такі документи:

 • заява про виплату грошової компенсації;
 • посвідчення особи, що підтверджує її належність до категорії  громадян, зазначених у пункті 2 цього Порядку;
 • облікові дані про одержання путівок та грошової компенсації.

Грошова компенсація виплачується у розмірах:

 • особам з інвалідністю  І та ІІ групи - 100 відсотків середньої вартості путівки;
 • особам з інвалідністю  ІІІ групи - 75 відсотків середньої вартості путівки

Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування оплачується іншим категоріям осіб, які мають право на отримання безкоштовного санаторно-курортного лікування ветерани війни, жертви нацистських переслідувань,ветерани праці та ін.)

Компенсація оплачується у розмірі вартості самостійного санаторно-курортного лікування, але не більше ніж середня вартість путівки, визначена Міністерством соціальної політики на поточний рік.

Підставою для виплати грошової компенсації є такі документи:

 • заява про виплату компенсації;
 • документ про сплату повної вартості путівки;
 • посвідчення особи, що підтверджує її належність до перелічених категорій громадян;

Грошова компенсація виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення (УПСЗН), зазначеним особам через два роки  після звернення із заявою про виділення путівки або виплату  грошової компенсації, якщо вони протягом цього періоду не  одержували безоплатної санаторно-курортної путівки.

За консультаціями  звертайтеся в управління праці та соціального захисту населення  Новоселицької райдержадміністрації  за адресою: м. Новоселиця ,вул.. Чкалова 7,кабінет 35.

 

 

 

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого                                              Ірина  Габа

обліку  осіб, які мають право на пільги 

 Управління праці та соціального захисту населення Новоселицької РДА повідомляє, що 18 вересня 2019 року відбулося чергове засідання комісії для розгляду питань надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання палива, скрапленого газу, твердого та пічного палива та призначення державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям.

 Всього було розглянуто 167 справи, державні соціальні допомоги – 22 справ, надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг – 145 справ. 
 По всім справам прийняті виважені рішення згідно чинного законодавства.

Безбар’єрний доступ осіб з інвалідністю до об’єктів інфраструктури

 

В основному законі держави, Конституції, визначено, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Для утвердження і забезпечення прав і свобод людини, за час незалежності було прийнято велику кількість нормативних актів, частина з яких присвячена питанням осіб з інвалідністю. Люди з особливими потребами є повноцінними членами нашого суспільства і потребують постійної уваги до своїх проблем. Створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення є надзвичайно необхідним.

Зробивши конвенцію ООН про права інвалідів частиною свого законодавства, Україна визнала, що для забезпечення нормальної життєдіяльності осіб з особливими потребами важливою є доступність фізичного, соціального, економічного та культурного оточення, охорони здоров'я та освіти, а також інформації та зв'язку, оскільки вона дає змогу інвалідам повною мірою користуватися всіма правами людини й основоположними свободами.

Доступність транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури для осіб з інвалідністю є одним із пріоритетних напрямів діяльності Коростишівської райдержадміністрації.
 Відповідно до ст. 28 Закону України від 21.03.1991 року №875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» підприємства, організації та фізичні особи-підприємці, що здійснюють транспортне обслуговування населення, зобов'язані забезпечити спеціальне обладнання транспортних засобів, вокзалів, аеропортів та інших об'єктів, яке б дало змогу особам з інвалідністю безперешкодно користуватися їх послугами.

З метою належного виконання заходів щодо забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення до закладів та установ загального користування затверджено розпорядження голови Коростишівської райдержадміністрації “Про затвердження складу районного комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури” №102 від 27.03.2019 року.
 Слід зазначити, що при будівництві нових об’єктів та реконструкції існуючих, враховуються всі вимоги чинних будівельних норм щодо організації безбар’єрного доступу маломобільних груп населення до будівель та приміщень.

Слід зазначити, що за останні роки відбулися певні позитивні зрушення в районі щодо дообладнання необхідними засобами безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до існуючих об'єктів соціальної сфери, транспортної інфраструктури, елементів благоустрою населених пунктів.

Але, незважаючи на проведену роботу, питання створення безбар’єрного середовища для інвалідів залишається актуальним.

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку осіб,

які мають право на пільги управління праці та

соціального захисту населення Новоселицької РДА                                                        Ірина Габа