Сектор культури, національностей, релігій, молоді та спорту

Сектор культури, національностей, релігій, молоді та спорту

Сектор культури, національностей, релігій, молоді та спорту

 

 • вул..Центральна, 37; м.Новоселиця, 60300;
 • тел.(03733) 5-01-48, факс .(03733) 5-01-48;e-mail: [email protected]mail.gov.ua
 • Код ЄДРПОУ 02231620;
 • Режим роботи: понеділок - п’ятниця , з 8.00 до 17.15 год., вихідні : субота, неділя.
 • Обідня перерва : з 12.00 до 13.00 год.;

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор культури, національностей, релігій,

молоді та спорту районної державної адміністрації

 
I.Загальні положення
 
     1) сектор культури, національностей, релігій, молоді та спорту  районної державної адміністрації (далі - сектор) являється структурним підрозділом Новоселицької районної державної адміністрації;   
   2) сектор утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації, а також Чернівецькій обласній державній адміністрації;
3) сектор у своїй діяльності керується  Конституцією України, Законами України, Указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури, молоді та спорту України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями районної і обласної рад та цим Положенням.
 
II. Основні завдання, функції та права сектору 

       

        1.Основними завданнями сектору є :

        1) реалізація державної політики у сфері культури,  охорони  культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національностей, що проживають у районі, початкової освіти у галузі культури та мистецтва;

         2) координація реалізації на території району державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання;

    3)  забезпечення:

        - вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

- доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

- дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання, запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та міжконфесійної ворожнечі;                                                                                          

   4) сприяння:

- відродженню та розвитку традицій, звичаїв та обрядів, культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності  національних меншин;

                                     - захисту прав аматорських творчих працівників і їх спілок,   соціальному  захисту   працівників  установ  та   організацій   у   сфері культури;

         - гармонізації міжнаціональних і міжконфесійних відносин, збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин;

         - міжнародному співробітництву з питань культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;

        - громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;

        - розвитку видів спорту, визнаних в Україні, розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського руху;

   5) участь у розробленні та виконанні державних,  регіональних і районних програм соціально-економічного, культурного розвитку району, а також з інших питань, що належать до компетенції сектору.

                                                                               

      2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

   1) створює умови для розвитку   усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття початкової освіти у сфері культури і мистецтва;

        2) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організує змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, конференції, форуми тощо, спрямовані на покращення естетичного та культурного виховання, загального фізичного рівня дітей та молоді;

        3) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію відпочинку та дозвілля молоді, національно-патріотичного виховання, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі закладів культури, фізичної культури та спорту;

       4) координує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з релігійними установами та національно-культурними товариствами з  питань  міжнаціональних та  міжконфесійних відносин, а також з громадськими організаціями фізькультрно-спортивної спрямованості, молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями щодо роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;

5) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних у секторі культури, національностей, релігій, молоді та спорту та структурних підрозділах, призначення у яких здійснюються завідувачем сектору;

6) для виконання функцій з бронювання військовозобов’язаних сектор має доступ до документів з грифом “Для службового користування” з відміткою “Літер “М”;

7) організовує та веде діловодство документів з грифом “Для службового користування” та “Для службового користування” з відміткою “Літера “М”;

8) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;

9) вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі, готує і подає відповідні інформаційні матеріали про розвиток міжнаціональних та релігійних відносин на території району на розгляд голови районної державної адміністрації;                                                                                                     

   10) сприяє:

         - формуванню репертуару аматорських колективів, колективів духовної музики і співу, комплектуванню та оновленню фондів громадських   музеїв,     бібліотечної    системи,    організації    різноманітних виставок,   відродженню    та    розвитку     народних   художніх   промислів   і  ремесел, збереженню нематеріальної культурної спадщини;                                                 
       - централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

       - проведенню роботи з фіксації (фото, записи та інше) культурно-мистецьких заходів, зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

       - діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та  охорони
культ
урної спадщини;   

       - соціальному захисту працівників  установ та організацій у сфері культури;

       -  збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, проведенню змагань, турнірів;

  11) аналізує потребу  працівників у сфері галузі культури, їх підготовку у спеціалізованих навчальних закладах, на курсах підвищення кваліфікації, проводить атестацію працівників закладів культури району;

      12) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань молодіжної політики, розвитку фізичної культури і спорту;

      13) подає  пропозиції щодо:

        - діяльності установ культури у сільській місцевості, структурних підрозділів сектору, їх кадрового забезпечення, дотримання працівниками режиму робочого часу, виконання посадових обов’язків, діяльності аматорських колективів, проведення культурно-масових заходів, участь в оглядах, конкурсах і фестивалях;

       - присвоєння творчим аматорським  колективам звання «народний аматорський», «зразковий аматорський»;                                                                                               

       - відзначення працівників установ та організацій у сфері культури, фізичної культури і спорту державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочення;

            - занесення об'єктів   культурної   спадщини   до   Державного  реєстру  нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього, музейних предметів – до Музейного Фонду України;

   14) бере участь у:

        - розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і регіональних програм розвитку культури, молодіжної політики, фізичної культури та спорту;

       - реалізації міжнародних проектів у сфері культури, охорони культурної спадщини, молодіжної політики, фізичної культури та спорту;

       - організації та проведенні районних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо, спортивних змагань, спартакіад, турнірів, а також участь в аналогічних обласних, всеукраїнських та Міжнародних заходах;

       - організації  та  проведенні  районних та обласних  освітньо-виховних,                                                                               

інформаційно-просвітницьких, культурологічних, науково-методичних заходів (семінарів, семінарів-тренінгів, змагань, акцій, засідань за круглим столом, конференцій, форумів, конкурсів, інших заходів);

       - погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади, у межах компетенції сектору;

       - розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації, у межах компетенції;

       - підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на колегії районної державної адміністрації та сесії районної ради;

        15) надає  організаційно-методичну  допомогу  установам  культури та мистецької освіти, фізичної культури та спорту  району, іншим  суб’єктам

з питань культурного обслуговування населення, охорони культурної спадщини, розвитку національних і релігійних відносин, національно-патріотичного виховання, розвитку фізичної культури та спорту;

   16) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали з питань розвитку культури, охорони культурної спадщини, національної та мовної політики, молоді, фізичної культури та спорту для подання голові районної державної адміністрації;

   17)  здійснює:

        - контроль за діяльністю  установ культури району різних форм власності, надання ними  додаткових  платних послуг;

        - координацію діяльності установ та організацій у сфері культури, фізичної культури, спорту та охорони культурної спадщини, які підпорядковані сектору, інших суб’єктів  галузі культури, фізичної культури та спорту незалежно від  форми власності;

       - функції замовника, укладає з цією метою договори про
виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини  та інші заходи щодо охорони культурної спадщини; 

       - інші повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

       18) забезпечує:                                                   

       - вільний  доступ    юридичних   і    фізичних   осіб до інформації щодо стану розвитку галузі культури, фізичної культури молоді та спорту, міжнаціональних і міжрелігійних  відносин району, охорони культурної спадщини;
       - захист об'єктів культурної  спадщини  від  загрози  знищення,
руйнування  або пошкодження;

      -  підготовку  та   передачу    управлінню культури   обласної державної  адміністрації   наукової   документації   з   описами   і   фіксацією    об'єктів культурної спадщини,    а   в   разі   надання  дозволу  на  їх   переміщення  (перенесення) – демонтаж  елементів,  які становлять  культурну  цінність, з метою їх збереження;
         
-  порядок  виготовлення,  встановлення  та  утримання  охоронних дощок, охоронних знаків, інших   інформаційних  написів,  позначок  на  пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

       - збирання та узагальнення статистичних даних у сфері охорони культурної спадщини, національних відносин та релігій;

       - захист персональних даних, доступ до публічної інформації, розпорядником якої є сектор;

       - виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту

населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

       - реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

       -  розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції сектору, у разі потреби вживає заходів щодо усунення причин, що зумовили їх появу;

       - організацію роботи  з укомплектування, зберігання, обліку та використання  архівних документів;         

       19) організовує:

       - проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, духовної музики і співу, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до  повноважень сектору;

       - надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, охорони культурної спадщини, національних та релігійних відносин, розвитку фізичної культури, молоді та спорту;

       - отримання статистичних даних  про діяльність  підвідомчих установ району різних форм власності, їх узагальнення та подання до вищестоящих установ;                                                                                          

      20) погоджує:

      - надання висновків щодо відповідних проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних  перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Міністерством культури  України відповідно до Законів України;

      - проекти відведення та надання земельних ділянок, зокрема для
сільськогосподарських потреб, зміну землевласника, землекористувача в межах делегованих йому Міністерством культури  України повноважень;
      - розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого
значення, в межах зон їх охорони;  
 

      - відчуження або передачу пам'яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими  ними  органами іншим особам у володіння, користування або управління;

      - будівництво, ремонт та реставрацію культових будівель, створення релігійними організаціями та національно-культурними товариствами своєї матеріальної бази для релігійної, етнічної, добродійної та іншої передбаченої Статутом діяльності; 

      21)  видає дозволи на:

      - проведення робіт  на  пам'ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам'яток археології),  їх  територіях  та  в  зонах охорони;
       22) реєструє дозволи на  проведення  археологічних  розвідок, розкопок;

23) веде облік (реєстр) релігійних та національно-культурних організацій, що діють в районі, культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та  (або) використовується ними;

        24) видає накази (розпорядження)  та  приписи  щодо  охорони пам'яток  культурної  спадщини  місцевого  значення, дозволи на проведення робіт або  припинення  робіт   на пам'ятках  культурної спадщини, їх територіях та в зонах  охорони, якщо  ці  роботи  проводяться  за  відсутності  затверджених  або погоджених  з  відповідним  органом  охорони  культурної  спадщини програм та проектів,  передбачених Законами  України  "Про охорону культурної  спадщини", «Про охорону археологічної спадщини», «Про регулювання  містобудівної діяльності»;

       25)  координує роботу щодо укладання    охоронних     договорів     на     пам'ятки     культурної спадщини місцевого значення;

       26) вживає заходи для зміцнення міжнародних,  міжрегіональних культурних зв'язків;

   27)  ініціює створення музеїв, веде їх облік в  установах, організаціях і навчальних закладах району всіх форм власності;

       28) роз’яснює через засоби масової інформації  зміст державної політики у сфері культури, національних та релігійних відносин, розвитку фізкультури і спорту, молодіжної політики;

   29) розглядає в установленому законодавством порядку звернення фізичних і юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції, вживає необхідних заходів для їх вирішення;

   30) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

   3. Сектор має право:

   1) залучати спеціалістів управлінь та відділів районної державної адміністрації,   установ,    організацій     та    об’єднань    громадян      (за  погодженням   з    їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;

   2) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, установ та організацій документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

   3) проводити в установленому порядку наради, організовувати семінари, семінари - практикуми,  конференції, утворювати  експертні  та консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до його повноважень;

   4) контролювати в межах своєї компетенції стан додержання законодавства про культуру, фізичну культуру, молодь та спорт, охорону культурної спадщини, свободу світогляду та релігійні організації;

        5) укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

6) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі культури, охорони культурної спадщини, молодіжній політиці, сфері фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;

7) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

8)  укладати цивільно-правові угоди, бути позивачем та відповідачем в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;

 

                                   III. Керівництво сектором

   1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Чернівецькою обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

  

   2. Завідувач сектором :

       - здійснює керівництво діяльністю сектором, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

       - подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор та погоджує  його структуру;                                                                                                 

       - подає на затвердження голові районної державної адміністрації  посадову інструкцію завідувача сектору;

       -  затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними (у разі утворення структурного підрозділу із статусом юридичної особи публічного права);

       -  планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

       - несе персональну відповідальність за організацію роботи з документами з грифом «Для службового користування» та «Для службового користування» з відміткою «Літера «М». Має право призначити своїм наказом особу, відповідальну за цю роботу з числа державних службовців сектору;

       - звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на  сектор завдань та затверджених планів роботи; 

       - вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції  сектору та розробляє проекти відповідних рішень;

       - представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови та заступників голови райдержадміністрації;

       - видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні  інтереси  громадян  або  мають  міжвідомчий  характер,

підлягають державній реєстрації у відповідності з чинним законодавством України;

       - подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису сектору в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

       - розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної  адміністрації кошторису сектору;

       - здійснює повноваження керівника державної служби у секторі, призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством, працівників сектору, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників сектору.

       - проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень  сектору;

      - в установленому порядку, згідно з чинним законодавством України затверджує мережу установ культури району, за погодженням з головою районної державної адміністрації відкриває, реорганізовує і ліквідовує структурні підрозділи сектору та заклади культури в районі;

       - погоджує призначення на посаду, звільнення з посади, переміщення керівників закладів культури району, надання їм відпусток;

       -  здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

IV.Структура сектору та фінансування

      1. Фінансування сектору, його структурних підрозділів проводиться  за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.                           

 2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору та видатки на його утримання визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

     3. Кошторис та штатний розпис сектору затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями завідувача сектором.

 

   4. До сектору відносяться структурні підрозділи:

       1)  централізована бібліотечна система (центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей та бібліотеки на території населених пунктів району, які не увійшли до об'єднаних територіальних громад);

  2) початкові мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання):

- Костичанівська музична школа з філією в селі Ванчиківці;

    - централізована бухгалтерія;

  - спеціалісти при секторі: науковий співробітник  та  інженер з  охорони праці  

    5. Сектор є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного Казначейства України, в інших державних банках (в т.ч. і валютні збереження як спонсорська допомога чи виграні гранти),  печатку, штамп із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням та кодом, власні бланки.

Інформаційні матеріали сектору культури

 • Інформаційні матеріали відділу культури

Сектор культури, національностей, релігій, молоді та спорту райдержадміністрації: День вишиванки 2020 в Новоселицькому районі

День вишиванки відзначають в третій четвер травня. Останнім часом вишиванка стала своєрідним символом патріотизму і любові до своєї країни. Її люблять за стильність і унікальність, адже кожен вишитий на ній візерунок має своє значення.
У День вишиванки всі, від малого до великого, вбираються і вирушають по своїх справах. Традиційне українське вбрання виглядає дуже святково і дарує всім відмінний настрій.
День вишиванки було засновано у Чернівцях в 2006 році. Його ініціатор - письменник, журналіст Леся Воронюк, яка, будучи студенткою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, запропонувала ідею даної акції. Її підтримали інші студенти і викладачі й одяглися відповідно.
У перший рік учасників флешмобу було небагато, але з кожним роком День вишиванки набуває все більшої популярності, і в цей день надягають український традиційний одяг все більше людей не тільки в нашій країні, а й за кордоном.
Як повідомила у Фейсбук Леся Воронюк, одна із засновниць свята, через карантин цього року масових заходів проводитися не буде. Проте вона обіцяє цікаве онлайнспілкування. "Цього року наші інструкції на День вишиванки прості: просимо з вечора підготувати вишиту сорочку, вранці прокинутися в гарному настрої, заварити свій улюблений ранковий напій, одягнути вишиту сорочку, зробити гарні фото та викласти їх у соцмережі з написом «деньвишиванки2020».
Працівники галузі культури району, також долучилися до флешмобу «День вишиванки 2020».
Це:
- Педагогічний колектив Костичанської музичної школи;
- Працівники Новоселицької централізованої бібліотечної системи;
- Працівники закладів культури району та учасники Народного аматорського ансамблю танцю «Букурія» КУ «БК с. Динівці», фольклорно-етнографічного колективу «Діну» КУ «БК с. Динівці», танцювального колективу «Стругурашій» с. Костичани та Народного аматорського ансамблю танцю «Міоріца» КУ «БК с. Бояни».

Альона Грищюк

 

Розуміння приходить тихо.
Прошу тебе - тільки Літай.
Слухай мене. Глибше Дихай.
Вдихай і Видихай.
Вийшла в світ перша поетична збірка Діани Бідяк під назвою "Вдихай і Видихай", районна бібліотека разом з автором збірки та класним керівником Пазяк Л.Г. завітали до Новоселицького медколеджу, де у формі діалога пройшла презентація книги, слухачами були студенти третього курсу із заступником директора по виховній роботі Плачинта І.М. та викладачі Нестеровська Г.Р., Довганюк Т.М.

Зображення 1.

Зображення 2. 

Зображення 3.

Зображення 4. 

 

День пам'яті Героїв Крут:
29 січня 2020 року виповнюється 102 роки з дня героїчного подвигу, здійсненого трьома сотнями студентів, який увійшов в історію України як Бій під Крутами. Героїзм молодих українців довгі роки служить прикладом для багатьох поколінь.
З нагоди цієї трагічної дати, районна бібліотека провела годину-реквієм "Подвиг,який надихає на боротьбу за незалежну державу". Присутні на заході учні 6 класів Новоселицької гімназії з класними керівниками Козак С. та Блейбер Д. 

Зображення 1.

Зображення 2.

Зображення 3.

 

" Казка в гості завітала "
 24 січня  бібліотекарі дитячої бібліотеки завітали до ДНЗ " Ясне сонечко ", щоб розповісти про книгу.
 Адже немає жодної людиника б не любила книжок, у яких так багато барвистих малюнків,гарних розповідей.
 З книги пізнаємо історію рідного краю,звичаї нашого народу.
 Книга дає нам знання.
 Книги - вірні друзі.
 З усього цього можна зробити висновок, що книга для нас є джерелом інформації.
 Дітлахи із задоволенням приймали участь у заході: розгадувади загадки, грали у веселу гру, відгадували головних героїв казок.
 Всі отримали неймовірне задоволення.
 Тож нехай книжки ідуть по світу,нехай живуть серед нас і після нас,хай виховують нас і вчать,як треба жити по правді.

Зображення 1.

Зображення 2.

Зображення 3.

 

"Екскурсія бібліотекою"

23 січня до дитячої бібліотеки завітали дошкільнята ДНЗ "Ясне сонечко" 6-ї групи з своїми вихователями.

Бібліотекарі провели екскурсію для діток казковим світом журналів та книжок,у яких живуть добрі і злі чарівники, безстрашні герої і богатирі, принци і принцеси та відкрили їм найголовніші таємниці бібліотеки.

Хлопчики та дівчатка були в захваті від цієї мандрівки.

Зображення 1.

Зображення 2.

 

"За волю і долю України" під такою назвою пройшола історична подорож у Новоселицькій ЦРБ. Вперше День соборності України відсвяткували у 1939 році в Хусті. Тоді це місто було столицею Карпатської України - чехословацької автономії. А офіційно святкувати День соборності в Україні почали лише у 1999 році після указу президента Леоніда Кучми. Щорічно в цей день відзначають важливу історичну подію, що відбулася в 1919 році - проголошення Акту злуки Української народної республіки і Західноукраїнської народної республіки.

Зображення 1.

Зображення 2.

Зображення 3.

Про Всеукраїнську премію

«Диво-Дитина»

Відповідно до листа  Міністерства молоді та спорту обласної державної адміністрації від 14 листопада 2019  року № 8337/34  управління молоді та спорту обласної державної адміністрації повідомляє,  що у травні  2020 року відбудеться нагородження переможців Всеукраїнської премії «Диво-Дитина» (надалі Премія).

Основна мета Премії пошук, відбір, вшанування та нагородження грошовими преміями  найталановитіших  та найобдарованіших дітей України.

Номінації Премії:

-  «Найрозумніша дитина»;

-  «Найтворча дитина»;

-  «Найспортивніша дитина»;

-  «Найдивовижніша дитина»;

-  «Найгероїчніша дитина».

Для здобуття Премії  "Диво-Дитина" запрошуються діти віком від 4-х до 13 років (включно), які мають досягнення або відкриття у науко-технічній сфері, переможці та призери  обласних республіканських і міжнародних інтелектуальних ігор, шкільних олімпіад, спортивних або творчих змагань, фестивалів та конкурсів, діти, що зробили героїчний вчинок, а також мають феноменальну інтуїцію та пам'ять, володіють даром передбачення, або чутливістю до енергетики та ін.

Премія вручається на основі експертної оцінки  та за встановленими номінаціями дітям, які мають досягнення у науці, спорті, мистецтві, унікальні розумові або фізичні здібності; дітям-рятівникам.

Подробиці на сайті http://divo-dutuna.com

Роман Даців - головний спеціаліст відділу культури, національностей, релігій, молоді та спорту РДА

 

Всеукраїнський конкурс мультимедійних проектів

«Врятувати від забуття »

Інформуємо про проведення 13-го Всеукраїнського конкурсу мультимедійних проектів «Врятувати від забуття», метою якого є підвищення інтересу молоді до української історії, збереження та відновлення національної пам’яті, подолання історичних міфів.

Організатором Всеукраїнського конкурсу є Міжнародний благодійний фонд національної памяті України у співпраці із центральними та місцевими органами влади, Київським міським будинком учителя. Також в організації заходи беруть участь представники Інституту історії України НАН України Кабінету Міністрів України, Спілки письменників України.

Умови конкурсу:

 1. У конкурсі можуть брати участь учні старших класів, студенти, учителі, молодіжні громадські організації та творчі спілки. На конкурс подаватися індивідуальні та групові проекти;

 2. Участь у конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

 3. Конкурсні роботи та анкету учасника (учасників) надсилати на адрес [email protected] до 1 грудня 2019 року. Упродовж грудня 2019 січня 2020 рр. журі у складі професійних учителів, режисерів, громадських діячів опрацьовує конкурсні роботи та визнає переможців. Відзначення переможців відбуватиметься наприкінці січня 2020 року.

 4. До участі у конкурсі приймаються мультимедійні проекти – аматорські документальні ігрові фільми та відеоролики у форматі avi.

 5. Тривалість фільму не повинна перевищувати 8 хвилин.

 6. На початку відео роботи повинні бути вказані назва матеріалу та його автори.

 7. Авторський текст виконується українською мовою.

 8. До роботи потрібне окремим файлом у форматі doc. Додати анкету.

 9. Подані на конкурс матеріали не рецензуються і не повертаються.

 10. При використанні у мультимедійних проектах кадрів із фільм та репортажів та інших відеоматеріалів, які не були зняті авторами проекту, необхідно зазначити  автора відеоматеріалу.

Роман Даців – головний спеціаліст відділу культури, національностей, релігій, молоді та спорту РДА

 

Учні Новоселицької художньої школи активно  беруть участь у різних конкурсах і виставках. 

Фонд Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього» оголосив переможців VII Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка — «НАМАЛЮЙ, ПОКИ НЕ ЗНИКЛО!».

На  цей конкурс наші учні представили свої творчі роботи в яких змалювали красу рідної землі.

Перемогу Всеукраїнського конкурсу  у Києві  здобула

Марія Семенюк (викладач Леся Теуту), за творчу роботу «Рідний край», вона відзначена - Дипломом ІІІ ступеня. 

Марія вже неодноразово приносила художній школі різні нагороди.

Вітаємо переможця!

Мета конкурсу: привернення уваги дітей  до глобальної екологічної проблеми, викликаної діяльністю людини, охорони й примноження природного багатства та заохочення до захисту нашої планети від екологічних лих.

Зображення 

 

Районна бібліотека разом з дитячою провели тематичну  зустріч "Твої права - твій надійний захист" присвячений Дню Конституції України. Перед запрошеними  виступала спеціаліст бюро правової допомоги Гузун С.Л., яка надала юридичну допомогу присутнім та змістовні відповіді на їхні питання.

Зображення 1.

Зображення 2.

 

Аматорське мистецтво Новоселиччини  у Румунії

Мистецтво  хореографії  Новоселицького району було представлено на VI –му   Міжнародному фестивалі – конкурсі « Жок  ши  кинт  ла  Бряза», який  відбувся  15 червня  у м.Бряза  Праховського  повіту Румунії. Серед 20 хореографічних колективів - учасників був і народний аматорський танцювальний ансамбль « Міоріца» Будинку культури с. Бояни ( керівник – Марія Басараба).

До уваги журі та глядачів була представлена програма з хореографічними композиціями буковинських та бессарабських народних молдавських танців. За участь у конкурсі колектив було нагроджено грамотою та пам’ятним подарунком.

Зображення 1

Зображення 2

 

 

А.Нікітіна

В учнів Новоселицької художньої школи свято - випускний вечір.

 

У приміщенні районного будинку культури  відбулися урочистості з нагоди вручення випускникам художньої школи свідоцтв про початкову мистецьку освіту. Як результат їхнього чотирьохрічного навчання - виставка

 екзаменаційних робіт випускників «Палітра юних».  Цього року 10 випускників  художньої школи  представили 70 екзаменаційних робіт - це підсумкові натюрморти з живопису і рисунку, творчі композиції, скульптура,  роботи з пленеру та  творчі додаткові роботи.

На виставці показані різні художні техніки, у яких працює наша художня школа: графіка, живопис,  декоративно-ужиткове мистецтво,  скульптура.

Своєрідне  бачення світу оживає у мистецьких творах юних художників.

Виставка  екзаменаційних робіт випускників Новоселицької ХШ проводиться  з   7 червня 2019р.  до кінця літніх канікул.

Начальник  відділу культури національностей, релігій, молоді і спорту РДА  Світлана Михайлова виступила з привітальним словом, побажала випускникам здійснення мрій та  реалізації творчих задумів.

Міцного здоров’я та побільше радісних барв на життєвій палітрі побажали своїм вихованцям викладачі Алла Савка і Володимир Теуту.

Директор школи Леся Теуту привітала і вручила  випускникам свідоцтво про закінчення художньої школ

Зображення 1

Зображення 2

Зображення 3

Зображення 4

   

До святкування Дня Європи в Україні у виставковій залі учбово-методичного центру культури Буковини м. Чернівці проходить виставка творів учнів художніх шкіл та образотворчих відділів шкіл мистецтв «Україна - європейська держава»  Свої творчі роботи  також презентували юні митці Новоселицької художньої школи. Вже визначені переможці цього конкурсу.

Учні Новоселицької  ХШ здобули такі нагороди:

-  Диплом І ступеня - Сиротян Тетяна, робота «Україна - європейська країна» клас викладача Алли Савки

-  Диплом ІІІ ступеня - Іларія Кожокар, робота «Європейська весна» клас викладача (Ольги Дамянової)

-  Диплом ІІІ ступеня - Тетяна Перепелиця, робота «Подорож» (клас викладача Ольги Дамянової)

Нещодавно в залі Чернівецької обласної філармонії відбулося нагородження переможців ІІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»
Дипломом переможця відзначена учениця Новоселицької художньої школи Поліна Салій за творчу роботу «Весна» виконану в техніці ручного ткацтва      (клас викладача Лесі Теуту)

Також перемогу у  Всеукраїнському конкурсі «Текстильний первоцвіт»  здобули такі учні Новоселицької ХШ

-  Диплом І ступеня – Лоредана Рижко, робота «Олень» (клас викладача Лесі Теуту)

-  Диплом І ступеня – Галина Агратіна, робота «Чарівна квітка» (клас викладача Лесі Теуту).

Директор ХШ Леся Теуту

 

Відділ культури, національностей, релігій, молоді та спорту РДА повідомляє, що Міністерством молоді та спорту України, у співпраці із Департаментом Патрульної Поліції України та Департаментом сім’ї, молоді та спорту Донецької обласної державної адміністрації вперше проводитимуть у Донецькій області орієнтовно у ІІ декаді 2019 року Всеукраїнський дитячий поліцейський табір «Вартові безпеки».

Захід проводиться з метою залучення до національно-патріотичного виховання, створення позитивного іміджу українського військовослужбовця, а саме патрульного поліцейського серед дітей та молоді, що сприятиме підготовці молоді до захисту незалежності та територіальної цілісності у складі державних органів і громадських формувань.

Бажаючі взяти участь у таборі повинні створити відеоролик, направлений на вирішення певної важливої соціальної проблеми, що стосується особистої безпеки молоді та її оточення. Учасниками відбору молодь від 14 до 16 років. Посилання на відеоролик розміщується у           гул-формі за посиланням: https://bit.ly/2DAaXIS.

Роботи приймаються до 1 червня 2019 року.

За додатковою інформацією звертатись до відділу національно-патріотичного виховання Мінмолодьспорту за тел. (044) 289 08 30 та електронною адресою konovalyk@msms.gov.ua (Коновалюк Ольга).

Роман Даців, головний спеціаліст відділу культури, національностей, релігій, молоді та спорту РДА

 

У березні – квітні учні мистецьких шкіл району приймали участь в обласних конкурсах – фестивалях, які проводяться з метою виявлення та сприяння в подальшому професійному розвитку талановитих учнів, підвищення рівня їх виконавської майстерності. Нещодавно були  підведені  підсумки. Учні Новоселиччини продемонстрували гарні результати. В конкурсі – фестивалі фольклорних ансамблів учнів відділів народних інструментів взяли участь 48 учнівських колективів з 32 мистецьких закладів області. У номінації «оркестри народних інструментів»  2 місце здобули оркестр народної музики  Новоселицької музичної школи ім. М.Мозгового (керівник – Аркадій Нігаєса) та оркестр баянів Подвірненської музичної школи (керівник – Ольга Коваль). Оркестр народної музики Костичанівської музичної школи під керівництвом Віктора Чебана   на  третьому  місці.

         У індивідуальних номінаціях кращими були : Паскар Веніамін, учень 7 класу ( скрипка)  Новоселицької музичної школи ( клас старшого викладача Тамари Дуди) отримав диплом 2 ступеню виконавського конкурсу учнів відділів струнно- смичкових інструментів, а також  Руснак Корнелія, учениця 5 класу Подвірненської музичної школи (клас викладача Василя Долгого ) – диплом 3 ступеню в номінації «народні інструменти».

Зображення 1.

Зображення 2.

18 квітня – День пам’яток історії та культури в Україні

«Історія, що в камені застигла…»

Оберігати історичну Батьківщину обов’язок кожного з нас. Все в житті починається з історії. Саме тому, день пам’ятників та історичних місць було встановлено у 1982 році Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони пам’ятників і визначних місць, створеної при ЮНЕСКО. Свято відзначається у світі з 18 квітня 1984 року щорічно.

В Україні цей день називається «День пам’яток історії та культури» і встановлений відповідно до Указу Президента України від 23 серпня 1999р. №1062/99, свято також відзначають щорічно 18 квітня.

Звичайно в цей день згадують про те, що кожна країна – це своя багата історія та культура. Кожна епоха залишає нам у спадщину якусь пам’ятку, що зберігає в собі згадку про певну визначну подію, що можливо докорінно змінила життя держави, про певну визначну постать, що так чи інакше вплинула на становлення й розвиток країни. Світ несказанно багатий на культурні пам’ятники та різні історичні визначні події, адже  за ними можна простежити історію міста, довідатися, як воно будувалося й розросталося, як змінювався його вигляд з часом.

Сьогодні в Україні нараховується 1399 міст і селищ та більше 8 тисяч сіл з цінною історико - архітектурною спадщиною. Її фонд, за підрахунками фахівців, перевищує 70 тисяч об’єктів.

         Наш край також споконву славиться своїм культурним середовищем. В Новоселицькому районі  110 пам’яток включені до Державного реєстру національного культурного надбання.

 Це: пам’ятки історії – 35,  археології – 57,  архітектури – 14, монументального мистецтва – 4. 

         Про жахливу подію ХХ століття –  нагадують нам пам’ятні знаки та меморіальні комплекси воїнам – землякам,  полеглих на фронтах Другої світової  війни, які є справжнім літописом воєнної історії. Такі пам’ятки історії присутні майже в кожному населеному пункті нашого району.

         Свято бережуть пам'ять про трагічну долю своїх репресованих односельчан в селах,  які постраждали у важкі 1941 – 1952 роки. Зокрема, на території сільської церкви в селі Магала у 1994 році встановлений пам’ятник жертвам сталінських репресій, а у  сільському сквері відкрито пам’ятник  Аніци Нандриш – Кудлі,  репресованій жительці села, автору книги «20 років у Сибіру». Пам’ятні знаки репресованим  односельчанам знаходяться також у селах Бояни, Ванчиківці та Строїнці.

         Афганська війна, яка тривала 10 років для 56 буковинських родин позначила чорною міткою біди, бо не дочекалися з неї своїх рідних синів, батьків, братів. Серед них і наші земляки: Іван Бота із села Бояни та Леонід Нагрудний із с.Подвірного,  яким встановлено пам’ятні знаки. Такий же знак встановлено  воїнам – інтернаціоналістам  у с. Тарасівці.

         На жаль, наша українська держава нині переживає нелегкі часи. На її території йде, без перебільшення сказати, неоголошена війна, яка змушує кожного із нас чинити опір і ціною незлічених смертей здобувати своє право на незалежність, суверенність, цілісність і недоторканість кордонів своєї Вітчизни. Як і понад 70 років тому, Україна втрачає своїх синів. І на честь світлої пам’яті загиблих, що полягли на полі брані в зоні антитерористичної операції на Сході України  та героїв Небесної Сотні в селах Топорівці, Рідківці та Зеленому Гаї встановлені пам’ятні знаки.

         Крім братських могил, пам’ятних знаків воїнам-землякам , які загинули в роки Другої світової війни, пам’ятників репресованих односельчан та воїнів-афганців на території нашого району є пам’ятники видатним історичним діячам.

         В центрі села Бояни встановлений пам’ятник молдавському літописцю та політичному діячу Іону Некулче, автору «Літопису молдавської країни….», родині якому протягом триста років належало село. Володарям села Чорнівка протягом ХVІІІ – першої половини ХІХ  століття на території сільської церкви встановлений пам’ятний хрест  як символ родини Гурмузакі – істориків та народознавців. У центрі села Слобода розташоване погруддя видатної буковинської письменниці Ольги Кобилянської. Окрасою площі  районного будинку культури є пам’ятник національного Пророка, невмирущого генія слова, воістину народного поета, художника, борця за ідеали справедливості та добра за кращу долю України та українського народу   Тараса Шевченка.  Околицю села Динівці прикрашає пам’ятник етнографії – дерев’яний вітряк, за допомогу якого здійснювали помол зерна.

         Прикладами визначної архітектури  нашого краю представлені церковні споруди. Зокрема, найдавнішою пам’яткою архітектури є

Іллінська церква у селі Топорівці, яка побудована у 1560 році і завдяки якій  багато людей врятувалося від смерті й турецького полону. Ще однією пам’яткою архітектури являється Миколаївська церква                с. Маршинці збудована у 1914 році.

              У 2018 року згідно розпорядження обласної державної адміністрації на державний облік взято як пам’ятки архітектури: Церква Святого Георгія (м. Новоселиця), Церква Вознесіння Господнього          (с. Рідківці) та Церква Святого Іллі (с. Топорівці).

Якби там не було, але не можна уявити повноцінного духовного життя країни без долучення людей до історії міст, сіл, культурних надбань, до унікальних творінь мистецтва й архітектури, які могутньою енергетикою, що йде з глибини віків, міцно з’єднують сьогодення з минулим і прийдешнім.

Зображення:

Альона Грищюк – науковий співробітник при відділі культури, національностей, релігій, молоді та спорту  РДА

 

Дитяче серденько, живи!

По всіх регіонах України,у період з 1 по 30 квітня 2019 року проходить ХІV Всеукраїнська благодійна акція Всеукраїнського благодійного фонду  «Серце до серця» – «Дитяче серденько, живи!» головною метою якої є збір коштів для закупівлі кардіологічного обладнання у дитячі лікарні відповідної області.
​         В рамках проведення благодійної акції ВБФ «Серце до серця» –відділом культури, національностей, релігій, молоді та спорту районної державної
  адміністрації,  громадською організацією «Асоціація молдавської молоді із Північної Бессарабії», працівниками закладів культури Мамалигівської об’єднаної територіальної громади та сіл Динівці, Тарасівці, Костичани 7 квітня 2019 року в будинках культури сіл Мамалига та Костичани  відбулися благодійні концерти «Дитяче серденько, живи!». 
         Перед глядачами виступили:

-         Народний аматорський ансамбль танцю та підготовча студія ансамблю танцю «Букурія» БК с. Динівці;

-         Фольклорно-етнографічний колектив «Діну» БК с. Динівці;

-         Наталія Андрієш – директор БК с. Тарасівці;

-         Ігор Саїнчук та вокальна група «Мрія» БК с. Балківці;

-         Сергій Беспалько та Коницька Марина БК с. Стальнівці;

-         Александріна Іоніцой – солістка БК с. Мамалига;

-         Молодша, середня та старша група ансамблю танцю «Стругураш» БК с. Костичани.


На зібрані кошти  фонд буде закуповувати медичне кардіологічне обладнання для обласної дитячої лікарні.
       
Головний спеціаліст відділу культури, національностей, релігій, молоді та спорту РДА Роман Даців

 

 Дитяче серденько, живи!” з 1 по 30 квітня 

По всіх регіонах України,у період з 1 по 30 квітня 2019 року проходитиме ХІVВсеукраїнська благодійна акція Всеукраїнського благодійного фонду  «Серце до серця» – «Дитяче серденько, живи!» головною метою якої є збір коштів для закупівлі кардіологічного обладнання у дитячі лікарні відповідної області.

Акція відбуватиметься чотирнадцятий  рік поспіль i за цей час уже встигла набути загальнонаціональної підтримки. Надзвичайно важливою є саме Ваша підтримка й допомога у проведенні цього суспільно — важливого благодійного проекту.
         В рамках проведення даної благодійної акції ВБФ «Серце до серця» – «Дитяче серденько, живи!»  відділом культури, національностей, релігій, молоді та спорту районної державної адміністрації та Громадською організацією «Асоціація молдавської молоді із Північної Бессарабії» планується проведення благодійних концертів «У ритмі дитячого серця» та збір коштів.
         Як зазначають організатори, метою таких щорічних благодійних акцій є збір коштів для хворих дітей.
 На зібрані кошти фонд закуповує медичне кардіологічне обладнання та передає його для обласних дитячих лікарень України.

Головний спеціаліст відділу культури, національностей, релігій, молоді та спорту РДА Роман Даців

   

21 березня в районному будинку культури відбулось засідання клубу професійної орієнтації для старшокласників "Твій вибір", за участю представників Вищого професійного художнього училища 5 м. Чернівці, Чернівецького комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету, Вищого професійного училища 3, представників Новоселицької районної філії Чернівецького обласного центру зайнятості, навчальних закладів та Новоселицького райвійськкомату. В фойє будинку культури старшокласники мали змогу ознайомитися з продукцією кожного училища, всім були роздані рекламні буклети, друковану продукцією, представники Чернівецького центру зайнятості провели тестування. Старшокласники мали змогу ознайомитися з усіма видами професій, переглянути відео презинтації та демонстрацію одягу. Всіх присутніх у залі привітали й аматори сцени Новоселиччини Валерія Гуцуляк, Лоредана Княгницька, Еля Скакун та ін.

 

Відділ культури, національностей, релігій, молоді та спорту районної державної адміністрації повідомляє про те, що з 14 по 19 квітня 2019 року в м. Братислава у співпраці з Східноєвропейським агентством розвитку (ЕЕDA) за підтримки Посольства Словачиини в Україні заплановано міжнародний семінар «Сучасні технології соціальної роботи в різних сферах життя».

Метою семінару є ознайомлення з міжнародними системами і моделями надання соціальних послуг, сучасними технологіями соціальної роботи в різних сферах життєдіяльності, ефективним міжнародним досвідом застосування сучасних технологій у професійній діяльності соціальних працівників.

До участі у семінарі запрошуються представники центрів соціальних служб для сім’ї, дітей, молоді, спорту та соціального захисту населення сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей, системи освіти і охорони здоров’я, інші зацікавлені спеціалісти з різних сфер соціального обслуговування населення.

Витрати на проїзд, проживання та харчування передбачаються за рахунок учасників семінару. За більш детальною інформацією та з метою реєстрації звертатися до організаторів заходу за телефонами: 044-453-73-43, 067-449-13-41, 097-78-17-67, 050-334-40-92, 050-311-32-80.

Головний спеціаліст відділу культури, національностей, релігій, молоді та спорту Роман Даців

 

Відділ культури, національностей, релігій, молоді та спорту районної державної адміністрації повідомляє, що з матою розвитку волонтерського руху, відвідування медичних, навчальних закладів, обговорення перспективи реалізації спільних міжнародних гуманітарних проектів, а також ознайомлення з культурною спадщиною європейських країн, з 25 березня  по 01 квітня 2019 року планується міжнародна культурно-освітня поїздка «Європейська єдність» до Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії. Організаторами поїздки є Всеукраїнська молодіжна організація «Від серця до серця».

         Взяти участь у зазначеній поїздці запрошуються представники районних, міських, обласних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, соціально-гуманітарної сфери, співробітники, учні, студенти навчальних закладів, лікарі, громадські активісти тощо.

         Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок учасників поїздки.

         Документи, необхідні для оформлення шенгенських віз (крім власників біометричних паспортів), надсилаються до Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Серце до серця» за адресою: 03062, м. Київ, вул. Щербаківського, 31/40, офіс 62 або надаються особисто після попередньої реєстрації за телефонами: 044-501-01-15, 067-407-77-98, 097-908-52-28, 050-447-49-68, 093-214-64-17.

Головний спеціаліст відділу культури,

національностей, релігій,

молоді та спорту                                                       Роман Даців 

 

Відділ культури, національностей, релігій, молоді та спорту районної державної адміністрації повідомляє, що з 14 лютого 2019 року стартувала реєстрація учасників на програму Фонду родини Богдана Гаврилишина «Молодь змінить Україну» для молодих державних службовців, активістів громадського сектору, соціальних підприємців та представників медіа.

         «Молодь змінить Україну» - програма, заснована всесвітньо відомим економістом та візіонером Богданом Гаврилишиним у 2012 році та, станом на сьогодні має більше 640 випускників. Ціллю програми є підтримка активних, етичних, патріотичних молодих українських професіоналів, складуть критичну масу молоді, що здійснить трансформацію України в ефективну демократичну країну.

         Програма розрахована для молоді віком від20 до 35 років, представників місцевих органів влади та самоврядування, громадських активістів, представників соціально-відповідального бізнесу та медіа, які мають ідеї проектів місцевого розвитку та володіють іноземними мовами (оскільки учасники програми матимуть змогу участі у навчальній поїздці до європейської країни).

         Детальна інформація щодо участі у програмі знаходиться на сайтіhups://goo.gl/lpASl_C.

Головний спеціаліст відділу культури,

національностей, релігій,

молоді та спорту                                                          Роман Даців

 

 

Марафон «Дарунки Миколая»

Чернівецький обласний благодійний Фонд  допомоги дітям, хворим на рак та лейкемію «Подаруй дитині життя» з 10 листопада по 19 грудня 2018 року проводить 17 благодійний марафон «дарунки Миколая».

Завдання марафону – зібрання коштів та подарунків для онкохворих буковинських дітей, що перебувають лікуванні в кардіоонкогематологічному відділенні Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні (вул.. Руська. 207, а).

Просимо Вас приєднатися до благодійного марафону , що дасть можливість кожному зробити свій посильний внесок, який стане порятунком для онкохворих дітей Буковини.

Заздалегідь вдячні за розуміння та участь!

Переказ коштів можна здійснити на рахунок фонду: АТ «Укрсиббанк» м. Чернівці код ЄДРПОУ 35029311 Р/Р 26000519715700 МФО 351005.

Роман Даців – головний спеціаліст відділу культури, національностей, релігій, молоді та спорту РДА

 

 Твої  права –твій надійний захист

10 грудня в Україні стартував Всеукраїнський тиждень права-масштабна серія заходів,покликаних сприяти підвищенню правової свідомості громадян.

Всеукраїнський тиждень права започатковано відповідно до Указу Президента України від 08 грудня 2008року.

У рамках Всеукраїнського тижня права Новоселицька центральна районна бібліотека спільно з бібліотекарем Новоселицької гімназії Луник В.Д.  провели день права «Закон, права, обов*язки».На заході були присутні  учні 9 класів з класними керівниками –Лютик Л.П.,Блейбер С.О. та Стецька.

На захід були запрошені –головний спеціаліст відділу «Бюро безоплатної правової допомоги» Гузун С.Л.,провідний фахівець відділу надання соціальних послуг Новоселицької районної філії Чернівецького обласного центру зайнятості Бурдужук І.В.,начальника Новоселицького РАКСа Кучук Т.І.,начальникарайсектору з питань пробації Єфтеній С.А. директор центру соціальних служб для дітей та молоді Бушку О.Г.

Ідея прав людини визначає стан відносин держави з людьми лише тоді,коли для цього сформується потужна суспільна вимога.Адже права людини шануються в першу чергу тому,що їх визнає суспільство,а не лише тому ,що їх проголошують уряди.

                                                                             Провідний бібліотекар

                                                                              Новоселицької ЦРБ  Юнгер Р.В.