Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту

 

  •  адреса - м.Новоселиця, вул.Центральна, 37
  • тел.5-02-43, e-mail: [email protected], [email protected]
  • режим роботи : понеділок четвер з 8:00 по 17:15 год.;  п’ятниця з 8:00 до 16:00 год.; субота, неділя  -  вихідні
  •  Обідня перерва : з 12:00 до 13:00 год.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної,

мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту

Новоселицької районної державної адміністрації 

1.   Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту районної державної адміністрації (далі - Сектор) утворюється Новоселицькою районною державною адміністрацією і є її структурним підрозділом.

2.   Сектор безпосередньо підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний відповідним галузевим управлінням обласної державної адміністрації.

3.   Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Кодексом цивільного захисту України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрацій та цим Положенням.

4.   Основними завданнями Сектору є:

1)   управління мобілізаційною підготовкою та проведенням заходів щодо мобілізації, розв'язання інших проблем оборонного характеру;

2)   реалізація державної політики з питань цивільного захисту населення та техногенно-екологічної безпеки;

3)   здійснення функцій і завдань режимно-секретного органу (далі -РСО), обліку і зберігання секретних документів та матеріальних носіїв службової інформації, а також заходів щодо забезпечення режиму секретності після створення необхідних умов для забезпечення режиму секретності;

4)   забезпечення в межах компетенції реалізації державної політики стосовно охорони державної таємниці та обігу інформації з обмеженим доступом, здійснення контролю за її збереженням в районної державної адміністрації;

5)   реалізація державної політики з профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю у межах компетенції районної державної адміністрації;

6)   забезпечення взаємодії, координації та сприяння діяльності правоохоронних, контролюючих та інших державних органів району, підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

5.   Сектор відповідно до визначених повноважень виконує наступні завдання:

1) бере участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації, організовує і координує мобілізаційну роботу районної державної адміністрації;

2)  організовує виконання державним органом законів, інших нормативно -правових актів з питань мобілізаційної  підготовки та мобілізації;  

3) розробляє та подає керівництву районної державної адміністрації проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки        та мобілізації;

4) організовує наукове, інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

5) організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення відповідної сфери управління, галузі національної економіки чи території адміністративно-територіальної одиниці на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

6) бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів;

7) координує розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання;

8) подає пропозиції керівництву державного органу щодо участі в організації управління державою в особливий період;

9) організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансування заходів з мобілізаційної підготовки;

10) подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців;

11) бере участь в         укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;

12) вживає заходів до виконання підприємствами, установами та організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);

13) подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам га організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій;

14) подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях;

15) здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях;

16) бере участь у визначенні потреби у постачанні матеріально-технічних ресурсів за рахунок міждержавної кооперації;

17) подає пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації;

18) подає пропозиції щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

19) контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування відповідної сфери управління, галузі національної економіки чи території адміністративно - територіальної одиниці в умовах особливого періоду;

20) організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

21) організовує роботу з бронювання військовозобов’язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

22) розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;

23) забезпечує подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

24) готує і доводить іншим структурним підрозділам державного органу вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

25) здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників мобілізаційного підрозділу, у тому числі шляхом проведення навчань;

26) забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

27) готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

28) взаємодіє з районним сектором управління ДСНС України в Чернівецькій області у питаннях узгодження плану Цивільного захисту з мобілізаційним планом;

29) здійснює координацію дій органів управління, сил та засобів ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації або виявлення загрози її виникнення, а також під час реагування на зазначену ситуацію;

30) здійснює організацію першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій районного рівня;

31) бере участь у здійсненні заходів у сфері цивільного захисту та техногенно- екологічної безпеки;

32) здійснює планування роботи з розгляду питань, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

33) здійснює координацію діяльності районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування щодо розроблення і виконання цільових програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

34) сприяє підготовці та проведенню командно-штабних та штабних навчань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

35) розробляє та здійснює заходи районної державної адміністрації щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за їх додержанням, обліку, зберігання, використання секретних документів та документів з грифом «Для службового користування»;

36) розробляє та реалізовує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації заходи, що забезпечують охорону державної таємниці та службової інформації;

37) запобігає розголошенню інформації з обмеженим доступом, випадкам втрат матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною та службовою інформацією іноземними державами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї;

38) здійснює заходи щодо виявлення та закриття каналів просочення секретної інформації у процесі діяльності районної державної адміністрації;

39) забезпечує запровадження заходів режиму секретності в районній державній адміністрації під час виконання усіх видів робіт, пов’язаних із державною таємницею, та під час здійснення зовнішніх відносин;

40) здійснює контроль за станом режиму секретності в структурних підрозділах районної державної адміністрації;

41) розробляє плани участі у територіальній обороні, здійснює керівництво підготовкою до територіальної оборони підпорядкованих сил, засобів, а також об’єктів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

42) вносить пропозицій та готує питання для розгляду на колегіях, робочих нарадах при голові районної державної адміністрації за участю керівників правоохоронних і контролюючих органів району, здійснює контроль за реалізацією їх рішень;

43) сприяє у проведенні спільних заходів правоохоронних органів району в боротьбі з організованою злочинністю, незаконним обігом зброї і наркотичних засобів, контрабандною злочинністю, тероризмом, нелегальною міграцією, крадіжками культурних цінностей та вантажів, що перевозяться територією району;

44) узагальнює річні (піврічні) інформації про стан злочинності в районі і визначає основні напрямки боротьби з нею;

45) здійснює за дорученням керівництва районної державної адміністрації розгляд заяв і пропозицій громадян, державних і громадських організацій з питань охорони правопорядку та боротьби із злочинністю, дотримання законності, готує по них відповідні висновки та пропозиції;

46) здійснює аналіз стану матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів і вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо його покращення;

47) разом з іншими державними і правоохоронними органами надає методичну та консультативну допомогу    місцевим органам виконавчої влади з питань правоохоронної                діяльності,     протидії     корупційним проявам серед державних службовців та з інших питань, віднесених до компетенції сектору;

48) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

49) надає іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

50) вживає заходів по виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;

51) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації до вчинення корупційних правопорушень;

 

         6.   Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1)   одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих органів місцевого самоврядування,

підприємств, установ та організацій та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2)   вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації з питань законності та правопорядку, оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та охорони державної таємниці;

3)   заслуховувати інформацію посадових осіб органів місцевого самоврядування, спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту;

4)   за дорученням керівництва скликати в установленому порядку наради, приймати участь у семінарах-навчаннях з працівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації та посадовими особами місцевих рад;

5)   брати участь у заходах, які проводять місцеві органи виконавчої влади району з питань, що належать до компетенції відділу;

6)   користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

7)   подавати голові районної державної адміністрації пропозиції про заохочення працівників, які брали участь у розробці, підготовці та проведенні заходів по охороні правопорядку, оборонних заходів, заходів з мобілізаційної підготовки та цивільного захисту, а також щодо вжиття заходів впливу на посадових осіб, які допустили невиконання державних актів та доручень голови районної державної адміністрації з цих питань;

8)   проводити перевірки стану і організації роботи з питань охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності;

9)   вимагати від працівників районної державної адміністрації, а також працівників інших підприємств, установ, організацій, які прибули у відрядження, виконання вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

10) порушувати перед головою районної державної адміністрації питання про призначення службових розслідувань за фактами порушень режиму секретності та секретного діловодства, притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законодавством;

11) одержувати від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації в установленому порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, перевіряти і визначати ефективність здійснення іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

12) контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності.

7.   Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8.   Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

9.   Завідувач сектору:

1)   організовує роботу сектора і несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

2)   забезпечує створення у секторі належних умов для роботи, оперативність у роботі і належну службову дисципліну;

3)   подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор;

4)   розробляє та подає на затвердження голові районної державної адміністрації свою посадову інструкцію;

5) затверджує посадові інструкції працівників сектора та розподіляє обов'язки між ними;

6)   планує роботу Сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

7)   вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору;

8)   звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Сектор завдань та затверджених планів роботи;

9)   за посадою може бути заступником голови районної постійно діючої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

10) забезпечує виконання законодавства та нормативно-правових актів з питань мобілізаційної роботи в мирний час та особливий період;

11) здійснює комплекс взаємопов’язаних режимних заходів за усіма основними напрямами забезпечення охорони державної таємниці;

12) організовує та веде секретне діловодство;

13) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

14) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

15) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

16) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

 17)       запитує і одержує від інших підрозділів районної державної адміністрації, правоохоронних, контролюючих органів, територіальних підрозділів міністерств і відомств, підприємств, установ та організацій інформацію про хід виконання Указів, розпоряджень, доручень Президента України, нормативних актів Кабінету Міністрів України щодо зміцнення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян, а також інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених завдань уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (в тому числі в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю);

18) співпрацює із засобами масової інформації з метою інформування населення району про заходи, що вживаються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, районною державною адміністрацією щодо підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю і корупцією, поліпшення діяльності правоохоронних та інших органів виконавчої влади у зміцненні правопорядку і законності;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Сектору;

20) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Сектору;

21) забезпечує дотримання працівником сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

11. Штатний розпис та кошторис Сектору затверджується районною державною адміністрацією за пропозиціями завідувача Сектору, відповідно до чинного законодавства.

12. Сектор може бути юридичною особою, мати самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

У випадку створення юридичної особи, начальник Сектору :

1) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

         2) подає накази нормативно-правового характеру, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, на державну реєстрацію згідно чинного законодавства;

 

         3)   подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Сектору в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівника.

 

Графік прийому громадян

Прізвище, ім’я, по   батькові

  День проведення прийому громадян

           Місце проведення

Каптар Віктор Григорович

Щопонеділка

з 9:00 до 17:00 год.

Районна державна адміністрація  Каб.№49

 

Структура сектору

п/п

П.І.П.

Посада

Номер телефону,

e-mail

1

Каптар Віктор Григорович

Завідувач сектору взаємодії з

правоохоронними органами,

оборонної, мобілізаційної роботи

та з питань цивільного захисту РДА                      

5-02-43

novns@ukr.net

mob_oborona_novrda@ukr.net

2

Володін Ігор Володимирович

Головний спеціаліст сектору

взаємодії з правоохоронними

органами, оборонної, мобілізаційної

роботи та з питань цивільного захисту РДА                 

 

5-02-43

novns@ukr.net