Управління Держпродспоживслужби в Новоселицькому районі

Управління Держпродспоживслужби в Новоселицькому районі

Управління Держпродспоживслужби в Новоселицькому районі

Корисні чи шкідливі ГМО

ГМО –генетично модифікований організм – це будь-який живий організм, що володієновою комбінацією генетичного матеріалу, отриманої  завдяки сучасній біотехнології. Геннаінженерія з’явилась  у 1972 році як новийнапрямок у молекулярній  біології.  ГМО являють собою, як правило, трансгенні рослини, з яких потім  виготовляють продукти харчування. У  рослин з транс генною структурою  штучним шляхом змінений природний набір генів.Найчастіше виробники здійснюють штучну заміну генів для того,щоб рослина набуладеякі корисні властивості, наприклад, врожайність, морозостійкість,калорійність. У 1996 році вперше було розпочато комерційне використання генетично модифікованих рослин.

Багато вчених бачать у генній інженерії спосіб розв’язання глобальної продовольчої  проблеми, особливо в країнах, що розвиваються. ГМО – справжній прорив у справі забезпечення продуктами харчування зростаюче населення планети і це головний аргумент прихильників поширення трансгенів. Крім  того,  на можливості природи впливає  й зміна клімату, пов’язана  з глобальним потеплінням, а ГМ – продукти малочутливі до природних  змін і шкідників. За допомогою нових біотехнологій можна також одержувати дешеві  ліки. Зі зростанням генетичної різноманітності, можливо, збільшиться й стійкість нових видів до різних  хвороб,  до змін середовища проживання.

І все таки широке застосування генетично модифікованих продуктів небезпечне для здоров’я  людини, оскільки ще не з’ясовано  їх вплив на здоров’я  теперішнього і майбутніх поколінь, а також і на навколишнє природне середовище.

На політичному рівні розуміння важливості біорозмаїття визріло в 1992 році, коли в Ріо-де-Жанейро більшість країн світу підписали Конвенцію про біологічну різноманітність, частиною якої є єдиний міжнародний  документ з регулювання ринку ГМО у світі – Картахенський  протокол по біологічній безпеці. Його основна мета – встановити міжнародні правила щодо безпечного перевезення, обробки та використання організмів, які можуть мати несприятливий вплив на збереження і стале  використання біорізноманіття, з урахуванням ризиків для здоров’я  людини. Про можливу шкоду ГМ – продуктів  уперше було заявлено у 2000 році. Тоді була опублікована заява вчених світу про небезпеку генної інженерії.  В Євросоюзі був заборонений продаж ГМО з використанням генів стійких до антибіотиків.

            Зважаючи на це  у 2002 році Верховна Рада  України прийняла  закон «Про приєднання до Картахенського протоколу». Постановою КМУ « Про внесення змін до Положення про Державну службу  охорони прав на сорти рослин № 301 від 20.05.2005» проведення експертизи сортів рослин  на наявність  генетично модифікованих організмів, у тому числі під час  Сертифікації сортів рослин, які ввозять або вивозять, було віднесено до компетенції цього органу.

На міжнародній конференції, присвяченій темі ГМО, експерти Всеукраїнської екологічної ліги виразили думку, що несанкціоноване поширення таких продуктів – небезпечний експеримент над населенням і ґрунтами  України. Голова Держпродспоживслужби  на нараді з  представниками   українського насіннєвого бізнесу   акцентували увагу на необхідності запровадження механізму відстеження, поширення генетично модифікованих сільськогосподарських рослин та маркування харчової продукції, яка містить ГМО.

В Україні заборонено вирощувати генетично модифіковані рослини, але можна одержати дозвіл на польові випробування ГМ- рослин. Щодо чинного законодавства України, то у законі «Про захист прав споживачів» є положення про те, що споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги) і ця інформація повинна містити крім назви товару, ціни, дати виготовлення та інше, ще й позначку про застосування генної інженерії під час виготовлення товару.

 У світі по-різному ставляться до проблем ГМО. Є країни де широко  культивують і використовують ГМ – культури, зокрема в Китаї, Індії, Японії, країнах Латинської Америки, США.  Є такі , що максимально обмежують поширення транс генів.  Більшість країн Євросоюзу категорично обмежує ввезення та використання ГМО. Від генетично модифікованої продукції відмовилося понад 130 країн світу.

             З теоретичної точки зору   генетично модифіковані  організми – це організми у яких генетичний матеріал (ДНК) змінений  неможливим у природі способом. ГМО можуть містити фрагменти ДНК будь-яких інших живих організмів. Метою одержання генетично змінених організмів є поліпшення корисних характеристик вихідного організму – донора ( стійкість до шкідників, морозостійкість, урожайність, калорійність та ін.) для зниження собівартості продукції. У результаті зараз існує картопля, яка містить гени земляної бактерії, що вбиває колорадського жука, стійка до посухи пшениця, в яку вживлено ген скорпіона, помідори з генами морської камбали та інше.

            Основні ризики використання ГМО. Агротехнічні  ризики. Практичне використання методів генної інженерії є найпоширенішим у сільськогосподарському рослинництві. Серед ГМ- рослин, які широко вирощують у світі соя, кукурудза, ріпак. У  деяких  країнах дозволено вирощувати транс генні помідори, картоплю, рис, кабачок.

            Сьогодні дуже поширеними є трансгени, стійкі до гербіцидів, шкідників і вірусів. «Нечутливість»  до гербіцидів дає можливість певній рослині бути невразливою до доз хімікатів смертельних  стосовно інших рослин. Внаслідок цього поле звільняється від усіх зайвих рослин, тобто  бур’янів, а культури, стійкі до гербіциду виживають. Стійкість рослини проявляється до конкретного типу гербіциду. Наприклад відома транснаціональна біотехнологічна корпорація «Монсанто» випускає гербіцид «Раундап» та стійкі до нього генетично модифіковані сою та кукурудзу. Прикладом ГМ- рослин стійких до шкідників, зокрема колорадського жука, є картопля. Крім того, вирощування культур, стійких до гербіцидів, призведе до збільшення використання гербіцидів на полях. Відповідно, більше її потрапить в  їжу і навколишнє середовище, що збільшує ризик захворювання на рак, алергії та інші хвороби. Стійкість до вірусів  рослина набуває завдяки вбудованому гену, взятому з того ж самого вірусу.

            Екологічні ризики. Найважливіший  екологічний аспект застосування ГМО  та їх вплив на біорізноманіття. Генна інженерія вміє програмувати нездатність трансгенного організму до репродукції – така технологія називається «термінатор». Проте контролювати поширення ГМ- рослин досить важко. Потрапивши в навколишнє середовище, вони можуть стати джерелом так званого генетичного забруднення.  Рослини,  які були модифіковані як стійкі до гербіцидів, можуть передавати свої нові властивості диким родичам. Це може призвести до появи «супер бур’янів». Пилок  рослин за допомогою вітру, птахів і комах може переноситися на великі відстані, запліднюючи рослини близьких видів  і передаючи їм  свій генетичний матеріал (горизонтальне перенесення генів). ГМ – матеріал (часто це токсин, небезпечний для багатьох живих організмів), потрапляє у ґрунт і споживається тваринами і рослинами. Відомо, що деякі ГМ- культури отруйні не лише для «своїх»  шкідників, а й для інших комах. До того ж, комахи-шкідники, швидше за все, почнуть адаптуватися перед загрозою вимирання. Математична модель поведінки ГМО- популяції в природних умовах передбачає дві стадії: витіснення вихідної форми, а потім  вимирання і самого транс генного угруповання під тиском стабілізуючого добору. Отже, будь-які сценарії поширення ГМО в біосфері, не є позитивними.

            Звичайно «хімії» у нашому житті вистачає й без ГМО. Починаючи від пестицидів для рослин, антибіотиків або преміксів  для тварин, закінчуючи різними харчовими добавками,  консервантами й іншим. Але ще жодній з цих речовин не приписували можливості змінювати генотип людини. Тобто невідомо,  якими будуть наступні покоління тих, хто сьогодні перебуває у репродуктивному віці й харчується трансгенами. Висновки вчених далекі від оптимістичних: благі наміри нагодувати величезну кількість людей не виправдовують засобів, якими це робиться. А саме і пропонується їжа, що впливає на генотип людини і її здоров’я.  Вплив на організм людини досконало не вивчений, тому неможливо з впевненістю зазначити користь чи шкоду даних організмів, адже тільки якщо у третього покоління споживачів не з’являться   зміни на генетичному рівні, можна з упевненістю говорити, що ГМО безпечне і є вирішенням продовольчої проблеми планети. А  поки ця проблема досконально не вивчена, кожна людина має право сама визначати чи вживати їжу, яка містить ГМО чи ні, а для цього необхідно надати кожному можливість бути обізнаним про наявність ГМО в тій або іншій продукції.  Вони повинні бути відповідно позначені і люди повинні мати право вибору цих продуктів: купувати чи не купувати. Відсутність інформації про розповсюдження ГМО, призводить до низького рівня усвідомлення проблеми населенням.

 

Головний спеціаліст ГУ Держпродспоживслужби

 

в Чернівецькій області                                                                        С.М. Воронін

 

Десикація посівів сої та соняшнику!

 

Вегетація посівів сої  та соняшнику неоднорідна через погодні умови 2020 року. Передзбиральну десикацію сої та соняшнику слід проводити передусім для того, щоб пришвидшити достигання й підсушування рослин та отримати сухе насіння. Ще одна з важливих переваг десикації – цей технологічний захід дозволяє почати збирання урожаю щонайменше на 5-10 днів раніше. Десикація ж не лише підсушує насіння сої та соняшнику, а й знищує бур’яни.

 Це відповідно спрощує збирання, підвищує якість урожаю. Отже десикація суттєво полегшує збирання урожаю та зменшує його втрати на 30-50%

Соя.  Нагадаєм десикацію  сої проводять за 14 днів до збирання урожаю  у фазі початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів (за вологості насіння не більше 35-40%).

 Проводять обробки посівів сої десикантами: Агрощит Супер, РК, 1,7-1,9 л/га; Асталон 150 SL, РК 2,0-3,0 л/га; Баста 150 SL, РК, 2,0 л/га; Везувій, РК, 2-3 л/га; Вулкан Плюс, РК, 3,0 л/га; Гефест, ВР, 3,0 л/га; Десикант, РК, 2,0-3,0 л/га; Диквалан, РК, 2,0-3,0 л/га; Дикват М-Зоря, РК, 1,5-3,0 л/га; Дикват, РК, 1,5-3,0 л/га; Клінік Ікстрім, РК, 2,0-3,0 л/га; Лайфлайн, РК, 1,5-2,0 л/га, MON 79351, в.р., 2,25 л/га; Раундап Макс, в.р., 2,4 л/га; Реглон Ейр 200 SL, РК, 1,5-2,0 л/га; Ретро 150 SL, РК, 2,0-3,0 л/га; Самум Форте 374, РК, 0,8-1,2 л/га; Скорпіон Форте, РК, 1,3-2,0 л/га;  Спалах, РК, 2,0-3,0 л/га; Торнадо 500, РК, 2,0 л/га, іншими дозволеними.

Соняшник. За високої вологозабезпеченості (ГТК>1,5) і вологості насіння 25-30% на початку побуріння кошиків доцільно планувати проведення десикації посівів препаратами: Агрощит Супер, РК, 1,7-1,9 л/га; Альфа-Дикват, РК, 2,0-3,0 л/га; Везувій, РК, 2,0-3,0 л/га; Віасат Зоря, в.р., 3,0 л/га; Вулкан Плюс, РК, 3,0 л/га; Баста 150 SL, РК, 2 л/га (у фазі повної стиглості за вологості насіння 33-37%); Гліфосатін, РК, 2,0-3,0 л/га; Гліфос Супер, в.р., 2,4 л/га;  Десикант, РК, 2,0-3,0 л/га; Домінатор 360, РК, 3,0 л/га; Клінік, в.р., 3,0 л/га; Ковбой XL, РК, 3,0 л/га; Космік, ВР, 3,0 л/га; Раундап Енерджі, РК, 2,4 л/га; Реглон Ейр 200 SL, РК, 1,0-2,0 л/га; Ретро 150 SL, РК, 2,0-3,0 л/га; Самум 150, РК, 2,0-3,0 л/га; Скорпіон, РК, 2,0-3,0 л/га; Суперклін 480, РК, 3,0 л/га; Чистопол, РК, 3,0 л/га, іншими відповідно до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні»

 При роботі з засобами захисту рослин слід дотримуватись загальноприйнятих державних санітарних правил ДСП 8.8.1 та правил особистої гігієни.

Наталія КОСТЮК

Управління фітосанітарної безпеки

 

 ГУ Держпродспоживслужби

 

     Осінь - пора сіяти озимі зернові колосові культури.

 За вікном осіння пора – час сіяти озимі зернові колосові культури під урожай 2021 року. У кожного господаря постає питання чим сіяти, адже що посієш те й пожнеш. Звичайно, на ринку присутній широкий вибір насіння, як вітчизняної так і зарубіжної селекції. Вибирати доводиться і серед офіційно сертифікова-ного державою насіння та так званого «сірого» насіння, тобто вирощеного поза державним контролем та наглядом, без проходження відповідної процедури його сертифікації, як це передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал».

   Сертифікації підлягає насіння і садивний матеріал сортів, занесених до  Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні на 2020 рік. Звичайно, «сіре» насіння має дещо нижчу ціну, але немає відповідних державних та супровідних документів, передбачених Державним стандартом України ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначання якості».

   Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області звертає увагу керівників сільськогосподарських підприємств області на необхідність придбання насіння виключно в суб’єктів насінництва, занесених до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва. При купівлі насіння в компаній-посередників потрібно звертати увагу на пакування, маркування та тарування, які повинні бути здійснені відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 липня 2017 року № 348 «Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми   етикетки».        Обов’язково перевіряйте наявність сертифікатів, що засвідчують сортові та посівні якості насіння та внесені до Державного реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.     Пам’ятайте, частиною 10 статті 17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» використання для сівби/посадки насіння та/або садивного матеріалу, що не має відповідного сертифіката ЗАБОРОНЕНО.

   Пам’ятайте : запорука високих врожаїв – це якісне насіння хороших сортів та гібридів.

 

Головний спеціаліст ГУ Держпродспоживслужби

в Чернівецькій області                                                                        С.М. Воронін

 

ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області: Вплив агротехнічних прийомів на якість насіння

Коли говоримо про якість насіння, то маємо на увазі не тільки його посівні якості, але, перш за все, врожайні, тобто властивість давати визначений врожай з одиниці площі. На перший погляд може здатися, що ця тема є чисто агротехнічною, далекою від насінництва. Але якщо йдеться про врожайні якості насіння, то очевидно, що це стосується в першу чергу насінництва. Якість насіння відіграє велику роль в зростанні врожайності. Не можна, наприклад, із збільшенням норми висіву повністю компенсувати низьку схожість насіння.   Якщо в партії є 5% зовсім не схожого насіння, то значно більша кількість насіння зачеплена процесами псування і має різко знижену життєздатність. Це насіння хоча і дає схожість в лабораторії, але в полі воно зовсім не проросте або дасть слабкі, малопродуктивні рослини. Якість насіння визначає не тільки висока схожість, але й велика чистота, відсутність хвороб і шкідливих бур’янів. Адже багато шкідливих і злісних бур’янів розмножується на наших полях тому, що їх насіння знаходиться в посівному матеріалі сільськогосподарських культур. Насіння має понижену схожість і через механічні пошкодження при збиранні врожаю і подальшій його обробці. Основною причиною низьких посівних якостей насіння є організаційні недоробки, а саме:                                   

- невчасно збирають насінні посіви;                      

- не вживають заходів щодо негайного, слідом за збиранням, просушування, очистки і сортування насіння;

- явно непридатне насіння не обмінюють на хороше відразу ж в процесі збирання або після нього;

- вологе насіння не просушують на зерносушарках.                                                 

Необоротне зниження схожості насіннєвого зерна, яке зберігається у вологому стані, зумовлене не дією низьких температур, не термічним фактором самозігрівання, а повільно протікаючим процесом розвитку мікрофлори, в основному – плісеней, які знищують зародок.

Під час збирання, навіть у фазі повної стиглості насіння, до бункера потрапляють зелені частини рослин або бур’янів з вологістю 50-80%. Ця маса зволожує насіння протягом першої ж доби, що може призвести до часткового зігрівання і погіршення якості насіння, тому необхідно, аби зерно, що надійшло на тік, було одразу очищене від домішок. Сухе зерно вологістю до 13,5% є найбільше стійким. Енергія його дихання мінімальна, мікроорганізми на його поверхні не розвиваються. Практично доведено, що в результаті осушування вологого насіння підвищується його схожість за рахунок окремих фізіологічно незрілих зернин, які при осушуванні (виділенні вільної вологи) проходять прискорений процес дозрівання та відбувається часткове знезараження їх від мікроорганізмів.

При посіві таким насінням отримують більш ранні, густі і дуже дружні сходи, а в результаті – більш високі врожаї, ніж коли сіють несушене насіння, при їх рівній лабораторній схожості.

Зростання стійкості насіння при зберіганні складається з трьох основних ланок – очищення, осушення та активного вентилювання.

Одним із важливих заходів із збільшенням валового збору всіх сільськогосподарських культур є вирощування сортового і гібридного насіння високої якості. Наукові дані та практика свідчать, що насіння І репродукції дає врожай на 2-4 ц/га вище, ніж насіння ІІ репродукції.

Головний спеціаліст ГУ Держпродспоживслужби

в Чернівецькій області                                                                        С.М. Воронін

 

Дії в зоні раптового затоплення під час повені, паводка:

- швидко зібрати необхідні документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі;

- надати допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку;

- за можливістю негайно залишити зону затоплення;

- перед виходом з будинку вимкнути електро та газопостачання, загасити вогонь у грубах. Зачинити вікна та двері, якщо є час – закрити вікна та двері першого поверху дошками (щитами);

- піднятись на верхні поверхи, якщо будинок одноповерховий, зайняти

горищні приміщення;

- до прибуття допомоги залишайтесь на верхніх поверхах, дахах, деревах

чи інших підчищеннях, сигналізуйте рятувальникам, щоб вони мали змогу

швидко вас знайти;

- потрапивши у воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття, відшукайте

поблизу предмети, якими можна скористатися до надходження допомоги;

- не переповнюйте рятувальні засоби (катери, човни, плоти тощо).

Дії після повені, паводка:

- переконайтесь, що житло не отримало внаслідок повені ушкоджень та

не загрожує заваленням;

- не слід користуватись електромережею до повного осушення будинку;

- обов’язково кип’ятіть питну воду, особливо з джерел водопостачання, які були підтоплені;

- здійснюйте осушення затоплених підвальних приміщень поетапно (з розрахунку 1/3 об’єму води на добу);

- заборонено вживати продукти, які були підтоплені водою під час повені;

- все майно, яке було затопленим, підлягає дезінфекції.

Бережіть своє здоров’я і життя!

 

 

 

Починаємо польове оцінювання насіннєвих посівів і               садивного матеріалу

Польове оцінювання насінницьких посівів є основним та невід’ємним заходом сортового контролю в насінництві.

Сортовий контроль - це комплекс заходів із визначення сортових якостей насіння, садивного матеріалу або маточних насаджень багаторічних рослин.

Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу шляхом польового оцінювання, ділянкового та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним при його реєстрації. Зокрема, державний сортовий контроль здійснюється шляхом проведення польового оцінювання посівів. Польовому оцінюванню підлягають усі насінницькі посіви сортів і батьківських форм, гібридів сільськогосподарських культур, включених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Нагадуємо, що найближчим часом в Україні розпочнеться проведення польового оцінювання сільськогосподарських культур. І насамперед  проведення першого етапу польового оцінювання - попереднє обстеження.

Проведення польового оцінювання регламентується «Порядком проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал», затвердженим Постановою, а також Методикою проведення польового оцінювання відповідних сільськогосподарських культур. Відповідно до Порядку для проведення польового оцінювання насінницького посіву суб’єкт господарювання повинен подати до органу із сертифікації або його підрозділу за місцезнаходженням посіву заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу за встановленою формою.

Її необхідно подати у такі терміни:

- не пізніше, ніж за 20 робочих днів до закінчення граничного строку проведення польового оцінювання посіву сільськогосподарських рослин (для зернових культур це фаза колосіння кукурудзи, соняшнику, ріпаку – 10-15 днів до початку цвітіння).

До заявки на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу додаються:

- документи, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин);

- копії сертифікатів, виданих на насіння або садивний матеріал попередньої генерації під час послідовного розмноження;

- схема розміщення поля (полів) посіву або насадження з прив’язкою до місцевості;

- для гібридів – інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин, визначене власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту (часто вказується у ліцензійній угоді);

- інформація про обраного аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) у разі можливості проведення польового оцінювання аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить діяльність як незалежний експерт.

Зазначені документи можуть бути подані особисто або надіслані поштовим відправленням.

Проведення польового оцінювання посівів або насаджень та отримання сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння і садивного матеріалу дає право суб’єктам господарювання, занесеним до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва реалізовувати насіння і садивний матеріал.

Обов’язковість проведення сертифікації насіння і садивного матеріалу для введення їх в обіг передбачена статтею 15 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», а стаття 17 цього ж закону чітко вказує, що використання для сівби/посадки насіння та/або садивного матеріалу, що не має відповідного сертифіката, забороняється.

Відділ контролю в насінництві та розсадництві управління фітосанітарної безпеки  рекомендує суб’єктам господарювання вчасно подати заявки на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу до органу сертифікації або його підрозділу за місцезнаходженням посіву.

 

Головний спеціаліст ГУДержпродспоживслужби

 

 

 

УВАГА! Яблунева плодожерка.

Відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області  в Новоселицькому районі їнформує: на території району протягом 8-9травня розпочався літ метеликів яблуневої плодожерки (Laspeyresia pomonella L.) – най­по­ши­ренішого шкідника на­са­д­жень яб­луні, що має найбільше еко­номічне зна­чен­ня. На феромонну пастку за добу відловлюється 1-3 екз. За умови несвоєчасного захисту втрати плодів яблуні досягають 60 – 70 % і більше. Ця шкода посилюється ще й тим, що більша частина пошкодженого урожаю (до 65 %) буває з периферійної частини крони, яка дає, як відомо, найбільш якісні плоди.

Нагадуємо : метелики відкладають яйця по одному на листки і плоди, всього 80-120 яєць. Ембріональний розвиток першої генерації триває 9 – 12 днів. Відродження гусениць починається при досягненні суми ефективних температур 230 °С з відхиленням в окремі роки від 190 до 280 °С. Гусениця жовтуватого чи рожевого кольору, розміром 12-18 мм. Гусениці деякий час тримаються на поверхні плода, потім вгризаються в м’якуш, заплітаючи вхідний отвір павутиною і недогризками. Живлячись під шкірочкою плода 2 – 3 доби, гусениця вигризає невелику камеру, в якій вперше линяє. Після цього прогризає звивистий хід, в якому линяє вдруге. Третє линяння відбувається в насінній камері, де гусениця живилась насінням. Після цього вона переходить у другий, а іноді й у третій плід.  Гусениці живуть в плодах 24-28 днів, а пізніше залишають плоди, залазять в ґрунт, тріщини кори на штамбах, де заляльковуються. З лялечок вилітають метелики другого покоління. Лісостепова популяція яблуневої плодожерки дуже чутлива до високої температури повітря (30ºС) і зниження відносної вологості повітря (до 35-50%) і температури повітря (до 15ºС і нижче). В цих умовах метелики не відкладають яєць або з яєць не виплоджуються гусениці.

Щоб  запобігти подальшому поширеню даного шкідника рекомендуємо : при відлові феромонною пасткою за 7 днів спостережень 5 метеликів яблуневої плодожерки, на початку відкладання ними яєць зерняткові насадження обробляють: Воліам флексі 300 SC, КС, 0,3-0,5 л/га; Димевіт, КЕ 2,0л/г; Матчем 050 ЕС, КЕ, 1 л/га; Люфоксом 105 ЕС, КЕ, 1 л/га; Номолтом, к.с., 0,5-0,7 л/га; Рімоном, КЕ, 0,6 л/га; Корагеном 20, КС, 0,15-0,175 л/га з додаванням проти парші, інших хвороб – Циделі Топ 140 DC, КД, 06-0,7 л/га; Мерпану, ВГ, 1,9-2,5 кг/га; Малвіну, ВГ, 1,8-2,5 кг/га; Поліраму ДФ, ВГ, 2,5 кг/га; Дитану М-45, ЗП, 2,0-3,0 кг/га, а також Тіовіту Джет, в.г., 8,0 кг/га або Топазу 100 ЕС, КЕ, 0,3-0,4 л/га проти борошнистої  роси.

Наступні обприскування проводять при відлові феромонними пастками 3 і більше метеликів яблуневої плодожерки протягом 7 днів спостережень, але не раніше втрати токсичності пестицидів попереднього обприскування.

При роботі із засобами захисту рослин слід дотримуватися загальноприйнятих Державних санітарних правил ДСП 8.8.1 та правил особистої безпеки.

Наталія Городницька

Управління фітосанітарної безпеки

ГУ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

 

Рекомендації стосовно безпечного їх використання в приватних домогосподарствах, в межах населених пунктів відповідно до вимог чинного законодавства.

  В районі триває інтенсивний період використання засобів захисту рослин (пестицидів), в тому числі і на присадибних ділянках. Дуже важливо працювати з ними правильно, аби не зашкодити собі та своєму оточенню. Адже неправильне, невиправдане застосування засобів захисту рослин, порушення умов їх застосування може призвести  до погіршення самопочуття людей, забруднення довкілля (ґрунт, атмосферне повітря, вода).

Останнім часом почастішали випадки звернень населення до органів виконавчої влади та Головного управління Держпродспоживслужби в області з приводу порушення правил застосування пестицидів та агрохімікатів на території Новоселицького району окремими громадянами, особисті огородні ділянки яких використовуються під плодові сади, посів зернових та зернобобових культур, посадку картоплі.  Технології вирощування даних культур передбачають обов’язкове застосування хімічних та біологічних засобів захисту рослин до 2-5 разів на сезон, а плодових – до 6-8. Безпосереднє сусідство земельних ділянок з вирощуванням огородніх культур та садків при обробці останніх призводить до забруднення як городів, так і території житлової забудови, що негативно впливає на умови проживання людей. Навіть використання ранцевих оприскувачів в умовах безпосереднього сусідства саду із городніми культурами не може стовідсотково гарантувати неможливість забруднення прилеглої території. Практика показує, що в умовах населених пунктів, як правило, неможливо витримати необхідний санітарний розрив, при використанні навіть простих механічних засобів обробки дерев і городніх ділянок. Громадяни не дотримуються вимог санітарних норм щодо часу проведення обробки, врахування погодних умов та напрямку вітру, обов’язкового попередження населення про проведення обробки.

Враховуючи важливість питання та поважаючи право громадян на безпечні та комфортні умови проживання, надаємо рекомендації стосовно безпечного їх використання в приватних домогосподарствах, в межах населених пунктів відповідно до вимог чинного законодавства:

·           для обробки індивідуальних садів і городів в межах населеного пункту необхідно застосовувати ті пестициди і агрохімікати, які дозволені до використання в Україні та в оригінальних фірмових упаковках, що дасть змогу уникнути покупки фальсифікату;

·           для обробки індивідуальних садів і городів в межах населеного пункту категорично забороняється використовувати вентиляторні та штангові обприскувачі; обробки проводити тільки за допомогою ранцевого обприскувача 

·           в першу чергу, застосовувати малотоксичні та малолеткі пестициди та агрохімікати, а в межах населеного пункту віддати перевагу механічним методам боротьби зі шкідниками;

·           перед проведенням обробок земельних ділянок, розташованих в межах населених пунктів, необхідно сповістити сусідів про майбутні роботи і строки їх проведення;

·           застосовувати пестициди для захисту зелених насаджень в межах населеного пункту дозволяється тільки з 22:00 до 07:00 години за допомогою ранцевого обприскувача при швидкості вітру до 4м/с. За межами населеного пункту всі роботи з пестицидами слід проводити в ранкові  (до 10) і вечірні (18-22) години при мінімальних висхідних повітряних потоках;

·           не можна проводити обприскування в денний час, спекотну погоду, проти вітру, під час сильного вітру та під час чи відразу після дощу;

·           дотримуватись загальних вимог індивідуального захисту – під час роботи використовувати засоби індивідуального захисту;

·           під час роботи із засобами захисту рослин оберігати, згідно з рекомендаціями, домашніх тварин, бджіл та птицю – не тільки власних, а й сусідських;

·           після обробки не слід перебувати на обробленій ділянці, особливо дітям, впродовж терміну, викладеному в інструкції до препарату.

Дотримання даних рекомендацій дасть змогу кожному громадянину уникнути конфліктних ситуацій при застосуванні пестицидів на своїх присадибних ділянках та городах, які  часто виникають в період застосування отрутохімікатів, а також збереже  добросусідські відносини та взаєморозуміння між сусідами і допоможе уникнути небезпечних ситуацій.

Наталія Костюк

Управління фітосанітарної безпеки

 

ГУ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

 

Обираємо якісну насіннєву картоплю

   Чим вища якість насіннєвої картоплі, тим якісніший урожай. А тому для посадки слід обирати лише сертифікований матеріал. Придбати такий можна у спеціалізованих магазинах або у перевірених постачальників.

   В Україні згідно із Законом «Про насіння та садивний матеріал» вирізняють такі категорії насіннєвого матеріалу картоплі:

- добазове насіння;

- базове насіння;

- сертифіковане насіння.

   Насіннєвий матеріал картоплі готують до посадки за­леж­но від тех­но­логії післязби­раль­ної до­роб­ки (за­кла­де­на кар­топ­ля з по­ля без по­пе­ред­нь­о­го сор­ту­ван­ня; з по­­­пе­реднім сор­ту­ван­ням без калібру­ван­ня; по­пе­ред­ньо відсор­то­ва­на й відка­лібро­ва­на; про­труєна з осені чи не­про­труєна) та збе­ріган­ня.

   Буль­би кар­топлі, призначенні для посадки, ма­ють від­повіда­ти ви­мо­гам ДСТУ 4013 - 2001 «Сортові та посівні якості картоплі насіннєвої. Технічні умови». Насіння картоплі оцінюють за сукупністю біологічних якостей, господарських ознак і властивостей, які характеризують його придатність до посадки (розмір бульб, пошкодженість шкідниками і хворобами, наявність бульб із зовнішніми дефектами – розрізаних, розчавлених, з наростами, з обдертою шкіркою, підмерзлих).

   Згідно з цим стандартом в оригінальному насіннєвому матеріалі і базовій картоплі кількість бульб, уражених хворобами, не повинна перевищувати 5-7% від загальної кількості. Наявність бульб з ознаками таких хвороб, як мокра гниль, фітофтороз, чорна ніжка, парша звичайна і парша порошиста, стеблова нематода, не допускаються. Не допускаються також   бульби з різними дефектами. 

   На насіннєву картоплю, яка за даними лабораторного аналізу відповідає вимогам ДСТУ 4013 - 2001, видається сертифікат, що засвідчує посівні якості насіннєвої картоплі.

   Варто відзначити, що сертифікації підлягає насіннєвий матеріал сорту, занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для              поширення в Україні.
Відомості про видані сертифікати вносяться до Реєстру сертифікатів на насіння та/ або садивний матеріал, який знаходиться у вільному доступі і розміщений на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
На придбаний матеріал насіннєвої картоплі гарантії діють упродовж строку, визначеного у вищевказаному сертифікаті. У разі порушення гарантій суб’єкт насінництва несе відповідальність згідно із чинним законодавством України.
   Пе­ред­са­див­на підго­тов­ка насіннєвих бульб пе­ред­ба­чає такі тех­но­логічні опе­рації: ви­ван­та­жен­ня зі схо­вищ, сор­ту­ван­ня, повітря­но-теп­ло­ве обігріван­ня  або про­ро­щу­ван­ня, про­труєння й об­роб­ку бульб сти­му­лю­ю­чи­ми ре­чо­ви­на­ми. Підго­тов­ку насіннєво­го ма­теріалу роз­по­чи­на­ють не пізніше ніж за два - чо­ти­ри тижні до садіння.

   По­­віт­­ря­но - теп­ло­ве обігріван­ня має бу­ти обов’яз­ко­вим аг­ро­технічним за­хо­дом. Під упли­вом теп­ла й світла в буль­бах при­ско­рюється діяльність фер­ментів і ство­рюється підви­ще­на кон­цен­т­рація по­жив­них ре­чо­вин у зоні роз­міщен­ня ві­­чок. Та­кож сти­му­люється про­ро­с­тан­ня ос­­­танніх і по­даль­ший роз­ви­ток па­­рост­ків - усе це сприяє підви­щен­ню вро­жаю.

   Обігріван­ня бульб сприяє ви­яв­лен­ню хво­рих, із при­хо­ва­ною інфекцією, то­му ма­теріал після прогріван­ня слід пе­ре­гля­ну­ти (пе­ре­бра­ти) й відо­кре­ми­ти не­кон­диційні буль­би.

   Під час пророщування картоплі слід витримувати оптимальні параметри температури повітря:

- для ранніх сортів - 8…12°С;

- для середньостиглих і середньопізніх - 12…15°С;

- во­ло­гості повітря -  85-90%.

   Три­валість про­ро­щу­ван­ня на світлі за­ле­жить від фізіологічної зрілості бульб і ста­но­вить у се­ред­нь­о­му для ранніх сортів - два-три дні, для                          серед­ньоопізніх і пізніх - 25 - 35 днів.

   Розмір бульб є най­важ­ливішою фізи­ко - тех­ніч­ною ха­рак­те­­­рис­ти­кою вро­жаю кар­топлі.

   Буль­би, що підго­тов­лені до садіння, ма­ють бу­ти чи­с­ти­ми, су­хи­ми, здо­ро­ви­ми, ти­по­ви­ми за фор­мою що­до сор­ту, з па­ро­ст­ка­ми не більш як 2 мм (па­ро­ст­ки ма­ють бу­ти зе­ле­ні й міцні), відкаліб­ро­ва­ни­ми на фракції.

   Пе­ред садінням насіннєвий ма­теріал об­роб­ля­ють сти­му­ля­то­ра­ми та ре­гу­ля­то­ра­ми рос­ту рос­лин, а також дозволеним препаратами від уражень гриб­ними та бак­теріаль­ними хво­робами  і шкідниками. Важливо:  хімічне знезараження насіннєвого матеріалу картоплі проводиться тільки тоді, коли картопля перебрана, бульби сухі, без ознак хвороб.  Адже протруювання бульб з симптомами хвороб сприяє різкому посиленню розвитку гнилей після посадки в перезволожений і недостатньо прогрітий ґрунт, до зниження їх схожості майже на 20%.Рекомендовані для цих цілей протруйники не діють на інфекцію всередині бульби, а додаткове їх змочування суспензією препаратів лише сприяє прояву хвороб.

 

Головний спеціаліст ГУ

Держпродспоживслужби в Чернівецькій області  С.М. Воронін             

 

Названо суми штрафів та ймовірні арешти

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)». Відповідне рішення підтримало 344 народні депутати.

Цим законом визначається створення правого підґрунтя для оперативного здійснення державою комплексу невідкладних заходів для запобігання та лікування коронавірусної хвороби.

Зокрема йдеться про проведення закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для цієї мети, без застосування процедур, передбачених законом «Про публічні закупівлі», стовідсоткову попередню оплату за такі товари, роботи та послуги, звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів і медичного обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення Covid-19. Контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари здійснюватиме уряд. Утім, такі норми матимуть тимчасовий характер.

Закон визначає адміністративну відповідальність за неоприлюднення інформації про проведені відповідно до нього публічні закупівлі.

Водночас встановлюється адміністративна відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусом, а також підвищення кримінальної відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

Зокрема, порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених зокрема законом «Про захист населення від інфекційних хвороб», а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями тягне за собою накладення штрафу на громадян у сумі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 34 тис. грн), на посадових осіб – у розмірі від двох до десяти тисяч НМДГ (від 34 тис. до 170 тис. грн).

Неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі, а також ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом, тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб у сумі від семисот до тисячі НМДГ (від 11,9 тис. грн до 17 тис. грн). Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з цих правопорушень, тягнуть за собою накладення штрафу у сумі від тисячі до тисячі п’ятисот НМДГ (від 17 тис. грн. до 25,5 тис. грн).

Законом вносяться зміни до статті 325 Кримінального кодексу України, якими передбачено, що за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, якщо це спричинило або завідомо могло спричинити поширення цих захворювань, передбачений штраф від тисячі до трьох тисяч НМДГ (від 17 тис. грн. до 51 тис. грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, каратимуться позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Водночас закон запроваджує комплекс правових норм, спрямованих на захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу. Це зокрема, можливість роботи вдома для працівників, державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування та надання за їх згодою відпустки; надання права власникам змінюватися режими роботи органів, закладів, підприємств, установ, організацій, зокрема, щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб з обов’язковим інформуванням населення про це через веб-сайти та інші комунікаційні засоби; заборона на скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (на період карантину та на 30 днів після його відміни).

Йдеться також про заборону на притягнення до адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби України із заявою про продовження строку перебування на території України, у зв’язку із введенням карантинних заходів; віднесення юридичного факту введення карантину до форс-мажорних обставин; продовження строків отримання та надання адміністративних та інших послуг.

Це включає також низку заходів, спрямована на захист прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, недопущення припинення надання житлових субсидій, реєстрації безробітних тощо; заборону на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Уряду доручається у тижневий термін встановити додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей Covid-19, у розмірі до 200 відсотків заробітної плати на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, до завершення виконання цих заходів, а також доплат окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності.

 

Що таке коронавірус та як захиститися від зараження

Новий виклик для глобального здоров’я — поширення раніше невідомого штаму коронавірусу, що швидко розповсюджується в Китаї і зафіксований ще у інших країнах. Зараз тривають ретельні дослідження і вивчення ситуації.

Що таке коронавіруси:

Передусім це зоонозна інфекція. Тобто їхнім природним резервуаром є тварини: пальмові цевети, кажани, навіть кобри. Коронавіруси також РНК-віруси, тому мають високу частоту мутацій і швидко змінюються, в тому числі стають патогенними для людей.

Цей спалах почався із зараженої пальмової цевети — китайського делікатесу. Його зупинили карантинні заходи, коли медичний персонал не покидав лікарні, куди надходили нові хворі. З 2004 року повідомлень про випадки хвороби, викликані цим вірусом, не зафіксовано.

Про уханський вірус:

▪Новий штам коронавірусу поки відомий під назвою 2019-nCOV. Спалах пневмонії, викликаної цим досі невідомим збудником, зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Звідси і назва, якою зараз іменують цей штам.

▪Багато людей, яких вразив вірус, працювали чи відвідували ринок в Ухані. Китайські продуктові ринки, так звані wet markets (мокрі ринки) — це скупчення живих і вбитих тварин, птахів, продавців і туристів. За таких умов вірусу зручно поширюватися поміж тушами, тваринами і людьми.

▪ Лікарі повідомляють, що одужання здебільшого залежить від імунітету людини. Поки відомо, що люди, які померли внаслідок зараження вірусом, мали проблеми зі здоров’ям, зокрема, слабкий імунітет.

Також з померлих більшість людей літнього віку. У багатьох з них були супутні захворювання, як цироз печінки, гіпертонія, цукровий діабет чи хвороба Паркінсона.

▪Вірус викликає пневмонію з такими симптомами як кашель, лихоманка та утруднення дихання. Експерти вважають, що інкубаційний період триває близько двох тижнів.

▪Передача людині від людини була підтверджена національною комісією з охорони здоров’я Китаю. Також існує ризик мутації вірусу.

▪На даний момент експерти вважають, що в зоні ризику найбільш ймовірно люди із слабким імунітетом. Основне занепокоєння викликає діапазон вираженості симптомів: деякі люди мають легкі симптоми, інші — тяжко хворіють. Це ускладнює встановлення справжньої кількості заражених та швидкості передачі вірусу від людини до людини.

Як захиститися:

▪Зараз вакцини проти коронавірусів не існує. Повідомляють, що вакцина проти нового штаму 2019-nCOV поки на ранній стадії розробки.

▪Аби захиститися CDC пропонує.

- часто та ретельно мити руки милом і водою
- не торкатися брудними руками очей, носа чи рота
-    уникати тісного контакту з хворими людьми

Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, аби запобігти зараженню інших:

-залишайтеся вдома, якщо захворіли
-уникайте тісного контакту з іншими людьми
- прикривайте рот і ніс серветками під час кашлю і чхання, а опісля ретельно мийте руки
- провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні

Людям, які зараз знаходяться десь поблизу зони розповсюдження вірусу, радять:

-підтримувати гігієну рук
-уникати відвідування ринків тварин та птахів
-уникати відвідування хворих
- звернутися до лікаря у разі появи симптомів — кашлю, лихоманки чи труднощів з диханням

- телефонувати заздалегідь, перш ніж їхати до лікарні

 

Захисти рослину – захисти своє життя.

ООН оголосила 2020 – Міжнародним роком здоров’я рослин захисту рослин

Під егідою Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Міжнародної конвенції про захист рослин (МКЗР) по всьому світу 2020 рік оголошено Міжнародним роком здоров'я рослин.

Під егідою ООН, ФАО, МКЗР у всіх країнах  проводяться акції по залученню максимальної кількості людей до розв’язання надзвичайно актуальної проблеми збереження здоров’я рослин шляхом поширення інформації про ризики для фітосанітарної безпеки держав в цілому і в якості окремих груп продовольства зокрема.

   Україна також активно підтримує цю акцію.

Зміна клімату і діяльність людини впливають на екосистеми, знижуючи біорізноманіття та створюють сприятливі для шкідників умови. У той же час міжнародні подорожі і торгівля за останні десятиліття потроїлися в обсязі і дають можливість шкідникам і хворобам швидко поширюватися по світу, завдаючи величезної шкоди місцевим рослинам і довкіллю.

Рослини, як люди і тварини, теж можуть хворіти. Вони можуть страждати від захворювань, спричинених вірусами, бактеріями, грибками, на них нападають шкідники, великі і малі, такі як комахи, кліщі, а також нематоди. Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості нових шкідників та хвороб, які з'являються на територіях, які раніше були вільними від них. Поява нових шкідників та хвороб рослин може загрожувати економіці та біорізноманіттю.

Захист рослин від шкідників і хвороб з економічної точки зору набагато ефективніше, ніж усунення наслідків повномасштабних надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі здоров’ям рослин. Нерідко шкідників і хвороби рослин після того, як вони адаптувалися, викорінити неможливо, а на боротьбу з ними йде багато часу й коштів.

Є 6 ключових повідомлень в рамках Міжнародного року охорони здоров’я рослин, які ООН хоче донести до світової спільноти:

1.           Збереження здоров’я рослин заради ліквідації голоду і досягнення цілей сталого розвитку.

2.           Обачність під час перевезення рослин і рослинних продуктів через кордон.

3.           Впровадження і дотримання міжнародних стандартів при торгівлі рослинами і рослинними продуктами

4.           Підтримання здоров’я рослин і охорона навколишнього середовища.

5.           Інвестування в розвиток потенціалу щодо захисту здоров’я рослин, дослідження та інформаційно-роз’яснювальну роботу. 

6.           Вдосконалення систем моніторингу і раннього попередження для захисту рослин і їх здоров’я.

Ми можемо попередити появу шкідників і хвороб рослин, і боротися з ними екологічно безпечними способами – наприклад, з допомогою інтегрованого захисту рослин. Цей екосистемний підхід поєднує в собі різні стратегії і методи боротьби, щоб вирощувати здорові рослини при мінімальному застосуванні пестицидів

Незалежно від того, чи є ви бізнесменом, неурядовою організацією, журналістом, медіа-агенцією чи просто звичайною людиною, ви можете закликати до дій щодо покращення здоров’я рослин та побудови кращого майбутнього

Наталія Городницька

управління фітосанітарної безпеки

ГУ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

 

 

Рекомендації щодо придбання якісного насіння овочевих та баштанних культур на ринках чи в спеціалізованих магазинах

Весна - сезон масової реалізації насіння овочевих та баштанних культур на ринках та спеціалізованих магазинах області. Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництвауправління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області хоче нагадати кілька простих правил при купівлі насіння, які дадуть змогу убезпечити споживачів від ризику придбання неякісного насіння.

    Зауважимо, що основними документами які регламентують вимоги до насіння овочевих та баштанних культур є ДСТУ 7160:2010 «Насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови» та ДСТУ 6006:2008 «Насіння овочевих, баштанних культур та кормових коренеплодів. Пакування, маркування, транспортування та зберігання. Технічні умови».

    На що потрібно звернути увагу при купівлі насіння:

    Передусім, серед усього різноманіття насіння потрібно визначитись з придатністю сортів для вирощування в кліматичних умовах, в яких планується проводити посів, так як сорт що дає прекрасні врожаї в одній кліматичній зоні, може різко зменшити врожайність в іншій. Рекомендовані зони вирощування сільськогосподарських культур можна знайти в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Наголошуємо, що згідно законодавства, сертифікації для використання в Україні підлягає лише насіння і садивний матеріал сортів, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

     Слід пересвідчитись у наявності в продавця пакету супровідних документів що засвідчують сортові та посівні якості партії насіння (для насіння власного виробництва – сертифікатів на насіння, а для насіння овочевих культур яке придбане для подальшої реалізації – довідки про сортові та посівні якості насіння передбаченої ДСТУ 6006:2008). Ці документи, повинні зберігатись за місцем торгівлі та пред’являтися за вимогою.

    Зауважимо, що строк чинності документів за результатами аналізу щодо посівних якостей насіння овочевих, баштанних культур, кормових коренеплодів відкритого і закритого ґрунтів становить 12 місяців, а упакованих в герметичну тару – 24 місяці. Реалізація насіння, без супровідних документів про їх походження та якість – забороняється. Власник насіння повинен гарантувати відповідність посівних якостей насіння і садивного матеріалу, зазначених у відповідних документах.

    Дані про партії насіння що пропонуються для продажу зазначені в документах повинні відповідати інформації зазначеній на пакетах. Зверніть увагу що на пакеті з фасованим насінням, призначеним для роздрібної торгівлі вказують: назву країни-виробника насіння, а також фірму, підприємця; назву і товарний знак, юридичну адресу, де пакували насіння, культуру, сорт, гібрид, масу, або кількість насінин в пакеті, номер насіннєвої партії, рік урожаю; схожість; документ на насіння (назва, №), коротку інформацію про культуру (опис сорту чи гібриду, поради щодо вирощування).

    Рекомендуємо зберігати квитанцію (фіскальний чек) на придбаний товар та пакети на яких зазначено номер партії використаного насіння. Маючи їх можна виставити претензії до продавця у разі реалізації Вам неякісного насіння.

    Пам’ятайте, що краще придбати дороге але якісне насіння в перевірених спеціалізованих закладах, чим дешеве але сумнівної якості невідомих осіб. Бажання зберегти  кошти, в такому випадку, може призвести до значних втрат в майбутньому.

 

Головний спеціаліст ГУ                                                                                                                                                                                                                    Держпродспоживслужби в Чернівецькій області                                          С.М. Воронін   

 

УВАГА!!! Остерігайтесь неякісних та фальсифікованих пестицидів.

Початок польових робіт у сільському господарстві завжди супроводжується сезонним збільшенням на ринку попиту та пропозиції засобів захисту рослин, тому що кожен аграрій прагне отримати прибуток від своєї діяльності. Часто перед господарствами, фермерами та дачниками постає питання придбання якісних пестицидів.

Використання засобів захисту рослин в Україні регламентовано Законами України “Про пестициди і агрохімікати ” та “Про захист рослин” та низкою нормативно-правових актів уряду та центральних органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

Згідно ЗУ «Про захист рослин» під ЗЗР розуміються  препарати, які вміщують одну або декілька діючих речовин і використовуються з метою захисту рослин або продукції рослинництва від шкідливих організмів та знищення небажаних рослин або окремих їх частин.

Оригінальні засоби захисту рослин обов’язково мають відповідати трьом основним характеристикам: безпечність, вибірковість дії та недовговічність.

Усі пестициди, що реалізовуються в Україні згідно з чинним законодавством, проходять обов’язкову державну реєстрацію, в ході якої їх перевіряють на відповідність загальноприйнятим санітарно-гігієнічним нормам і встановленим рівням екологічної безпеки та включені до «Переліку пестицидів і агрохімікатів».

Нажаль на ринок пестицидів потрапляє величезна кількість підробленої продукції, під назвами відомих препаратів продають невідомі хімічні сполуки. Токсичні домішки невивчених препаратів потрапляють у довкілля, накопичуються у поверхневих та підземних водах і на довгі роки залишаються у ґрунті, впливаючи на майбутні врожаї та здоров’я людини!

Фальсифіковані пестициди - це продукція, яка не відповідає встановленим вимогам, що висуваються до пестицидів, у тому числі вимогам щодо маркування та пакування, розміщення інформації про товар на його упаковці тощо, та/або продукція, на упаковці якої зареєстрований знак для товарів та послуг використано з порушенням прав власника.

Вони становлять особливу небезпеку, оскільки інформація про їхню небезпеку відсутня або обмежена, дія — непередбачувана, а завдана шкода — істотна та тривала.

Наслідки застосування фальсифікованих  пестицидів:

 -  часткова або повна втрата врожаю;

 - накопичення залишків небезпечних речовин у харчових продуктах, що загрожує здоров’ю споживачів;

-  погіршення родючості ґрунтів;

-  шкода здоров’ю працівникам під час внесення препарату;

-  зіпсована репутація фермера чи керівника товариства, як постачальника якісної та безпечної продукції;

-  суттєві матеріальні збитки;

-  вроджені каліцтва;

- відсутність ефекту бажаної дії від підроблених гербіцидів, інсектицидів та фунгіцидів;

-  забруднення навколишнього середовища, поверхневих та ґрунтових вод.

Щоб уникнути придбання фальсифікованого препарату необхідно:

- купувати пестициди  лише в спеціалізованих магазинах  по продажу засобів захисту рослин та насіння, в офіційних дистриб’юторів відомих фірм

- виробників, котрі добре себе зарекомендували на ринку пестицидів;

-  знати, що роздрібні засоби захисту рослин не розфасовуються в медичну тару;

-  під час купівлі препаратів вимагати у продавця сертифікат якості та товарний  (касовий) чек;

- звертати особливу увагу на наявність захисних елементів на упаковці:  голограма, захисні плівки, номер партії, спеціальні позначки на кришці тощо. Оригінальну голограму неможливо зняти з упаковки неушкодженою;

- знати, що інформація на етикетці має бути надрукована українською мовою, із зазначенням назви постачальника та його адреси в Україні, діючої речовини, назви препарату, номера партії,  ваги або об’єму, дати виготовлення та терміну придатності, найменування фірми-виробника і його адреси, регламенту застосування;

- дата виробництва тари (каністри), що зазначена на дні упаковки, не може бути пізнішою за дату виробництва вмісту каністри (тобто самої речовини)

 За даними аналітиків за останні 10 років не спостерігається позитивної динаміки в зменшенні частки фальсифікату на вітчизняному ринку. Допоки є бажання «заощадити»  на пестицидах - доти й буде пропозиція. Виробники с/г продукції як заощадливі господарі , прагнуть «заощадити» й через це дуже часто потрапляють на гачок нечесним ділкам, котрі виробляють і реалізовують фальсифіковані ЗЗР. Це стосується не тільки присадибних домогосподарств, а й великих агропідприємств.

Використання завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів є порушенням законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством, тому беріть до уваги вище викладене та бережіть себе, оточуючих і навколишнє середовище.

 

Пам’ятайте: підроблені пестициди й агрохімікати шкідливі для вашого здоров’я, небезпечні для довкілля, токсичні для продукції!

Наталія Костюк

Управління фітосанітарної безпеки

                                                              ГУ Держпродспоживслужби

 

На виконання Національного плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої   коронавірусом надаємо рекомендації .

 

Не варто ризикувати власним здоров’ям та здоров’ям інших.

 У разі погіршення стану – потрібно звернутись до свого сімейного лікаря

 Керівнику потрібно забезпечити недопущення перебування на робочому місці працівників з симптомами гострого респіраторного захворювання, підвищеної температури тіла та особливо осіб, що повернулись з відпустки або з відрядження з країн, в яких були зареєстровані випадки COVID-19.

 

Діагностика. Як визначити на початкових стадіях коронавірус?

 На початковій стадії коронавірус має такі ж симптоми, що і інші гострі вірусні захворювання. Визначити можуть тільки спеціальні тести.

 Найпоширенішими симптомами є головний біль, кашель, лихоманка та утруднення дихання, в деяких випадках - діарея або кон'юнктивіт.

 Новий штам коронавірусу може викликати тяжку форму пневмонії. В цьому його небезпека.

 Важливо! Вчасне діагностування. Так як за симптоматикою коронавірус нічим не відрізняється від інших вірусних хвороб, то важливо відразу звернутись до лікаря. Якщо ви протягом останні 14 днів повернулись із країни, в якій зафіксовані випадки коронавірусу або ж спілкувались із людиною, яка контактувала із тим, хто прибув до України з країн де зафіксовані випадки коронавірусу – відразу попередьте про це свого сімейного лікаря. Надалі - лікар має алгоритм дій, що робити.

 

Хто є групою ризику?

Перебіг хвороби залежить від імунітету людини. Вразливою групою є люди похилого віку та люди із хронічними хворобами і слабким імунітетом, вони більш схильні до розвитку важких захворювань. Також після фіксації випадків коронавірусу вразливою групою є медичні працівники.

Контактна особа при випадку COVID-19 – особа, яка наразі не має симптомів, але яка контактувала, або ймовірно контактувала із особою, хворою на COVID-19.

Особи, які мали прямий фізичний контакт з хворим на COVID-19 (наприклад, через рукостискання)

 Особи, що мали незахищений прямий контакт із інфекційними виділеннями (наприклад через кашель, торкання використаних паперових хустинок голими руками тощо)

 Особи, які контактували особисто з хворими на COVID-19 на відстані до

2 метрів та більше 15 хвилин

 Особи, які перебували у закритому середовищі (наприклад, аудиторія,

кімната для переговорів, зал очікування лікарні тощо) з хворими на COVID-19 на відстані до 2 метрів та більше 15 хвилин

 Пасажири літака, які сиділи на відстані двох місць (у будь-якому напрямку) від хворого на COVID-19, супутники або особи, які надають догляд та члени екіпажу, що обслуговують в тій частині літака, де розміщений індексний випадок (якщо тяжкість симптомів або пересування хворого вказують на більш велику експозицію, контактними можуть вважатися всі пасажири секції або всі пасажири

 

Як можна заразитися, Як передається вірус?

Наразі відомо, що новий коронавірус передається краплинним та контактним шляхами.

 Вірус не циркулює у повітрі. Він не здатний переміщатись на далекі відстані. Він є тільки в крапельках, які людина видихає під час кашлю чи чханню. Відстань – це гарантія безпеки. Це фактор переривання епідемічного ланцюга. Тому, заразитись неможливо навіть від інфікованої людини, якщо ви не знаходитесь безпосередньо поруч із інфікованим (нагадуємо, це максимум – 1,5-2 м).

 На поверхнях вірус може жити близько 3 годин. Тому важливо дезінфікувати поверхні, ручки дверей і т.д.

Переважає контактний шлях, коли вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об’єктів (тварин, м’яса, риби, дверних ручок, поручнів), що забруднені виділеннями із дихальним шляхів хворого чи інфікованого.

 Краплинним шляхом вірус передається від людини до людини під час кашлю або чхання у тісному контакті, коли утворюються краплі діаметром понад 5 мкм. Коронавіруси не здатні зберігати інфектогенність (заразність) під час передавання на далекі відстані. Тому тісним контактом вважають відстань менше 1 м.

 

Як довго вірус живе на поверхнях?

 За попередньою інформацією вірус може виживати на поверхнях лише протягом 3 годин. Прості дезінфікуючі засоби можуть вбити вірус, унеможливлюючи зараження людей.

 

Рекомендації як убезпечити себе від зараження:

1. Ретельно і часто мийте руки з милом чи обробляйте їх антисептиком.

Миття рук з милом:

- тривалість процедури — 20–40 с;

-  вода має бути теплою (комфортної температури), а не холодною чи гарячою;

- обов’язкова процедура, якщо руки видимо забруднені, після приходу з вулиці, перед прийомом їжі, після відвідування туалету, якщо відсутній антисептик для рук;

Обробка рук спиртовмісним антисептиком:

-  спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину (інші засоби, що реалізують як «антисептик для рук», наприклад настій ромашки або розчини із 40% вмістом спирту, не є такими);

- антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук (в середньому на одну обробку слід використовувати 3 мл розчину, а це 24–27 «пшиків» кишеньковим диспенсером, тому рекомендовано його просто наливати в долоню);

-  тривалість обробки — близько 30 с;

-  особливу увагу приділіть нігтям (там накопичується найбільше бруду);

- обов’язкова процедура в разі будь-яких контактів із (потенційно) забрудненими об’єктами;

-  у разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, щоб уникнути підсушування та утворення тріщин шкіри;

 -  контролюйте доступ маленьких дітей до антисептика (він містить спирт і токсичний для прийому всередину).

 

2. Уникайте скупчення людей.

3. Якщо ви захворіли, залишайтеся вдома і зверніться до лікаря.

4. Використовуйте захисну маску:

- обов’язково — якщо захворіли і маєте респіраторні симптоми (кашель, нежить);

· якщо перебуваєте у місцях великого скупчення людей — з метою додаткового захисту.

Використовуйте маску правильно:

- вона має покривати ніс і рот;

-  вона має щільно прилягати, без відступів по краях;

-  заміняйте маску, щойно вона стала вологою;

-  не чіпайте зовнішню частину маски руками, а якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком;

-  заміняйте маску щочотири години;

-  не використовуйте маску повторно.

 

Додаткові рекомендації працівникам на об’єктах харчування

 По термообробці необхідно суворо дотримуватись існуючих вимог до приготування страв.

Миття посуду повинно проводитись строго по інструкції:

-  видалення залишків їжі.

- миття щіткою за температури води 50 градусів з миючими засобами.

- миття з додаванням дез. розчину у іншій ємності (ванні).

- ополіскування під проточною водою температурою не менше 65 градусів - це також в окремій ємності.

 

- просушування на спеціальних полицях. 

 

Під час застосування засобів захисту рослин на дачних і присадибних ділянках необхідно дотримуватись таких правил:

 

·       перед використанням препарату обов’язково ознайомитися з інформацією про його властивості, ступінь токсичності, період часу, через який можна проводити подальші роботи на обробленій ділянці, та допустимі терміни останньої обробки перед збиранням урожаю; зберігати препарати якомога далі від житлових приміщень, місць утримання тварин і птиці в недоступних для дітей місцях. На час оброблення щільно зачиняти вікна та двері осель, господарських споруд, прикривати колодязі;

·       обов’язково до початку робіт повідомляти власників сусідніх ділянок про термін проведення обробки, аби вони від самого початку робіт змогли вжити заходів безпеки;

·       застосування пестицидів для захисту зелених насаджень дозволяється тільки з 22 до 07 години ранку;

·       застосовувати засоби індивідуального захисту: респіратори або марлеві пов’язки, гумові рукавиці, чоботи, герметичні окуляри;

·       ручні роботи на оброблених ділянках, де було застосовано пестициди, проводити тільки після спливу терміну, який зазначено на упаковці або в інструкції;

·       не допускати до роботи підлітків, хворих, вагітних і жінок під час грудного вигодовування; не обробляти пестицидами ягоди (полуницю, малину), а також зелень (салат, петрушку, зелену цибулю та горошок), оскільки вони посилено поглинають хімічні речовини;

·       після завершення оброблення негайно зняти із себе одяг, взуття й інші засоби індивідуального захисту та прийняти душ.

Одяг, у разі потреби, просушити на відкритому повітрі, ретельно витрусити його та замочити в мильно-содовому розчині на 6–10 годин, після чого 2–3 рази випрати його в такому самому, але теплому, розчині. Рукавички та взуття промити проточною водою за допомогою мийних засобів; не використовувати для інших потреб ємності та інвентар, за допомогою яких готували та застосовували робочий розчин.

 

 

Проведено семінар- нараду на тему: «Застосування пестицидів на території Новоселицького району згідно вимог  законодавства»

Відповідно до виконання доручень,  даних Головою Чернівецької обласної державної адміністрації та начальником ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, 24 лютого 2020 р. при Новоселицькій районній державній адміністрації відбувся семінар - нарада з питань застосування пестицидів на території Новоселицького району згідно вимог  законодавства за участю начальника Новоселицького районного управління Мельника І.В., начальника відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головко С.Г., начальника відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Воропаєва Д.П., державного фітосанітарного інспектора відділу контролю за обігом засобів захисту рослин  Головного управління Держпродспоживслужби в  Чернівецькій області   Костюк Н. М., голів ОТГ та  сільських голів, керівників агроформувань,  та пасічників .

На порядок денний було винесено наступні питання:

1.           Безпечне застосування пестицидів та про вжиття заходів щодо недопущення отруєння бджіл внаслідок застосування пестицидів. Доповідав: начальник Новоселицького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Мельник Іван Васильович, який зазначив що юридичні та фізичні особи, які проводять діяльність, що впливає або може вплинути на стан бджіл, зобов’язані забезпечити їх охорону, дотримуватися діючих нормативно – правових актів, що передбачають охорону бджіл від отруєння.

2.         Запобігання ризиків при застосуванні пестицидів на здоров’я людей.

Доповідав: начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства  Новоселицького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області            Головко Сергій Григорович. Присутнім доведено що всі хімічні обробки повинні виконуватись з врахуванням вимог Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» (ДСП 8.8.1.2.001-98). 

Присутніх ознайомлено з порядком повідомлення про час обробіток пестицидами садів та земельних ділянок.

3 Воропаєв Д.П. зазначив про необхідність реєстрації пасік в Новоселицькому районному управлінні Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області ,        та наголосив про необхідність попередження пасічників суб’єктами господарювання про час проведення хімічних обробок сільськогосподарських культур та плодових насаджень.

4.        Про застосування пестицидів на території району, згідно вимог чинного законодавства» доповідала державний інспектор контролю за обігом засобів захисту рослин управління фітосанітарної безпеки  Головного управління Держпродспоживслужби в  Чернівецькій області   Костюк Наталія Миколаївна, яка наголосила: агроформуванням всіх форм власності, та громадянам сурово дотримуватись вимог діючого законодавства при застосуванні пестицидів та агрохімікатів.

Всі хімічні обробки проводити обов'язково враховуючи економічний  поріг шкодочиності .

Особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, повинні мати при собі під час виконання роботи допуск, медичну книжку і наряд на виконання такої роботи.          

Учасникам наради роздано  "пам'ятки" щодо безпечного використання пестицидів.

 

Зазначено, що порушення законодавства про  захист  рослин та санітарного законодавства тягне  за  собою дисциплінарну,  адміністративну,  цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

 

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА ІНФОРМУЄ:

заздалегідь подбайте про оздоровлення ярих зернових культур.

Відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області  інформує: що при проведені  вибіркової фітоекспертизи насіння  ярих зернових, в господарствах Новоселицького району: виявлено ураженість ярих ячменю та пшениці збудниками альтернаріозу, бактеріозу, темно-бурого гельмінтоспоріозу, що свідчить про обов’язкове оздоровлення посівного матеріалу навесні шляхом протруювання його препаратами відповідного спектра дії та рівня захисної спроможності стосовно комплексу хвороб.

          Виходячи з цього відділ моніторингу та прогнозування  фітосанітарної діагностики та аналізів ризиків Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецької області рекомендує: агроформуванням всіх форм власності завчасно провести протруєння насіння ярих зернових культур.

        Вибір протруйників здійснювати відповідно до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні : Абсолют, КС (пшениця яра) 1,5-2,0 л/га;  Вайбранс Інтеграл 235FS,ТН (ярий ячмінь) 1,5-2 л/т; Ванцедор, ТН ( пшениця та ячмінь ярі) 1-1,2 л/т; Віал Траст, КС (ярий ячмінь) 0,4-0,5 л/т;  Віал Тріо, КС (ярий ячмінь) 0,8-1,25 л/т; Віват, в.с.к (пшениця та ячмінь ярий) 2,0-3,0 л/т; Віта – класік (пшениця та ячмінь ярий) 2,5-3 л/т; Голдазім 500, КС (ярий ячмінь) 1,5 л/га: Голден Супер 500 КС (ярий ячмінь) 1,5 л/га; Гранівіт, ТН (пшениця та ярий ячмінь) 2,5-3,0 л/т; Джагер Плюс, ТН  (пшениця та ярий ячмінь) 0,2-0,25 л/т; Дивідент Стар 036 FS, ТН(пшениця та ярий ячмінь)  1-2л/т.; Діксіл ультра, ТН (ярий ячмінь) 0,2-0,25 л/т; Класік, т.к.с. (ярий ячмінь) 0,5л/т; Ларімар, ТН (ярий ячмінь) 0,3-0,4 л/т; Максим Стар 025 FS, ТН (пшениця та ячмінь ярий)1,5-2л/т; Рестелер Тріо , КС (зернові колосові культури) 2-2,5 л/т.; Систіва, (зернові колосові культури) ТН  0,5-1 л/т., та інші .

Передпосівну обробку зернових колосових культур проти комплексу ґрунтових та наземних шкідників сходів (хлібні блішки, злакові мухи, злакові попелиці, цикадки тощо) слід використовувати: Гаучо 70WS, з.п. 0,25-0,5 кг/т; Гаучо Плюс 466 FS, ТН 0,3-0,8 л/т; Імідор Про, КС 1л/т.; Імісід БТ, ТН 0,4-1 л/т., та інші.

Протруювати насіння можна завчасно (за 2-3 тижні) або безпосередньо перед сівбою. Системними протруйниками, які знищують зовнішню і внутрішню інфекцію, краще оздоровлювати зерно за день або в день сівби.

При роботі з засобами захисту рослин слід дотримуватись загальноприйнятих державних санітарних правил ДСП 8.8.1 та правил особистої гігієни.

Наталія Городницька

 

Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби

 

ОБРОБКИ ПЕСТИЦИДАМИ  НАЗЕМНИМИ ЗАСОБАМИ

 

Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду Вимоги  щодо застосування пестицидів суб’єктами господарювання за межами населеного пункту

за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку при вентиляторному обприскуванні повинна бути не менше 500м, при штанговому і гербігації дощуванням - 300м.

            При застосуванні аерозольних генераторів регульованої дисперсності санітарно-захисні зони повинні відповідати вимогам, зазначеним в інструкції для даного виду апаратури; обробка посівів у цих зонах допускається при напрямку вітру від населених пунктів і інших об'єктів, що підлягають санітарному захисту.

            Всі роботи з пестицидами за  межами населеного пункту слід проводити в ранкові (до 10) і вечірні (18-22) години при мінімальних висхідних повітряних потоках, як виняток, у похмурі і прохолодні дні з температурою нижче +10 допускається проведення обробки у денні години.

            Обприскування вентиляторними і штанговими обприскувачами допускається при швидкості вітру до 3 м/с (дрібнокрапельне) і 4 м/с (крупнокрапельне). Застосування гербіцидів із поливною водою шляхом дощування (гербігація) допускається при швидкості вітру до 4 м/с.

            Відповідальність за дотримання метеорологічних умов несе керівник робіт, який забезпечує використання об’єктивних методів вимірювання температури і швидкості руху повітря.

            УВАГА ! Не менше ніж за три доби до початку проведення кожної хімічної обробки необхідно сповіщати голів сільських, селищних, міських рад, ОТГ, про місця, строки і методи застосування пестицидів та агрохімікатів, які в свою чергу оповістять пасічників, мешканців населених пунктів, власників сусідніх с/г ділянок, тощо.

            У період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи.

           

ІІ. Вимоги  щодо застосування пестицидів у межах населеного пункту  окремими громадянами особистих огородніх ділянок, які використовуються під плодові сади, посів зернових та зернобобових культур, посадку картоплі.

Для обробки індивідуальних садів і городів в межі населеного пункту дозволяється застосування тих пестицидів, які дозволені для роздрібного продажу населенню "Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" і Доповненнями до нього.

            У масштабі населеного пункту забороняється повсюдна, одночасна обробка рослин однотипним препаратом, яка може обумовити масове надходження в атмосферне повітря населених пунктів аерозолю та парів токсиканта. Такі ситуації регулюються календарним графіком робіт, чергуванням асортименту препаратів в період інтенсивних обробок.

Застосування пестицидів для захисту зелених насаджень в межах населеного пункту дозволяється тільки з 22:00 до 07:00 за допомогою ранцевого обприскувача при швидкості вітру до 4 м/с та за умови попередження власників сусідніх домоволодінь про час, місце, строк обприскування.

           Купувати пестициди та агрохімікати слід тільки в спеціалізованих магазинах, де є всі необхідні дозвільні документи. Торгівля повинна проводитись тільки фасованими, герметично упакованими препаратами згідно з «Переліком пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні».

 

 

 

Інформація про стан інфекційної захворюваності населення району протягом  2019 року порівняно з  аналогічним періодом 2018 року.                                                

За  поточний період в районі не реєструвались випадки туляремії, сибірської виразки, бруцельозу, орнітозу, сказу,  малярії та краснухи.

Інфекційна захворюваність за   2019 рік в порівнянні з  2018 роком   в загальному зросла на 74 випадки: 381 захворювання в 2019 році (що становить 485,4 на 100 тис. населення), проти 307 захворювань  в 2018 році (391,1 на 100 тис. населення).

 Станом на 31.12.2019 року відмічається ріст захворюваності гастроентероколітами  на 25  випадків -  130 випадків  ( 165,6 на 100тис.населення) за   2018 рік зареєстровано 105 випадків   (133,8 на 100 тис.населення).

Зареєстровано захворівших на гастроентероколіти із встановленим збудником 87 випадків (112,1 на 100 тис. населення), за  2018 рік 73 випадки (75,8 на 100 тис. нас) в тому числі  ротовірусною інфекцією в 2019 році захворіло 12 людей (15,5 на 100 тис.населення), а за  2018 рік 8 захворівших (10,3 на 100 тис. населення).

Захворюваність гострими  кишковими інфекціями, які викликані невстановленими збудниками  за 2019 рік 43 випадки (55,4 на 100 тис.населення) а за  2018  рік 32 випадки захворювання( 41,1 на 100 тис.населення ).

Кількість захворівши на сальмонельоз за  2019 рік, в  порівняні з аналогічним періодом  2018 року зменшилась на 6 випадків - 7 випадків  в 2019 році  (9,0 на 100 тис населеня),  за  2018 рік зареєстровано 13 випадків  (16,7 на 100 тис . населення).

Спалахів гострих кишкових інфекцій  в організованих колективах та  при проведенні масових торжеств за  2019 рік в  районі не рееструвалось.

 

 Протягом 2019 року захворювань вірусним гепатитом А не  реєструвалось  в 2018 р. - 1 випадок. 

 

 Порівняльні дані інфекційної захворюваності за 2018 – 2019роки.

№ п/п

Найменування захворювання

2018р.

2019 р.

+/-

 

На 100 тис

 

На 100 тис.

Абс. цифри

район

область

Абс. цифри

район

область

 

1*

Черевний тиф

-

-

-

-

-

-

-

2

Паратиф

-

-

-

-

-

-

-

3*

Інші. сальмонельозні інфекції

13

16.7

12.9

7

9.0

24.7   

     -6

4٭

Бактеріальна дизентерія

-

-

-

-

-

-

-

 

у т.ч. бак підтвердження

-

-

-

-

-

-

-

5

Носії дизентерії

-

-

-

-

-

-

-

6

Ієрсініоз

-

-

0.1

-

-

-

-

7٭

ГЕК - 008

73

  93.8

   84.6

87

112.1

93.7

+14

 

У т.ч. ротовірусний

8

10.3

11.6

12

15.5

12.3

+4

8٭

 ГЕК - 009

32

  41.1

   69.4

43

  55.4

  79.3

+11

9

Сума ГКЗ

105

 133.8

 

130

 165.6

 

    +25

10*

Вірусні гепатити

6

7.7

22.4

6

7.7

27.7

+1

 

В / г "А"

1

1.3

0.6

-

-

0,3

-1

 

В / г "В"

1

1.8

4.5

2

2,6

3.5

+1

 

В / г "С"

1

1.3

1.8

-

-

1,5

-1

 

Хронічний В/г «Б»

1

1.3

3.1

1

1.3

3,9

-

 

Хронічний В/г «С»

2

2.6

12.5

3

3.9

18.4

+1

11*

Інф. мононуклеоз

4

5,2

10.4

4

5.2

9.9

-

12*

Кір

       151

194.0

365.5

     179

230.6

 310.2

+28

13*

Скарлатина

-

-

-

-

-

-

-

14*

Вітряна віспа

-

-

-

-

-

-

-

15*

Туляремія

-

-

-

-

-

-

-

16*

Сибірська виразка

-

-

-

-

-

-

-

17*

Дифтерія

-

-

-

-

-

-

-

18

Носії токсигенних штамів

-

-

-

-

-

-

-

19*

Кашлюк

4

5.1

6.5

6

7.7

6.5

+2

20*

Менінгококова інфекція

-

-

0.9

2

2.6

0,9

+2

21*

Правець

-

-

-

-

-

-

-

22*

Епідпаротит

3

3,9

    0,8

-

-

0.5

-3

23*

Краснуха

1

1.3

0.5

-

-

0.3

-1

24*

Сепсис у дітей до 1 місяця

-

-

2.1

-

-

-

-

25*

Хвороба Брілля

-

-

-

-

-

-

-

26*

Лептоспіроз

-

-

2.1

3

3.9

     1.6

+3

27

Укуси

 

 

 

 

 

 

 

28*

Туберкульоз орг. дихання

16

20.6

25.6

21

27.5

   31.9

+5

29

У т.ч. бак підтвердження

11

14.1

   20.0

15

   19.3

25.3

+4

30

туберкульоз легень

16

20.6

25.1

20

25.8

30.3

+4

31

У т.ч. бак підтвердження

11

14.3

18.4

14

18.0

24.9

+3

32

Короста

30

   38.6

34.9

23

29.6

40.6

-7

33

Педикульоз

9

11.6

21.9

2

2.6

20.3

    -7

34

Малярія

-

-

-

-

-

-

-

35*

Грип

1

1.3

1.2

7

9.0

10.9

+6

36

ГРЗ

4433

5695.

16768

5171

6660

16517

+738

37*

Сифіліс

3

3.9

6.6

3

3.9

7.1

-

38*

Гонорея

-

-

7.2

13

   16.7

   7.4

    +13

39

Аскаридоз

37

47,5

132,5

57

73,4

133

+20

40

Трихоцефальоз

-

-

1,8

--

-

1,5

-

41

Ентеробіоз

6

7,7

30,4

4

5,1

30,3

-2

42*

Лайма

-

-

    7.4

-

-

4,5

-

43

Шигельоз

-

-

0.4

-

-

0.3

-

44

Лямбліоз

2

2.6

7,3

-

-

2,6

-2

 

Загальна інфекційна захворюваність:

 307

391.1

 

381

485.4

 

+74

                                                

 Інформаційний бюлетень для населення

«Безпечне застосування пестицидів»

Застосування пестицидів для захисту рослин від шкідливих організмів є невід’ємною складовою сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Водночас пестициди негативно впливають на довкілля, призводячи до скорочення біорізноманіття. Крім того, пестициди справляють негативний вплив на здоров’я людини, як у результаті прямої дії, так і опосередковано - внаслідок накопичення залишкових кількостей у сільськогосподарських продуктах і питній воді. Забезпечити правильність використання пестицидів – справа не тільки важлива, а й украй складна, адже асортимент препаратів надзвичайно великий і характеризується значним різноманіттям властивостей, призначень, особливостей дії, впливу на людину, теплокровних тварин і корисні організми, поведінки в навколишньому середовищі та післядії.

 Даний Інформаційний бюлетень  щодо безпечного використання пестицидів розроблений на підставі та з урахуванням вимог чинних законодавчих і нормативно-правових актів України. Він стане у пригоді особистим селянським і присадибним господарствам, які або не мають, або не використовують необхідний захисний одяг і користуються лише рюкзаками-розпилювачами, що створюють високий ризик для здоров’я.

Загалом, обмежити застосування особливо небезпечних пестицидів досить складно, що призводить до широкого використання їх непідготовленими людьми. Результатом цього може стати велика кількість випадків отруєнь, забруднення харчових продуктів й екологічний збиток.

Звичайно,  використання пестицидів в Новоселицькому районі  має свою специфіку: значна частина сіл району є густонаселеними, а сільськогосподарські угіддя  знаходяться впритул до будівель мешканців населених пунктів. У такій ситуації часто відбувається порушення вимог чинного законодавства при  застосуванні пестицидів і агрохімікатів (зокрема в частині недотримання зон санітарних розривів  від населених пунктів, тваринницьких комплексів, водойм, місць відпочинку залежно від методу застосування пестицидів (авіа метод, вентиляторний, штанговий).

 

 

 

ПЕСТИЦИД – це хімічний або біологічний агент, який затримує, знищує чи іншим чином заважає шкідникам (шкідливим або небажаним для сільськогосподарської діяльності мікроорганізмам, рослинам і тваринам). Відповідно до рекомендацій Агентства з охорони довкілля США (USЕРА) термін «пестицид» вживають на позначення: фумігантів, інсектицидів, майтицидів/акарицидів, нематоцидів, молюскоцидів, фунгіцидів, антимікробних препаратів, бактерицидів/біоцидів, мікробіцидів/антибіотиків, гербіцидів, родентицидів, авіцидів, альґіцидів, овіцидів (знищення яєць), дезінфекційних засобів та засобів проти водоростей. Поняття «пестициди» охоплює і біологічні засоби, такі як біопестициди, мікробні пестициди, репеленти, дефоліанти, сикативи та регулятори розвитку комах

 

Залежно від типу шкідника застосовують такі основні групи пестицидів:

 

               1. АКАРИЦИДИ – хімічні або біологічні речовини для боротьби з кліщами. Як правило, їх використовують для захисту від шкідників ягідних і плодових культур.

2. ГЕРБІЦИДИ – хімічні засоби захисту, призначені для знищення бур’янів. У свою чергу, всі препарати цього виду можна розділити на: гербіциди суцільної дії – згубно впливають на будь-яку рослинність; гербіциди вибіркової дії (селективні) – ушкоджують рослини вибірково.

3. ІНСЕКТИЦИДИ – хімічні або біологічні речовини, що їх використовують для знищення шкідливих комах, їхніх личинок і яєць. Усі інсектициди за способом дії можна розділити на: контактні – спричинюють отруєння шкідливих комах за контакту з будь-якою частиною їхнього тіла; кишкові – викликають отруєння комах із гризучим типом ротового апарату в разі потрапляння пестициду разом із їжею в кишечник шкідника; системні – речовини, здатні проникати в рослину й пересуватися її судинною системою, спричинюючи загибель шкідників, що мешкають усередині листя, стебел або коріння. Крім того, можуть також отруювати комах, що поїдають рослини; комбіновані – препарати, що поєднують у собі два або більше способів дії.

             4. ПРОТРУЙНИКИ – засоби, що відлякують або знищують шкідників і збудників хвороб. Їх використовують для оброблення посівного й посадкового матеріалу, а також саджанців рослин. Можуть одночасно виконувати функції фунгіциду й інсектициду.

             5. РОДЕНТИЦИДИ – препарати, призначені для боротьби з пацюками та іншими гризунами.

          

6. ФУНГІЦИДИ – препарати, призначені для боротьби із захворюваннями рослин. Включають речовини, токсичні для грибів, а також інфекційних хвороб. Фунгіциди можна використовувати для лікування захворювань, профілактичної обробки, підвищення імунітету. Всі препарати цього виду за способом дії можна розділити на: контактні – діють винятково на оброблених частинах рослин; системні – засвоюються рослиною та впливають на всі її частини.

             7. АРБОРИЦИДИ – препарати, призначені для боротьби зі смітною деревною рослинністю.

             8. АКАРИЦИДИ – засоби для боротьби з кліщами.

             9. НЕМАТОЦИДИ – препарати, призначені для боротьби з нематодами (круглими червами). 

            10. МОЛЮСКОЦИДИ – речовини, що знищують молюсків.

 11. АВІЦИДИ – засоби для боротьби з птахами, які викльовують посіви на полях.

 

За хімічним складом пестициди поділяють на три основні групи:

 

неорганічні сполуки (сполуки ртуті, міді, сірки, фтору, барію, бору, арсену і т. д.);

органічні сполуки (хлорорганічні, фосфорорганічні, синтетичні піретроїди, нітрофеноли, похідні тіо- та дитіокарбамінової кислот тощо);

речовини біогенного походження, створені з продуктів життєдіяльності або із самих бактерій, вірусів, грибів, рослин (піретрини, антибіотики).

За характером дії пестициди поділяють на:

контактні (вбивають шкідливий об’єкт за контакту з ним);

системні (проникають у тканини й провідну систему рослин і вбивають шкідливий об’єкт під час живлення на такій рослині).

 

 

 

За способом проникнення є препарати:

контактної дії (через покриви тіла);

кишкової дії (при проковтуванні);

фуміганти (під час вдихання).

За гігієнічною класифікацією пестициди поділяють на чотири групи:

сильнодійні отруйні речовини із середньолетальною дозою (ЛД50) до 1 мг/кг маси тіла; 

високотоксичні – ЛД50 від 50 до 200 мг/кг;

середньотоксичні – ЛД50 від 200 до 1000 мг/кг;

малотоксичні – ЛД50 більше 1000 мг/кг.

Слід зазначити, що за цією класифікацією будь-яка речовина, що не потрапила до перших трьох груп, належить до четвертої.

Пестициди мають різні препаративні форми та, відповідно, маркування, наприклад:

дусти (Д) – порошки тонкого помолу для обпилювання або сухого протравлювання, зокрема тютюновий пил;

змочувальні порошки (СП) – препарати, що за розбавлення водою дають стійкі суспензії;

гранульовані препарати (Г) – для протруювання ґрунту;

розчини (Р);

концентрати емульсій (КЕ), що дають стійкі емульсії в разі розчинення водою, та багато інших.

 Препаративна форма завжди зазначається на упаковці препарату.

Основні методи застосування:

обприскування;

обпилювання;

інтоксикація самої рослини;

аерозольне обприскування;

фумігація (димлення);

протравлювання насіння та ґрунту;

антисептування.

 

Законодавчі вимоги щодо отримання допусків (посвідчень) право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

Згідно статті 18 Закону України «Про захист рослин», статті 11 Закону України «Про пестициди і агрохімікати», Постанови КМУ №746 від 18.09.1995р. «Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами» працівники, робота яких пов’язана із застосуванням, зберіганням, транспортуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами.

Вимоги даного законодавства поширюються   на   всі   галузі   суспільного   виробництва, де застосовуються пестициди і агрохімікати.

Особи,  діяльність  яких  пов'язана  з   транспортуванням, зберіганням,   застосуванням    та    торгівлею   пестицидами   і агрохімікатами,  повинні мати при собі під  час  виконання  роботи допуск, медичну книжку і наряд на виконання такої роботи.

Виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами особами, які 
не мають допуску, забороняється.

Допуск (посвідчення) на право  роботи,  пов’язаної  з  транспортуванням, зберіганням,   застосуванням   та    торгівлею    пестицидами    і агрохімікатами видається працівникам підприємств, установ, організацій,  робота  яких безпосередньо   пов’язана   з     транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, включаючи організаторів  цих  робіт. Зазначений допуск видається спеціалістами управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

Підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадяни зобов’язані у сфері захисту рослин допускати до робіт, пов’язаних із транспортуванням, зберіганням, застосуванням засобів захисту рослин, їх торгівлею, лише тих осіб, які пройшли спеціальну підготовку та мають на те відповідні допуски (посвідчення), які видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин (Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернівецькій області), щороку» – ст. 18 Закону України «Про захист рослин».

Нагадаємо, що підставою для видачі допуску є посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного виконання роботи з 
пестицидами і агрохімікатами відповідно до затверджених форм та медична книжка з висновком медичної комісії про відсутність протипоказань за
станом здоров'я.

Для отримання допусків (посвідчень) рекомендуємо підприємствам,   установам, організаціям та громадянам, які використовують засоби захисту рослин для боротьби для боротьби з шкідливими організмами (хворобами, шкідниками, бур’янами, тощо)  письмово звернутись до Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області за адресою: м. Новоселиця, вул. Бессарабська 26, другий поверх.

Допуск (посвідчення) видається безкоштовно.

Більш детальну інформацію можна отримати у спеціалістів управління фітосанітарної безпеки за телефоном: 0986485174.

 

Крім цього, згідно ст. 21 Закону України «Про захист рослин», порушення законодавства про захист рослин тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність, яку несуть особи, винні у не проходженні спеціальної підготовки та неотриманні відповідного допуску та посвідчення на право проведення робіт, пов’язаних з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею засобів захисту рослин.

 

КОНТРОЛЬ ЗА ЗБЕРІГАННЯМ НАСІННЯ

   Відділ контролю в насінництві та розсадництві управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області рекомендує дотримуватись певних вимог до збереження насіннєвого матеріалу в зимовий період:

   - високі врожаї можна отримати лише при використанні здорового високоякісного насіння, що має високі потенціальні властивості. Тому насіння до посіву потрібно зберігати в таких умовах, щоб воно забезпечило високу енергію проростання, високу схожість і було здатне дати здорову високопродуктивну рослину, а це вимагає певних умов і спеціального режиму зберігання;
   - на зберігання закладають нормально розвинене насіння, здорове, не травмоване, яке вирощено на високому агрофоні та зібране без порушення технології, із вологістю в межах або нижче критичної;
   - основну увагу при зберіганні насіння варто звертати на вологість і температуру навколишнього середовища. Необхідно стежити за тим, щоб відносна вологість повітря в насіннєсховищах не перевищувала 60%. Краща температура для зберігання насіння 5-10°С. Насіння при правильному режимі можна берегти тривалий час;
  - кожне господарство повинно бути забезпечене спеціальними насіннєсховищами, із засіками,;
  -  склади необхідно розташовувати на сухих підвищених ділянках. Підлога й стіни повинні бути без щілин. На вентиляційні отвори й вікна встановлюють грати (для захисту від гризунів та птахів);
   -   насіннєсховище і вся територія біля нього повинні бути ретельно очищені від сміття та постійно утримуватися у чистоті;
  -  для ефективного знищення комірних шкідників (дезінсекція, дератизація) використовують препарати, що дозволені для боротьби з шкідниками запасів;
  -  на зберігання засипають насіння підготовлене і доведене до посівних кондицій. Під час збереження насипом треба прийняти заходи по запобіганню випадкового змішування насіння, для цього засіки залишають незаповненими, до верхнього краю на 15-20см;
  -  не можна розміщати в сусідніх засіках насіння яке важко відокремити, таких культур як пшениця і ячмінь, овес і ячмінь, жито і озима пшениця, а також насіння різних сортів, репродукції одної культури;
   - кожну підготовлену партію, що підлягає зберіганню, необхідно зважити, пронумерувати й установити штабельний ярлик чи етикетку;
   - базове і добазове насіння зернових, зернобобових, ряду олійних культур (соняшнику, сої, льону, рицини, гірчиці, ріпаку), насіння трав, овочевих культур будь яких репродукцій необхідно зберігати у мішках. Мішки повинні бути міцні, сухі, чисті та знезаражені;
   - насіння, що засипане на зберігання, на протязі 2-х діб, підлягає перевірці на посівні якості для чого проводиться повний аналіз. Зразки на перевірку відбирають й оформляють актом;
   - під час зберігання необхідно систематично спостерігати за станом насіння, вимірювати його температуру, відносну вологість, наявність шкідників.

Отже, важливо знати, що тільки при виконанні цих умов можливе збереження високоякісного насіння сільськогосподарських культур, що забезпечує високий потенціал врожайності, має хороші посівні якості до весняного посіву.

Головний спеціаліст ГУ Держпродспоживслужби

в Чернівецькій області                                       С.М. Воронін

 

     До уваги представників ресторанного бізнесу!

 

Новоселицьке районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області повідомляє, у зв’язку з тим, що відповідно до Закону “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” з 20 вересня 2017 року в Україні набули чинності норми, що передбачають запровадження системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) для потужностей, які проводять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є не перероблені інгредієнти тваринного походження, громадська організація “Ресторанна гільдія” підтримує проведення відповідних семінарів для ресторанного бізнесу.

Компанія “ПРОФІ КЛАБ” проведе одноденне навчання по системі харчової безпеки в ресторанному бізнесі, яке відбудеться 27 листопада 2019 року за адресою: м. Чернівці, вул.. Головна, 141.

Усіх бажаючих взяти участь у семінарі  звертатися за тел.: 0679605818 restoguildua@gmail.com

 Осінь в саду!

Восени, коли весь урожай вже зібрано, роботи в плодовому саду не закінчуються. Поки ділянки не покрилися снігом, потрібно багато чого встигнути зробити. Як підготувати сад до зими?Від заходів, проведених восени, багато в чому залежить урожай наступного року. Тому не відправляйте дерева на зимівлю в занедбаному вигляді.Догляд за садом восени  допоможе врятувати дерева від зимових холодів, зменшити чисельність зимуючих шкідників і хвороб та збільшити врожай в наступному році.Саме осінь є тим періодом, коли необхідно обприскувати дерева. Це легко пояснити тим, що саме в цей час багато комах забиваються в кору і гілки рослин для подальшої зимівлі. Від більшості видів шкідників можна позбутися простим способом - провести обрізку і перекопати пристовбурні круги.

Якщо ви помітили на деревах ознаки цвілі, обробити можна мідними препаратами.При наявності захворювань кори та деревини  застосувати  препарати міді (Косайд – 2,5 кг/га, Купроксат – 5 л/га, Медян Екстра – 2 л/га), та продукти, які трансформуються у карбендазим (Топсин М, Фундазол) у максимальних нормах. Вказані препарати ефективні проти парші та плямистості.

 Щоб позбутися збудників коккомікозу, парші, борошнистої роси і інших поширених хвороб, обробіть крони сечовиною (0,5 кг сечовини на 10 л води). Також можна обприскати і грунт навколо дерев, тільки більш концентрованим розчином (1 кг сечовини на 10 л води).

При понижених температурах (6-10С°) слід використати Дантоп - 0,15 кг/га, Актара - 0,5кг/га. інші. Такі обприскування будуть ефективні також проти щитівок, п’ядунів, шовкопрядів, медяниць.

Знищити шкідників, які сховалися глибоко в порах застарілої кори, можна побіливши штамби. Тож в кінці жовтня на початку листопада приступайте до осінньої  побілки саду. Для цього потрібно вибрати відповідну погоду, вона повинна бути сонячною і сухою.

В цілому, осіння обробка стовбурів дерев включає в себе такі етапи:

·         за допомогою скребка або металевої щітки проводиться очищення штамбів від старої кори;

·         замазка садовим варом, що допоможе рослинам залікувати отримані пошкодження;

·         побілка спеціальним складом - необхідно для знищення «гнізд» комах.

Така процедура спрямована також на знищення яєць і лялечок комах-шкідників. Для більшої ефективності до складу для побілки можна додати інсектициди.

 Для побілки дерев використовують готові розчини садової емульсії, вапняні або готують самі.

Після понижених температур радимо обробити розчином залізного купоросу Айрон, зп (сульфат заліза, 53% який знищує 70-80% сумкоспор збудника парші, борошнистої роси, очищає стовбур і гілки від мохів і лишайників та заодно поповнює запаси заліза.

Нагадаємо, що осінь – найкращий період для вапнування ґрунтів та внесення органічно – мінеральних субстратів.

Також рекомендуємо  проводити систематично додаткові обстеження садів щодо заселення мишоподібними гризунами.

Та за наявності 3-5 і більше жилих колоній на гектарі  застосовувати родентициди: Антимиша (2-3 пакетики на нору); Бродівіт, р, (виготовлення принади); Бромадіалон (виготовлення принади); Бромакем (20-30 гр/5 м.кв., або 2-4 брикети на купі);  Капкан-принада №1 (1,5-2,5 кг/га, 15 г., в нірку); Крисолов (1-2 пакетики на нору); Мишолов, р. (виготовлення принади); Принада для знищення мишоподібних гризунів Багіра (1,5-2,5 кг/га); РатКіллер Супер, ГП (5-10 кг/га), Шторм 1 кг/га та інші препарати, включені в «Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

         Крім вищезгаданих хімічних препаратів можна використовувати і біологічні: родентицидБактоцид (2 г в нору).            

Сподіваємося, ваші зелені вихованці благополучно перезимують і в наступному сезоні обдарують хорошим урожаєм смачних плодів.

Під час проведення захисних міроприємств  слід дотримуватись загальноприйнятих державних санітарних правил ДСП 8.8.1 та правил особистої гігієни.

Наталія Костюк                             

 

управління фітосанітарної безпеки                                                                                      ГУ Держпродспоживслужби

в Чернівецькій області

                                             

                                                                      

 Ця стаття має на меті попередити людину про небезпеку контакту з безпритульними та дикими тваринами, які нерідко є носіями страшної інфекції. Що необхідно знати про сказ і як захиститися населенню від нього? Сказ – особливо небезпечне, гостре, заразне, надзвичайно важке і невиліковне захворювання, яке неминуче закінчується смертю. Хворіють на нього люди і всі теплокровні тварини  як свійські, так і дикі. Особливо небезпечні лисиці. Джерелом збудника сказу є хворі тварини, які виділяють вірус зі слиною. Збудник сказу є в слині і мозку хворої тварини або клінічно здорової вже за 10 днів до появи ознак хвороби, тобто, на перший погляд, цілком здорової тварини. Зараження сказом відбувається в основному через покуси чи внаслідок потрапляння слини хворої тварини на свіже поранення, подряпини шкіри або слизових оболонок. У перебігу хвороби розрізняють 3 стадії: передвісників, збудження і паралічів. У першій стадії, яка триває 1-3 дні, у місці укусу з’являються неприємні відчуття (біль, печіння, заніміння, свербіння), почервоніння і набряк. Провідним у цей час є симптомокомплекс неспокою, страху, занепокоєння: хвора тварина пригнічена, відмовляється від їжі, погано спить, уникає людей. Стадія збудження характеризується розвитком нападів гідрофобії (водобоязні) — дуже болючих спазмів глотки і гортані з шумним диханням і навіть його зупинкою. Також виникають судоми у відповідь на посилений рух повітря (аерофобія), боязнь яскравого світла (фотофобія), голосного звуку. Через 2-3 дні стадія збудження змінюється на стадію паралічів (м’язів кінцівок, язика, глотки). Смерть настає від паралічу дихання і порушення серцевої діяльності. Як діяти людям, яких покусала тварина? Перш за все необхідно якомога швидше промити рану водою з господарським милом, обробити краї 5-відсотковим розчином йоду, накласти стерильну пов’язку і звернутись у травматологічні пункти (відділення) лікарні за медичною допомогою, або до найближчого лікувально-профілактичного закладу. У разі укусів дикими, безпритульними тваринами треба за порадою лікаря-травматолога пройти курс антирабічних щеплень у стаціонарному відділенні медичного закладу. Ці щеплення на сьогодні єдиний ефективний засіб профілактики, щоб не померти від сказу. Тварину, яка вкусила, в жодному разі не слід вбивати. Її варто ізолювати, встановити за нею нагляд, попередити ветеринарного працівника, який протягом 10 днів, тобто максимального терміну появи клінічних ознак сказу, буде проводити клінічний огляд тварини. Для запобігання виникнення сказу потрібно регулярно проводити щеплення домашніх улюбленців проти сказу, а якщо з’явилися клінічні ознаки захворювання, доправити тварину для огляду у ветеринарну установу. Слід дотримуватися  правил утримання та вигулу домашніх собак і котів, не створюючи небезпеки оточенню. Особливо звертаємо увагу людей, які з власної доброти беруть безпритульних тварин (собак, кішок) до себе додому. Перед тим, як зважитися на такий важливий крок, для власної безпеки її потрібно доставити у ветеринарну установу для клінічного огляду та профілактичної вакцинації проти сказу.

Вибираємо кращі сорти для посіву озимих зернових культур

На хвилі інтенсифікації виробництва збіжжя та майже щорічного збільшення валових зборів зернових культур все більше господарств намагаються отримати максимальний урожай, використовуючи високоінтенсивні сорти та всі доступні прийоми агротехнологій.

Однак високоінтенсивні сорти, котрі створювались насамперед для отримання високих врожаїв,  досить часто втрачають у хлібопекарських якостях зерна, стійкості до несприятливих погодних умов,  ураження хворобами та шкідниками, тому для них особливо важливим є дотримання технологій та повне забезпечення рослин елементами живлення та, особливо, засобами захисту.

У Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, внесено понад 400 сортів озимої пшениці, хоча у виробництві у минулому році використовувалось лише 223 сорти. Із такої  кількості дуже важливо вибрати сорти, котрі найбільш придатні для вирощування в умовах Прикарпаття та кожного господарства зокрема, адже правильно підібраний сорт може забезпечити до 25-30% прибавки урожаю. Потужним господарствам перевагу слід надавати високоінтенсивним та інтенсивним сортам, вирощування яких потребує більше капіталовкладень, але й прибутковість буде значно вищою. У разі неможливості вирощувати озимі культури за інтенсивними технологіями, краще обирати сорти пластичного типу, які зазвичай дають меншу урожайність, ніж інтенсивні, але, на відміну від останніх, здатні забезпечувати стабільну урожайність в умовах недостатнього живлення та захисту рослин.

Фахівці управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в області, враховуючи рекомендації спеціалістів Івано-Франківського обласного державного центру експертизи сортів рослин, практичний досвід кращих аграріїв, пропонують до посіву у грунтово-кліматичних умовах  Прикарпаття сорти озимої пшениці:

Високоінтенсивні - Кубус, Богемія, Мулан, Смуглянка, Колумбія, Ятрань 60, Достаток, Балетка, Скаген, Комплімент, Акратос, Актер, Арктіс, Лупус, Франс, Хюббері, Етана.

Інтенсивні  -  Подолянка, Київська 8, Харус, Куяльник, Повага, Калита, Зимоярка, Новокиївська, Солоха, Колос Миронівщини, Фоваритка, Кесарія Поліська, Дарунок Поділля, Каланча.

Пластичні – Миронівська 61, Поліська 90, Перлина Лісостепу, Миронівська 65, Білоцерківська напівкарликова, Повага, Богдана, Краєвид, Царівнв.           Пластичні сорти найбільш придатні для вирощування за технологією органічного землеробства, тобто без застосування штучно синтезованих мінеральних добрив та засобів захисту рослин.

Кращі сорти озимого ячменю для вирощування у місцевих умовах: Основа, Трудівник, Зимовий, Борисфен, Сіндерелла, Трізо, Луран, Хайді, Наомі, Хайлайт, Хобіт, Галатіон.

Кращі сорти озимого жита – Богуславка, Інтенсивне 95, Дозор, Клич, Сіверське.

 

 

Увага десикація сої!

 

 Управління фітосанітарної безпеки Головного Управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області інформує: вегетація посівів сої на території Новоселицького району неоднорідна через погодні умови 2019 року, фізіологічні властивості, та висоту розміщення бобів на рослині. Нерівномірність достигання сої, підвищена вологість повітря у серпні - вересні, забур’яненість посівів і поширення хвороб призводить до кількісних та якісних втрат урожаю.

Десикація посівів є невід’ємним елементом технології вирощування сої, особливо за умов дощової осені. Вона допомагає швидко й якісно провести збирання врожаю культури  сої та значно зменшити витрати на доведення його до технологічних і посівних кондицій. Цей технологічний захід (десикація), крім названих переваг, також сприяє зниженню витрат на сушіння насіння, а за певних умов може бути єдиною можливістю зберегти  весь урожай.

Задля запобігання негативній дії вказаних факторів й отримання високого та якісного врожаю сої з меншими втратами рекомендуємо проводити передзбиральну десикацію посівів. Десикацію проводять на посівах сої у фазі початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів (за вологості насіння не більше 35-40%).

Проводити десикацію використовуючи препарати відповідно до «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні»: Агрощит Супер, РК 1,7-1,9 л/га; Асталон 150 SL, РК  - 2-3 л/га; Баста 150 SL, РК – 2 л/га; Везувій, РК -  2-3 л га; Вулкан Плюс, РК - 3 л/га; Десикант, РК  2-3 л/га; Реглон Ейр 200 SL, РК - 1,5-2 л/га; Річард - 3 л/га; Суховій, РК - 1,5-2,5 л/га; Лайфлайн, РК – 1,5-2 л/га; РА, РК - 2,0-3,0 л/га; Рассел, РК 2,0-3,0 л/га;  Реглон Ейр SL, РК - 1,5-2 л/га; Реглон Форте 200SL, РК 1,5-2,25 л/га Юстон, РК 2,0-3,0 л/га та інші.

          При роботі з засобами захисту рослин слід дотримуватись загальноприйнятих державних санітарних правил ДСП 8.8.1 та правил особистої гігієни.

Наталія Костюк

Управління фітосанітарної безпеки

ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області

  

Кавуни й дині: коли та де купувати, чого остерігатися 

Кавуни й дині – улюблені літні ласощі. Ними смакують із задоволенням як діти, так і дорослі. Солодка соковита ягода у спекотний день – це не лише смачно, а й корисно. Тому щороку з нетерпінням чекаємо фруктово-ягідного сезону.

Попри значний вміст води (майже 90%), у кавуні є кальцій, вітаміни А, С, групи В, фолієва кислота. Серед мінеральних речовин – калій, залізо та магній. Диня багата на вітаміни А, РР, В1 та В2. Також містить калій, кальцій і залізо. Цікаво, що у м`якоті  дині є речовини, які сприяють виробленню серотоніну – “гормону щастя”.

Традиційний сезон справжніх стиглих кавунів і динь в Україні припадає на кінець літа та осінь. Те, що пропонують покупцям у червні-липні, – скоріш за все, тепличні фрукти з високим вмістом нітратів. У результаті існує великий ризик отруєння. Особливо це небезпечно для дітей.

Цьогоріч кавуни й дині на Буковині почали продавати ще наприкінці червня – у супермаркетах, на агропродовольчих та стихійних ринках. Попит на них неабиякий. Покупці не гребують купувати кавуни й дині навіть на узбіччях доріг, нехтуючи можливим присмаком важких металів від вихлопних газів. Споживачі не думають про наслідки.

Зараз у ЗМІ є багато порад на кшталт: як правильно обрати кавун та диню, як перевірити на вміст нітратів у домашніх умовах. Радять навіть носити із собою нітратомір (прилад для виміру нітратів). Як ним користуватись? Як правильно визначити вміст шкідливих речовин у продукті? Чи дійсні показники? Це досить важливі питання.

Для того, щоб уберегти своє здоров’я, пам’ятайте:

 • серпень, вересень – найкращий час для споживання баштанних культур;

 • якщо ж вам все-таки захотілось посмакувати ранніми кавунами та динями, купуйте їх у супермаркетах та на агропродовольчих ринках із належно облаштованими місцями торгівлі. Там продукція проходить обов’язковий ветеринарно-санітарний контроль. Прилади повірені, калібровані. Тобто показники точні;

 • оминайте стихійні ринки. Особливо уздовж проїжджої частини дороги;

 • у жодному разі не купуйте розрізаних кавунів. Це може призвести до тяжких наслідків. Наприклад, до гострих кишкових отруєнь;

 • ті, хто самостійно бажають скористатися нітратоміром, повинні враховувати те, що кожен вимірювальний прилад має свій діапазон виміру і відповідну похибку. На відміну від побутової, професійна вимірювальна техніка підлягає періодичним повіркам (випробуванням) на точність вимірювання.

Максимальний показник нітратів у липні на ринках Буковини в кавунах – 100-200 мг/кг (при нормі 60 мг/кг). А ось для дині він сягнув майже 1000 мг/кг (норма – 90 мг/кг). Везуть баштанні переважно з Херсона. Збирають урожай, скоріш за все, недостиглий. Це збільшує відсоток неякісної продукції.

Новоселицький районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області закликає буковинців купувати продукти лише у призначених для торгівлі місцях. Щоб запобігти виникненню отруєнь, лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи обов’язково досліджують овочі та фрукти на вміст нітратів.

 

Рекомендації щодо безпечного споживання грибів

З початком грибного сезону  в Україні частішають випадки отруєнь грибами.  Спеціалісти Новоселицького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області надають населенню  рекомендації щодо уникнення  отруєнь грибами.

Так, отруєння спричиняють токсини отруйних грибів: блідої поганки, білого і смердючого мухоморів, сморжів та свинушки тонкої.  Небезпечними є також їстівні гриби, які не пройшли належної термічної обробки або зібрані на забруднених територіях чи уздовж швидкісних трас. 

Ознаками отруєння є: нудота, блювання, болі у животі, розлад шлунку, підвищення температури тіла а також галюцинації, розлад свідомості та порушення дихання і серцевої діяльності.

Підступна небезпека деяких отруйних грибів у тому, що токсини, потрапивши до шлунку, протягом декількох днів можуть не викликати жодних симптомів. Коли ж отруйні речовини досягають мозку, виникають запаморочення, нудота, сильна спрага, посиніння губ, нігтів та судоми.

Навіть мінімальна доза отрути може бути смертельною! Обов’язково треба мити руки після контакту з грибами, часто отрута передається через немиті руки на інші продукти.

Слід пам’ятати, що страви з грибів важкі для перетравлення, їх не повинні вживати діти, вагітні та годуючі жінки, люди з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, печінки чи з хронічними захворюваннями внутрішніх органів.

 

 

Як запобігти отруєнню грибами:

1.                      Відмовтеся від споживання лісових грибів, обирайте вирощені в теплицях печериці, гливи, тощо.

2.                      Купуйте гриби тільки на стаціонарних ринках чи у супермаркетах, де вони проходять відповідний контроль. Ризик отруїтися, купивши гриби на стихійних ринках чи на автошляхах, дуже високий.

3.                      Необхідно правильно підготувати гриби до споживання, декілька раз (мінімум тричі) відварити у підсоленій воді протягом 30 хвилин, обов’язково зливаючи відвар, який становить основну небезпеку. Готові страви з грибів зберігають в емальованому посуді, в холодильнику не більше однієї доби.

Народні методи  визначення отруйності грибів з використанням цибулини або срібних ложок – не дієві!

Якщо після споживання грибів ви помітили нездорові ознаки у своїх близьких – негайно викликайте швидку. До  приїзду швидкої можна промити шлунок сольовим розчином. Обов’язково пийте багато рідини.

Збережіть недоїдені гриби, їх аналіз може допомогти лікарям швидше визначити вид токсину, що потрапив до організму.

 Споживайте відповідально!

 

Харчові отруєння як результат антисанітарії.

Що таке стафілокок і звідки він береться?

На Буковині під час лабораторних досліджень харчових продуктів (зокрема молока та м’ясо-ковбасних виробів) нерідко виявляють стафілокок. Особливо це стосується продукції нібито виготовленої в домашніх умовах.

Стафілококи – це бактерії, які є однією  з головних причин харчових отруєнь. Їх є понад сто відомих видів. Найбільш патогенним (здатним викликати захворювання) є золотистий стафілокок. Розповсюджується як повітряно-крапельним (при кашлі, чханні та просто диханні), так і контактно-побутовим шляхом (через різні предмети), потрапляє до організму з їжею.

Золотистий стафілокок має здатність розмножуватись у харчових продуктах. Найчастіше це молочна продукція, м’ясні (напівфабрикати, ковбаси) та кондитерські вироби, риба (слабосолона, консерви).

Стафілокок здатний виробляти ентеротоксини, що є отрутою для людини. Захворювання людей виникає після споживання їжі, яка містить як живі бактерії, так і їхні токсини.

Ці бактерії характеризуються відносно високою стійкістю до заморожування, висушування, дії хімічних речовин та сонячного світла. Кип’ятіння та стерилізація продуктів убиває стафілококи, але не руйнує токсини. Остаточна інактивація токсинів відбувається тільки після 2-3 годин кип’ятіння.

До нашого столу продукти потрапляють звідусіль: домашня, чи то “продукція від виробника” різних марок і торгових мереж. Купуємо у супермаркетах, на агропродовольчих ринках, у місцях стихійної торгівлі. Не треба далеко ходити – беремо у сусіда. Кращої продукції годі й шукати – усе поруч. Однак така необачність може мати серйозні наслідки.

Щоб зрозуміти механізм зараження продуктів, необхідно простежити всі етапи його переміщення: від місця, де виробляється, до споживача. Враховуючи всі порушення санітарно-гігієнічних норм.

Найчастіше інфекцію поширюють люди: хворі та носії (захворювання шкіри та дихальних шляхів). Також стафілококи виділяють сільськогосподарські тварини, зазвичай при наявності патологічних процесів, наприклад, маститів. При поганих санітарних умовах ці бактерії виявляють у змивах з обладнання та інвентарю підприємств громадського харчування, харчової промисловості.

Тобто люди заражають приміщення, інвентар, які відтак стають джерелом зараження харчових продуктів та людей. Таким чином утворюється замкнуте коло.

Щоб знизити вірогідність накопичення стафілокока в харчових продуктах, необхідно дотримуватись наступних правил:

 • прибирати приміщення, чистити та дезінфікувати інвентар (обладнання, посуд, предмети побуту, – все, що контактує з харчовими продуктами) – як на виробництві, так і в домашніх умовах;

 • дотримуватись правил гігієни (чистий спецодяг, гумові рукавички);

 • своєчасно проводити медичний огляд людей, які пов’язані з приготуванням їжі;

 • регулярно здійснювати клінічний огляд тварин та періодичні лабораторні дослідження (зокрема корів на субклінічний мастит), своєчасно лікувати захворювання;

 • обов’язково піддавати тривалій термічній обробці продукти під час приготування;

 • зменшувати інтервал між приготуванням та споживанням продукту.

 

Новоселицьке районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області насамперед звертається до виробників харчових продуктів і закликає бути відповідальнішими та дбати про якість продукції, яку вони пропонують споживачам. 

Проводиться польове оцінювання насіннєвих посівів

Розпочинається перший етап сертифікації насіння – польове оцінювання насіннєвих посівів  у суб’єктів насінництва, які уклали Ліцензійні угоди на використання сортів рослин  та  внесені до Державного Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва на 2019 рік. 

   Оцінювання насіннєвих посівів - це комплекс заходів з офіційної перевірки придатності сортових посівів для використання урожаю з них на насінницькі цілі за попереднього та остаточного оцінювання.

   Попереднє оцінювання (обстеження) проводиться з метою встановити сортову ідентичність, оцінити стан насіннєвого посіву та перевірити дотримання вимог насінницької технології щодо забезпечення якості вирощуваного насіння.

   Остаточне оцінювання  (апробація) – польова перевірка насіннєвого посіву щодо рівня сортової чистоти (типовості), засмічення іншими видами рослин, ураження хворобами та ушкодження шкідниками. Остаточне оцінювання посівів проводять у фази розвитку рослин, коли проявляється найбільше сортовирізняльних ознак. 

   За результатами визначення сортових якостей насіннєвого посіву  видається акт польового оцінювання, який є підставою для видачі Сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння.

   Відділ контролю якості насіння та садивного матеріалу  управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області  у межах своїх повноважень надає суб’єктам насінництва та розсадництва  консультаційну допомогу з питань ведення насінництва  та запобігання порушень вимог чинного законодавства в сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин.

 

 

Головний спеціаліст ГУ Держпродспоживслужби

в Чернівецькій області                                               С.М. Воронін

 

 

Профілактика ротавірусної інфекції.

Ротавірусна інфекція – гостре інфекційне захворювання вірусної етіології з фекально-оральним механізмом передачі, що характеризується гострим початком хвороби, з поєднанням симптомів ураження шлунка і кишечника з респіраторними проявами на початкових етапах захворювання.

Інфекція має виражену зимово-осінню сезонність. Хворіють люди всіх вікових груп, але більш сприйнятливі маленькі діти у віці від півроку до 2-3 років. Іноді, на початку захворювання, ротавірусний ентерит розцінюється як ГРВІ, а потім приєднуються симптоми діареї.

Часто ротавірусний ентерит називають кишковим або шлунковим грипом.

Джерелом інфекції є тільки хвора людина або вірусоносій. Інкубаційний період (час від моменту зараження до появи перших клінічних ознак) при ротавірусної інфекції, в середньому, становить від 14 годин до 3-5 днів. Під час інкубаційного періоду відбувається розмноження і накопичення ротавірусу.

Хвора людина стає заразним для оточуючих вже з кінця інкубаційного періоду і триває до одужання. Передача збудника відбувається фекально-оральним шляхом, через забруднені предмети вжитку, брудні руки, забруднені харчові продукти, воду. Так само можливе зараження повітряно-крапельним шляхом.

Основні симптоми захворювання:

– турбують нудота, багаторазова блювота (блювотні маси водянисті з домішкою їжі і слизу). У більшості випадків блювота припиняється до кінця першою-другої доби хвороби;

– одночасно або трохи пізніше з’являється діарея, яка супроводжується болями в животі;

– у частині пацієнтів спочатку захворювання проявляються респіраторні симптоми – нежить, біль і першіння в горлі, почервоніння зіву;

– інтоксикаційний синдром – підвищення температури тіла, загальна слабкість, лихоманка, біль в м’язах.

Вірус відрізняється високою контагіозністю, швидко поширюється в замкнутих просторах дитячих колективів. Дуже часто, якщо в групі дитячого закладу занедужав одна дитина, то протягом тижня будуть інфіковані практично всі.

Тривалість захворювання від 1 до 2-х тижнів.

Симптоми зневоднення у дітей молодшого віку, які спостерігаються при ротавірусної інфекції: дратівливість, плаксивість, плач без сліз, іноді зниження сечовипускання (так званий «сухий підгузник»), сухість слизових, суха шкіра, сонливість, зниження еластичності шкіри, тахікардія.

Відновлення після ротавірусної інфекції займає кілька тижнів. Після перенесеної інфекції залишається частковий імунітет, який не виключає повторного зараження, але полегшує перебіг захворювання.

Для діагностики ротавірусної інфекції використовують експрес-тести.

У країнах ближнього зарубіжжя, для первинної профілактики ротавірусної інфекції використовують вакцинацію. Щеплення здатне знизити захворюваність на 50-70% і попередити до 90% всіх тяжких випадків ротавірусної інфекції у дітей молодшого віку.

В Україні не використовується рутинна вакцинація проти ротавірусної інфекції.

Заходи індивідуальної профілактики такі ж, як і при будь-якої гострої кишкової інфекції:

– дотримуйтеся особистої гігієни, мийте частіше руки, особливо перед їжею і після відвідин туалету;

– не вживайте в їжу немиті овочі, фрукти і зелень;

– проводьте правильну кулінарну і термічну обробку харчових продуктів, дотримуйтесь умов і термінів їх зберігання;

– не вживайте воду з невідомих джерел, пийте кип’ячену або очищену воду;

– намагайтеся не харчуватися на вулиці, це стосується особливо дітей.

Медики попереджають: якщо вас спіткала хвороба, не займайтеся самолікуванням, зверніться до медичних працівників.

Сигналізаційне повідомлення №22

cтаном на 01.07.2019

 Відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області  інформує: на території району розпочалася пора проведення жнив.

 Керівникам району необхідно приділити значну увагу підготовці складів для зберігання зерна, як відомо щорічно господарства України під час зберігання збіжжя щороку через шкідників, які пошкоджують зерно й зернову продукцію, втрачають від 5-10 до 30% зібраного зерна, істотно знижуються його харчові, фуражні та посівні якості. Не виняток і наш район.

На території нашого району найпоширеніші шкідники запасів такі, як комірний (Sitophilus (Calandra) granarius L.) і рисовий (Sitophilus (Сalandra) oryzae L.) довгоносики, малий борошняний (Tribolium confusum Duv.) і булавовусий (Tribolium castaneum Hrbst) хрущаки, гороховий зерноїд (Bruchus pisorum L.), зернова міль (Sitotroga cerealella Oliv.), борошняний кліщ (Acarussiro L.) та інші.

Знезараження незавантажених сховищ, продовольчо-фуражних складів та млинів провадять вологим способом, використовуючи емульсії Актелліку 500 EC, 50% к.е. (0,5 г/м. кв), Фастаку, 10% к.е. (0,2 г/м.кв), Карате 050 EC, 5% к.е. (0,4 мл/м.кв) за норми витрати рідини 200 мл/м2, після чого протягом доби робиться провітрювання.

Для знезаражування прискладської території норми витрати препаратів і робочої рідини треба збільшувати вдвічі.

Допуск людей та завантаження складських приміщень після обробки Актелліком 500 EC здійснюють одразу після закінчення експозиції, Карате 050 EC — через 72 год,  Фастаком — через 20 днів.

 При завантажуванні зерносховищ насіннєве зерно знезаражують емульсією Фастаку (16 г/т) за витрати робочої рідини 500 мл/т. Допуск людей в складське приміщення — через 20 днів після обробки зерна.

Для знезараження як насіннєвого, так і продовольчого й фуражного зерна рекомендований Актеллік 500 ЕС. Норма його витрати така сама, як і для Фастаку.

Реалізація зерна на продовольчі й фуражні цілі за наявності залишків препаратів — не вище МДР. У зерні ж, що використовуватиметься для приготування продуктів дитячого та дієтичного харчування наявність діючої речовини отрути неприпустима. Найбільш ефективним захисним заходом є фумігація.

Для фумігації незавантажених складських приміщень рекомендуємо рекомендовані:  Магтоксин, Фостоксин (Детіа-Газ-Екс-Т),  Дегеш Плейтс (Стрипс), Фостек, 57% таблетки. Норми витрати: Магтоксину й Фостоксину — 1–3 таблетки або 5–15 пелет на 1 м3 приміщення;  Дегешу Плейтсу — 1–3 плити на 30 м3 або 1–3 стрічки на 600 м3, Фостеку — 3–4 таблетки на 1 м3. Фумігація за температури 5–10°С триває 10 діб, 11–15°С — 7, 16–20°С — 6, 21–25°С — 5, вище 26°С — 4 доби.

Допуск людей та завантаження приміщення здійснюється після повного провітрювання. За допомогою багатьох препаратів із числа названих здійснюють також фумігацію зерна насипом.

Продукцію можна реалізувати через 20 діб після фумігації.

Гризунів у складах і сховищах знищують за допомогою отруєних принад. Останнім часом для цього рекомендовані такі родентициди:  Бромакем, ПК 20-30 гр/5 м2 ; Капкан – принада №1 15 г в нірку. Для боротьби з мишами в принадні ящики розкладають по одному брикету; відстань між точками — 2 м. Для знищення щурів у ящики кладуть по два брикети; відстань між точками — 10–15 м, а за значної заселеності гризунами — 5 м. Принаду поновлюють два-три рази протягом двох тижнів. Слід пам’ятати купувати засоби для дегазації складів потрібно лише дозволені «Переліком пестицидів і агрохімікатів»,в спеціалізованих магазинах, при роботі з ними необхідно дотримуватись регламентів застосування хімічних препаратів та загальноприйнятих санітарних правил техніки безпеки та гігієнічних норм.

 

Сигналізаційне повідомлення №21

 Відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області  інформує: погодні умови звітного періоду сприяють розвитку фітофтори на картоплі та помідорах. Нагадаємо: фітофтора – це паразитичний гриб, який вражає листя та плоди помідорів і викликає найнебезпечнішу хворобу – фітофтороз.  Хвороба фітофтороз виявляється у вигляді плям буро-сірого кольору різної форми на листках і стеблах (на відміну від макроспоріозу, при якому плями поширюються і мають спрямований характер). З нижнього боку листя вони покриваються білим нальотом. На плодах томата при цьому утворюються темно-бурі п’ятна . Ураженні помідори через 1-2 тижні гниють. Хвороба фітофтори зазвичай поширюється, як пожежа: був урожай - і нема.

         Не пустити фітофтору до картоплі та помідорів допоможе профілактичне обприскування рослин, яке потрібно проводити один раз на 7 — 10 днів препаратами Ацидан , ЗП 25 г на 5 л води на 1 сотку; Дітан М-45, ЗП 20 г  на 5 л води на 1 сотку; Захист , ЗП 14- 20 г на 1сотку; Інфініто 61 SС. 687,5 КС 15 мл на 5 л води на 100 м.кв.; Квадріс ТОП 325, КС 8 мл на 5 л води на 1 сотку; Ревус ТОП 500 SC, КС 6мл на 5 л. водина 1 сотку ( термін очікування 14-20 днів в залежності від препарату). А після використання такого препарату, як Квадріс 250 SC, к.с. (6мл на 5 л. води на 1 сотку ) — термін очікування п'ять днів.

Препарати, використовувати виключно включені в «Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

 

Сигналізаційне повідомлення №20

Відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області  інформує: тривала аномальна спека по всій території району сприяє масовому розмноженню павутинного кліща.  Павутинний кліщ – сірувато-зелена комаха, з темними плямами по боках (восени стає оранжево  – червона) 0,3-0,4 мм в довжину, має чотири пари ніг (у личинок три пари ніг), тіло покрите щетинками в чотири ряди.

За  прогнозами пік розвитку кліща у цьому році припаде на середину липня, коли соя буде у фазі розвитку бобів. Але проконтролювати кліща в цю фазу розвитку досить складно у зв’язку з  тим, що соя до цього часу формує значну біомасу, кліщ знаходиться  переважно на нижній стороні листка, а більшість акарицидів є  контактними. Добре покриття нижньої частини листа сої в цей період майже  неможливе. Слід зауважити, що самка павутинного кліща відкладає до 150 яєць, з яких за 3-5 діб виходять личинки кліща. За жаркої та посушливої погоди вже за 7-8 днів личинки проходять усі стадії розвитку і перетворюються на дорослих особин. Тому за сезон цей надзвичайно небезпечний шкідник може розвинути до 20 поколінь. Кількість кліщів на полі при цьому зростає у геометричній прогресії, а втрати урожаю в період дозрівання бобів від пошкодження кліщем можуть сягати 70-80%. Отже, в умовах що склалися, єдиним можливим способом знищення павутинного кліща в посівах сої є контроль перших генерацій шкідника, що дасть можливість стримати його подальше розмноження та поширення.

Для контролю кліща в посівах сої рекомендуємо застосувати: Актелік 500 ЕС, КЕ 1,2-2,0л/га; Антикліщ Макс, КЕ 0,8-1 л/га; Балазо 100, КЕ 0,2-0,3 л/га; Вермтимек 018 ЕС, 0,6-1л/га; Масаї, ЗП 0,4-0,8л/га; Ортус, КС 0,7-1,15л/га та  іншими препаратами, включеними в «Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

           При роботі із засобами захисту рослин слід дотримуватися загальноприйнятих Державних санітарних правил ДСП 8.8.1 та правил особистої безпеки.

ЩО ТАКЕ БОТУЛІЗМ

Ботулізм – це харчове отруєння, зумовлена споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини.

 

ПРИЧИНИ БОТУЛІЗМУ

Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м'яса, риби, рідше - овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином. Навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.

Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в'яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м'яса (ковбаси, шинки тощо). Найчастіше причиною ботулізму стають в'ялені або копчені  продукти домашнього приготування, проте реєструються і випадки хвороби після вживання продуктів вироблених у промислових умовах. Це трапляється у випадку не дотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продукту.

Значно рідше ботулізмом можна заразитись через рани, так само рідко мікроорганізм передається від матері до дитини через грудне молоко.

Наразі невідомі випадки ботулізму, пов’язані із уживанням свіжих промитих та правильно проварених чи обсмажених продуктів.

 

ПРОФІЛАКТИКА БОТУЛІЗМУ

Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:

 • в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби,

 • м'ясних та грибних консерв,

 • консервів домашнього виробництва,

 • якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином,

 • якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

 

СИМПТОМИ БОТУЛІЗМУ

Перші симптоми захворювання начастіше виникають через 12-24 годин після споживання зараженої їжі. Водночас, симптоми так само можуть виникнути раніше (уже через 2 години) або значно підзіше (4 доби і більше).  Що важче захворювання, то коротший інкубаційний період.

Симптоми ботулізму:

 • порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети,

 • сильно виражена сухість у роті,

 • важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає)

 • підвищена стомлюваність, м’язова слабкість,

 • запаморочення,

 • короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім - стадія парезу кишечнику (здуття живота, закреп),

 • ураження м’язів шиї та кінцівок.

 

Симптоми ботулізму найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. У подальшому з'являється порушення зору – одна з найперших ознак ботулізму (хворого турбує "сітка або туман" перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів). Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу. Хворі скаржаться на відчуття "грудки" у горлі, біль під час ковтання, подразнення в горлі – усі ці симптоми обумовлені ураженням ковтальних м'язів.

Неврологічна симптоматика триває кілька днів і супроводжується загальнотоксичним синдромом – хворі скаржаться на сильний головний біль, запаморочення, безсоння, загальну слабкість, підвищення температури тіла. У важких випадках  пацієнтів турбує відчуття нестачі повітря, тягар в грудній клітці, дихання стає поверхневим. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі.

При найменшій підозрі на ботулізм негайно зверніться до лікаря. Госпіталізація обов’язкова незалежно від тяжкості хвороби.

 

Сигналізаційне повідомлення №19

21.06.2019р.

          Відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області  інформує: На території району розпочався літ стеблового кукурудзяного метелика. Метелик у розмаху крил 26- 32 мм з добре вираженим статевим диморфізмом. У самки передні крила біло - жовті або світло – коричневі, з двома поперечними хвилястими лініями, задні крила світліші. Передні крила самців світло – коричневі або бурувато – сірі з блідо – жовтими смужками, а задні – з світлою перев`язкою посередині. Самки відкладають яйця купками по 15 – 20 шт. на нижній бік листків, у середньому до 400 яєць кожна, максимально 1200 яєць.

Розмноження шкідника обмежують випуском трихограми (50 – 200 тис. особин на га) на початку і в період масового відкладання яєць метеликами (поріг шкодочинності 17 – 18 % рослин із кладками яєць).

 У період масового виплоджування гусениць, поріг шкодочинності при заселенні ними 6-8% рослин (фаза розвитку кукурудзи – 6 - 8 листків), у фазу розвитку кукурудзи - викидання волоті при заселенні понад 18 – 20% рослин посіви кукурудзи обробляють: борей, кс - 0,12 – 0,14 л/га, карате 050 ес, к.е. 0,2 л/га, карате зеон 050, мк.с. 0,2 л/га, кораген 20, кс - 0,15 л/га, рубін, к.е. – 0,2 л/га та іншими  препаратами  відповідно до  «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

 

           При роботі із засобами захисту рослин слід дотримуватися загальноприйнятих Державних санітарних правил ДСП 8.8.1 та правил особистої безпеки.

  

Сигналізаційне повідомлення №18

станом на 10 червня 2019р.

            Відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області  інформує: у червні для плодових дерев характерний активний ріст пагонів і плодів.

Протягом першої декади червня на території району пройшли інтенсивні атмосферні опади, то виникає небезпека масового ураження дерев яблуні та груші вторинною інфекцією парші; абрикоса, сливи, черешні — клястероспоріозом, або дірчастою плямистістю; вишні та інших кісточкових — кокомікозом.

В яблуневих садах  проти парші рекомендуємо : Делан, в.г. 0,5-1 кг/га; Малвін 80, ВГ 1,8-2,5, Мерпан, ВГ 2,5 кг/га, Сіліт 400 КС 1,7-2 л/га, проти борошнистої роси – Топаз 100 ЕС,КЕ,  Алмаз 100 к.е.,  з додаванням інсектицидів проти шкідників Акцент 0,8 л/га; Нурел Д, к.е. 1,0-1,5 л/га; Воліам Флексі 300 SC,ЛС 0,3-0,5 л/га; Пірінекс Супер, КЕ 1,0-1,5 л/га та один з акарицидів проти кліщів Енвідор 240 SС, КС, 0,4-0,6 л/га, Масаї, ЗП 0,4-0,6 кг/га.

Щоб  запобігти подальшому розвиткові хвороб кісточкові сади середнього і пізнього строків достигання на пізніше, як за 20-45 днів  (в залежності від препарату) до збору урожаю  обприскують: Луна Сенсейшен 500 SC, КС (вишня, черешня та персик 0,25-0,35л/га); Малвін 80, ВГ (абрикос, персик 1,8-2,5кг/га); Самшит, КС (персик 0,2-0,3 л/га); Сігнум, ВГ (вишня, черешня, абрикос, персик 1,0-1,25кг/га); Страж, КС (персик 0,4л/га); Топаз 100 ЕС,КЕ (вишня (маточники), персик 0,4л/га); Фитал,РК (абрикос, вишня, черешня, персик 2л/га); Хорус 75 WC, ВГ (вишня, черешня, персик, абрикос, слива 0,2-0,3л/га), та іншими фунгіцидами.

Застерігаємо використовувати препарати виключно включені в «Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

           При роботі із засобами захисту рослин слід дотримуватися загальноприйнятих Державних санітарних правил ДСП 8.8.1 та правил особистої безпеки.

 

Біопрепарати – альтернативний захист сільськогосподарських культур від хвороб та шкідників.

Альтернативою хімічного методу є біологічний захист рослин від шкідників, хвороб та бур'янів, який з кожним все більше стає актуальним.  Практична зацікавленість біологічним методом зумовлена тим, що він безпечний для людини і теплокровних тварин. Агенти біологічного захисту не забруднюють навколишнє середовище, проявляють високу селективність, зручні для масового виробництва та мають невичерпні ресурси для цього. Ось чому у екологічно розвинених країнах біологічний захист рослин є екологічно безпечною і пріоритетною формою в довготривалих програмах боротьби зі шкідливими організмами.

Класифікація біологічних пре­па­ратів

·         За ви­до­вою на­лежністю, за­леж­но від при­ро­ди діючо­го по­чат­ку, біоп­ре­па­ра­ти поділя­ють на три ос­новні гру­пи: 

·         Бак­теріальні — ви­роб­лені на ос­нові різних видів бак­терій, їх за­сто­со­ву­ють для бо­роть­би зі шкідни­ка­ми і гри­зу­на­ми, про­ти фіто­па­то­генів — бак­терій-ан­та­гоністів;

·         Грибні — ос­но­вою є гри­би-ен­то­мо­па­то­ге­ни із ши­ро­ким спе­к­т­ром дії про­ти шкідників та мікро­би-ан­та­гоністи і гіпер­па­ра­зи­ти, спе­цифіку яких ви­ко­ри­с­та­но у бо­ротьбі про­ти хво­роб;

·         Вірусні — ви­го­тов­лені на ос­нові ен­то­мо­па­то­ген­них вірусів. Ви­со­ка спе­ци­фічність цієї гру­пи біоп­ре­па­ратів обу­мов­лює їхню дію пе­ре­важ­но на од­но­го шкідни­ка.

Біологічні препарати розділяють на наступні види:

 

·         Біологічні фунгіциди – це препарати живих організмів, продукти їх життєдіяльності, що використовуються аграріями для захисту рослини в період її вегетації від хвороб, які викликають грибні та бактеріальні збудники. Біологічні фунгіциди володіють значним діапазоном дії, що дозволяє захистити рослини від широкого спектру хвороб, в тому числі: пліснявіння насіння, кореневих гнилей, снігової плісняви, борошнистої роси, бурої роси, фітофторозу, альтернаріозу, фузаріозу, фомозу, кокомікозу, бактеріозів і різного роду плямистостей і гнилей.

·         Біологічні інсектициди та акарициди – це вузькоспеціалізовані мікроорганізми і продуковані ними специфічні біотоксини направленої дії, призначені для боротьби з імаго і личинками шкодочинних комах, кліщів і комарів. Біологічні інсектициди володіють широким спектром дії, що дозволяє їм ефективно боротися з наступними шкідниками: колорадським жуком, капустяною совкою, вогнівкою, яблуневою плодожеркою, лучним метеликом, американським білим метеликом, яблуневою і плодовою міллю, павутинними кліщами, великою кількістю видів гусені, тощо. При цьому препарати абсолютно безпечні для бджіл.

·         Біологічні інокулянти - біологічні препарати, що використовують  живі культури корисних для рослин мікроорганізмів для зміцнення здоров'я культури. Найбільшу популярність та поширеність у світі препарат здобув як інокулянт для сої (рос. инокулянт для сої). Але використання інокулянтів сьогодні не обмежується тільки бобовими культурами. Інокулянти використовують, також, для передпосівного обробітку насіння різноманітних сільськогосподарських культур: технічних, просапних, зернових колосових, кукурудзи та соняшнику.

·         Біологічні деструктори рослинних решток - це препарат, який сприяє пришвидшенню розкладання рослинних решток у ґрунті, пригніченню патогенної мікрофлори та оздоровленню ґрунту. В Україні та світі найпоширенішими є деструктори біоло­гічного походження.

·         Біологічні добрива - це специфічні ґрунтові мікроорганізми, які, разом з синтезованими ними біологічно-активними речовинами, застосовуються для забезпечення культури доступними формами азоту, фосфору та калію, а також стимуляції їх росту і розвитку, збільшення урожайності та покращення якості продукції.

В нинішніх умовах товаровиробники з кожним роком все більше надають перевагу біологічниму захисту сільськогосподарських культур.

Біопрепарати, які  в переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволені до використання в Украіні на овочах :

Аверком, спиртова емульсія – протинематодний засіб 2 л/га(обробка насіння, обробка лунок перед висадкою розсади або обприскування рослин;

Азогран, гр. фіксація атмосферного азоту 1-2 гранули – внесення гранул під час висадження розсади;

Азотер, р; Азотер СЦ, р; Азотер Ф,р (томати закритого грунту) 10л/га –поліпшення росту та розвитку рослин, підвищення врожайності, оздоровлення рослин;

Азотофіт, р підвищення врожайності овочевих та ягідних культур 1 л/га;

ЕКОпроп N (ЕКОрrорN) – овочеві культури закритого грунту (томати, перець, баклажани огірки) 1 кг/га (покращення врожайності, якості продкції) ;

Міко Хелп, п. овочеві культури закритого грунту 0,1-0,5 кг/га (пригнічення фітопатогенів, підвищення врожайності);

Актофіт: Картопля – колорадський жук 0,3-0,4 л/га; Огірки, троянди закритого грунту 2,0 м2;

Біопрепарат з інсектицидною та акарацидною дією  Актоверм, КЕ: Картопля – колорадський жук 0,3-0,4 л/га; Огірки в умовах закритого ґрунту (павутинний кліщ) 2л/га;

Біопрепарат інсектицидної дії Актоверм формула (огірки закритого ґрунту) кліщі 10-15л/га; баштанна попелиця 7-8л/га;

Бітоксибацилін-БТУ(інсектицид) – огірки закритого ґрунту (кліщі) 10-15л/га; огірки відкритого ґрунту баштанна попелиця 7-8л/га/ 1000л;

Інсектецид біологічного походження «Ентоцид (Метаризін)» - овочеві культури, картопля захист від личинок травневого хруща 7 л/га;

Лепідоцид – БТУ(інсектицид) – капуста 2-3л/га (білани; капустяна міль; капустяна совка);

Мікробіологічний інсектицид БІОЛЕП (Лепідоцид), СК – томати (бавовникова совка) – 2 - 3л/га;

Нутаргард, в.р. – овочеві культури (тля, озима совка, білокрила) 0,3-1,0 л/га;

Хеліковекс, КС – томати. соя, перець (бавовникова совка) 0,05-0,2 л/га 200-500л робочої рідини;

Біопрепарат фунгіцидної дії Фітолавін, РК - томати закритого та відкритого ґрунту (бактеріальний серцевинний некроз, бактеріальний рак, м’яка бактеріальна гниль, кореневі гнилі, альтернаріоз 2 л/га; огірки захищеного грунту 1,5-2 л/га(позакореневе підживлення) 6 л/га крапельне зрошення;

Біопрепарат фунгіцидної дії Фітоплазмін, РК – томати закритого ґрунту (м’яка бактеріальна гниль, бактеріальний рак, некроз, серцевини стебла) 6-12л/га (через 1-1,5 місяці після висадки розсади на постійне місце, наступні з інтервалом 3-4 тижні) 

Казумін 2Л РК біопрепарат фунгіцидної та бактерицидної дії - томати 1,5 л/га; капуста 3 л/га;

Псевдобактерін- 2 (Респекта), в.р. – капуста, томати, огірки, цибуля (проти збудників грибних і бактеріальних хвороб) 1л/га;

Трихофіт,п.,р.- томати (фітофтороз) 4-6 л/га;

ФітоДоктор (Спорофіт), п. – томати (фітофтороз) - 2-3кг/га;

Фітолавін, РК – капуста (чорна ніжка розсади, слизистий та судинний бактеріози) 1,2-1,6 л/га;

Фітоцид, р. – овочеві культури (підвищення врожайності захист від хвороб) 0,2 л/100л води.

Біопрепарати, які  в переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволені до використання в Украіні в садах:

Бізар, р. – садові (яблуння), (захист проти хвороб, підвищення імунітету) 4-6л/га;

Біофунгіцид Мікосан «В» -  яблуння (проти збудників комплексу захворювань) 10-12л/га;

Гаупсин, р. – садові (яблуння) (захист проти шкідників та хвороб, підвищення імунітету) 4-6л/га;

Казумін 2Л РК біопрепарат фунгіцидної та бактерицидної дії – яблуння (бактеріальний опік) 3,0-4,0л/га;

МедексТвін, КС – яблуння, груша, персик (для боротьби з яблуневою та східною плодожеркою) 0,1 л/га (400-1000л робочого розчину на га);

Мітігейт, в.р. – яблуння (кліщі) – 0,3-0,45 л/га; плодові культури (листоблішки, попелиці, квіткоїди) -0,3-1,0л/га;

Псевдобактерін - 2 (Респекта), в.р. – яблуння. груша (проти збудників грибних і бактеріальних хвороб) 1л/га;

Сезар, р. – садові (яблуння) (захист проти шкідників) 4-6л/га;

Фітоцид, р. – садові та квіти (підвищення врожайності захист від хвороб) 1,0-2,0л/га.

 

Боротися з шкідниками та хворобами біологічним методом не лише можна, а й потрібно, адже шкідники та хвороби як овочевих так і садових культур здатні звести нанівець усю працю селян, знизивши урожайність на 25-35%, а то й взагалі знищити. Тому, якщо вашу огородину атакували шкідники, та хвороби і ви проти хімічних препаратів радимо не експериментувати народними методами, а вдатися до біологічних  заходів.

Наталія Костюк

управління фітосанітарної безпеки

 

ГУ Держпродспоживслужби

 Літня оздоровча кампанія 

Починається літня оздоровча кампанія , тож батькам слід подбати про дозвілля своєї малечі. А кваліфіковані спеціалісти допоможуть у цьому професійними рекомендаціями.

Обираючи табір для відпочинку вашої дитини, перш за все поцікавтеся наявністю державної атестації оздоровчої установи. Інформація про це є у відкритому доступі в Державному реєстрі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Це неабияк спростить вам вибір табору для дитини.

Фахівці зауважують, що навіть у найкращого, на перший погляд, табору може бути відсутній дозвіл на здійснення роботи. Тому передусім варто звернути увагу на медичні книжки, а також відповідні дозволи служб, які гарантують дітям належні санітарні й пожежні умови під час перебування у тому чи іншому оздоровчому закладі.

На чому слід зосередитись при виборі дитячого табору:

– чи охороняється територія;

– скільки років працює табір;

– хто входить до складу педагогів і вожатих;

– умови розміщення, медичне обслуговування, особливості харчування, питного режиму тощо.

Уся продукція, яка надходить до харчоблоку дитячого табору, повинна мати супровідні документи, що засвідчують її якість та безпеку для дітей. До таких, зокрема, належать товарно-транспортні накладні. Є вимоги і до персоналу закладу: перед оформленням на роботу кожен працівник повинен пройти обов’язковий медогляд і мати особисту медичну книжку з допуском. До речі, у вас є право вимагати її показати.

Необхідно подбати і про відповідний одяг та взуття для комфортного перебування дитини у таборі. Досвідчені працівники оздоровчих закладів радять обмежитися таким набором речей: по дві-три пари джинсів, шортів, кілька футболок і кофтин із довгими рукавами, куртка, дві кофти – тепла й легка; сандалії, кросівки. Не завадять і гумові капці – в них можна піти в душ, до басейну чи на пляж. Якщо дитина не привчена самостійно прати свої речі, тоді спідню білизну та шкарпетки краще приготувати на щодень.

У таборі заборонено зберігати та вживати:

– алкоголь (зокрема слабоалкогольні напої);

– тютюнові вироби;

– енергетичні напої;

– харчові продукти, які швидко псуються.

Якщо хочете дати своїй дитині в дорогу їжу, врахуйте, що їсти в автобусі не бажано. За санітарними нормами, дітям дозволено тримати в кімнатах лише мінеральну воду, цукерки, печиво та вафлі.

 

 Як вберегтися від кишкових інфекцій під час повеневого періоду!

         У зв’язку з затяжними та інтенсивними опадами спостерігається підняття рівнів водойм та річок. Зявляеться ризик підтоплення джерел водопостачання.

Підтоплення централізованого та децентралізованого водопостачання може спричинити забруднення води у криницях та інших джерелах водопостачання, а тому існує ризик спалаху інфекційних захворювань.
Для профілактики спалаху гострих кишкових інфекцій Новоселицьке районне управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області рекомендує:
1.
Використовувати для споживання воду із альтернативних джерел водопостачання гарантованої якості, що не зазнали підтоплень, використовувати для питних потреб бутильовану фасовану воду.
2. У випадку використання води з власного індивідуального джерела – провести його технічний огляд на предмет замулення, збільшення рівня води тощо. При необхідності здійснити очистку та кількаразову відкачку води з джерела до відновлення її органолептичних властивостей. Після чого провести дезінфекцію джерела та лабораторні дослідження води.
3. Провести обстеження зон санітарної охорони  джерела водопостачання (свердловина, трубчаста криниця, колодязь, каптаж тощо) на предмет потенційних причин забруднення (вигрібні ями, надвірні туалети тощо), які при значних опадах можуть потрапити в підземні водоносні горизонти. При наявності таких необхідно їх ліквідувати.
4. Навколо джерел водопостачання поновити “глиняний замок”, відмостки, а при їх відсутності – встановити, а також встановити перехоплюючі канали з відводом стоків на сторону з метою організації захисту джерела водопостачання.
5. У разі крайньої необхідності – воду з власних джерел водопостачання, що викликає сумніви стосовно її якості, використовували лише після кип’ятіння протягом 15 хвилин.
6. Не рекомендовано використовувати в їжу продукти харчування, які зберігались у приміщеннях, що зазнали підтоплень (підвали, погреби, комори тощо), зокрема консервацію, крупи, овочі, фрукти тощо.
7. Перед їжею обов’язково ретельно мийте руки з милом (також руки можна протирати зволоженими дезінфектантами-серветками або спеціальними антисептиками-спреями для обробки рук).
8. Провести дератизацію в місцях можливого скупчення гризунів.
9. Індивідуальні вигреби та вбиральні (туалети) в разі переповнення водою спорожнити за допомогою асенізаційної машини та продезінфікувати хлорним вапном або іншим дезінфекційним засобом, призначеним для цього.

 

Африканська чума свиней!

Африканська чума свиней – це інфекційне захворювання свійських та диких свиней, збудником якого є вірус. Він є дуже складним і проявляє значну генетичну мінливість. Заражає клітини імунної системи та ініціює вироблення величезної кількості специфічних антитіл, які, на жаль, не здатні до повної нейтралізації збудника. Це є однією з основних причин, чому виготовлення ефективної вакцини проти нього наразі неможливе.

Так, нещодавно в особистому підсобному господарстві громадянина в   с. Новий Корогод Бородянського району було зареєстровано випадок захворювання на африканську чуму свиней. Про це повідомило Головне управління  Держпродспоживслужби в  Київській  області.

При дослідженні відібраних проб біоматеріалу 10 травня 2019 року експерти  встановили  діагноз – африканська чума свиней (звіт про результати дослідження патологічного матеріалу № 005712 п.м./19 від 10.05.2019).

Крім того, за інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, зареєстровано випадок захворювання на африканську чуму свиней у приватному секторі Хорошівського району. Було проведене дослідження патологічного матеріалу у Випробувальному центрі Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи № 005772 п.м./19 від 14.05.2019 року.

У зв’язку з цим відбулося засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при райдержадміністраціях з метою координації дій з локалізації спалахів африканської чуми свиней. У результаті обговорення було затверджено план щодо припинення поширення цього захворювання, а також визначено межі епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду.

У місцях, де зафіксована африканська чума свиней, вживаються заходи з обмеження та недопущення розповсюдження її збудника.

Фермерським господарствам, які займаються розведенням, утриманням та продажем свиней, рекомендують уникати зв’язків із зазначеними територіями.

 

Сигналізаційне повідомлення №17

3.06.2019

 Відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області  інформує: на території Новоселицького району триває інтенсивний літ та яйцекладка метеликів чортополохівки (рос. — репейница), що є наслідком м’якої зими та гарної перезимівлі.

Рекомендуємо посіви тримати на постійному контролі, щоб мінімізувати негативні наслідки від вищезгаданого шкідника.

Нагадаємо, що метелики полюбляють живитися нектаром диких і культурних рослин (тому їх багато на полях ріпаку), добре мігрують – здатні пролітати за день до 5 км. Гусінь – дуже рухлива, агресивна та швидка, здатна мігрувати до найближчих полів сої та соняшнику. Адже гусениці чортополохівки здатні скелетувати листя, що трапляється на їхньому шляху. У роки масової появи, знищивши бур'яни, гусінь здатна завдати відчутної шкоди рослинам сої, соняшнику, рицини, кукурудзи, овочевих і баштанних культур, іншим, передусім, засміченим посівам. На присадибних ділянках не нехтують айстрами, лавандою, артишоком  тощо.

Після тривалого періоду додаткового живлення на квітучих бур'янах та інших нектароносах метелики відкладають яйця, розміщуючи їх поодинці на листя, віддаючи перевагу бур'янистій рослинності. Відклавши яйця, метелики гинуть. Через 7-12 днів з яєць відроджуються гусениці. Через 20 ­- 30 днів гусениця закінчує живлення і, прикріпляючись анальним кінцем до рослини або іншого предмету, перетворюється на висячу лялечку. Через 12­-18 днів із лялечки вилітають метелики нового покоління. У липні – вересні розвиваються II і III покоління. Гусениці живуть із травня по вересень. При пошкодженні листків сої гусениці з’єднують їх павутиною і скелетують.

За появи осередків гусениць (ЕПШ 1-3 гусениці на кв.м) посіви захищають рекомендованими для культур інсектицидами, дозволеними до використання «Переліком пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання в Україні» наприклад: Ампіго 150 ZC,ФК 0,2-0,4 л/га та інші, з дотриманням регламентів застосування пестицидів, техніки безпеки та санітарних норм при роботі з пестицидами.

 

При роботі із засобами захисту рослин слід дотримуватися загальноприйнятих Державних санітарних правил ДСП 8.8.1 та правил особистої безпеки.

 

Сьогодні державна підтримка - один із центральних напрямів державної політики у АПК.

    Посівна закінчується, можна  скористатися і фінансовою підтримкою, а саме -  частковою компенсацією вартості насіння сільськогосподарських культур, відповідно до Постанови КМУ від 07.02.2018 р. № 106, з змінами від 30.01.2019р. № 126.

   Хоча фермерам завжди не до документів та їх підготовки, але ціна питання - 80% вартості насіння без ПДВ, але не більше 80 тис. гривень на одне господарство. 

   Компенсація надається за насіння вітчизняного виробництва як озимих , так і за насіння ярих культур, іноземної чи вітчизняної селекції.

   Суб'єкти підтримки:

1) фермерське господарство, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень;  

2) сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (молочарського, м’ясного напрямів, до складу якого входять не менше 20 членів, плодово-ягідного, овочевого напрямів, а також із заготівлі та переробки продукції бджільництва, дикорослих ягід, грибів і рослин).

   Необхідно:

   Подати Заявку (форма затверджена) до одного з уповноважених банків. У самій заявці – чіткий перелік документів, які потрібно додати, а саме:

1. документи щодо діяльності одержувача та його офіційного статусу;

2. документи щодо купівлі самого насіння:

• копія сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

• копія сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

• копія платіжного доручення про оплату за насіння;

• копія накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;

3. акт (копія) про висів придбаного насіння; форма затверджена.

   Вказуються: культура – сорт/гібрид - площа (у га) – витрати насіння (за нормою та фактичні) – вартість 1 т. насіння та загальна вартість (без пдв, у грн.).

   У разі купівлі насіння у ФОП, які не включені до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, додаються:

• свідоцтво на насіння - на сертифіковане насіння;

• свідоцтво на гібридне насіння - на насіння гібридів першого покоління;

• атестат на насіння - на базове насіння.

   Граничний термін подання документів до уповноважених банків для часткової компенсації вартості насіння  - 1 листопада поточного року. 

 

 Головний спеціаліст ГУ

Держпродспоживслужби в Чернівецькій області                          С.М.Воронін

 

Сигналізаційне повідомлення №16

станом на 31.05.2019 р.

Відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області  інформує: колорадський жук, повсюди  масово розвивається у посадках картоплі. Інтенсивне заселення рослин і прискорений розвиток усіх стадій фітофага ймовірний за температури понад 26ºС та вологості 58-75%. За масової появи личинок першого - другого віків чисельністю 10-20 екз., на кущ картоплі за 8-10%  заселення обприскують одним із препаратів:  Актара 240 SC,  к.с. 0,7-0,9 на 1 сотку на 3-5 л/води; Актара 25 WG, ВГ 1,4 г на 10 л на 1 сотку; Антаколорад Макс, КС 1-1,5 мл на 5 л води на 1 сотку; Антіжук, ЗП 0,45-0,5 г на 3-5 л води; Антіжук-Гідро, РК 1,5-2,0 на 5л води; Ато ЖУК, КС 1,0-1,5 мл на 3-5 л води на 1 сотку; АС Селектив, ТН 8-10 мл., на 10 л води на 1 сотку; АЦ Люкс, ЗП 0,5г на 0,01 га; Бомбардир Аква, РК 2 мл на 5 л води на 1 сотку; Борей, КС 2 мл /5 води/100 м.кв; Дестрой, КС  2 мл на 6-10 л/води на 2 сотки; Варант 200, в.р.к. 1,5 мл на 8 л води на 1 сотку; Енжіо 247 SC, КС 1,8 мл на 5 л води на 1 сотку; Інгавіт, РК 2,5 мл на 3-5 л води; Інспектор, ВГ, 1г/10 л води /2 сотки; Каліпсо 480 SC, КС 1,0 мл на 4-5 л води на 1 сотку; Редінг, КС 2,0 мл на 6-10 л води на 2 сотки; Резерв, РК 2 мл на 5 л. води на 1 сотку; Робус Протект, ВГ 0,45-0,5 г на 5 л води на 1 сотку; Садовник  БТ, КС 1,5 мл /5 л води на 1 сотку; Смерть жукам, ВГ 0,7г на 4-5 л води на 1 сотку; Т-2, КС 1 мл на 5 л води на 100 м.кв; Фастак, КЕ 2 мл на 5 л води та інші відповідно до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Ураїні.

З біопрепаратів – біопрепарат з інсектицидною та акарацидною дією Актоверм, КЕ 4 мл на 3 - 4 л води на 100 м2 та Актофіт, КЕ 0,3-0,4 л/га.

 

           При роботі із засобами захисту рослин слід дотримуватися загальноприйнятих Державних санітарних правил ДСП 8.8.1 та правил особистої безпеки.

 

Сигналізаційне повідомлення №14

станом на 20 травня

Відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області  інформує: станом на 17 травня території Новоселицького району розпочався літ  метеликів підгризаючих (озимої, окличної) та листогризучих совок (капустяна, совка-гамма, городня, садова, люцернова тощо). Лускокрилі комахи відносяться до одних з найбільш шкодочинних видів сільськогосподарських культур. Шкідливою стадією є гусениці, які  пошкоджують понад 50 видів рослин. Найбільше шкодять бурякам, соняшнику, кукурудзі, озимій пшениці, житу та ріпаку. Одна гусениця озимої совки за добу знищує 10–15 молодих рослин буряків.

Характер і розмір пошкодження гусеницями залежить від їх віку та фази розвитку рослин. До третього віку гусениці живляться суто нижніми листками рослин, спочатку зіскрібаючи м'якуш тканини з нижнього боку листка, потім вигризають дірки. Гусениці старшого і середнього віку вигризають у коренях буряків, моркви, інших коренеплодів великі ямки або перегризають кореневу шийку і черешки листків. Особливо потерпають від пошкоджень цукрові буряки пізніх строків сівби та пересіви, пізні й нерозкущені сходи озимих зернових культур. Пошкоджені рослини в таких посівах гинуть. Пошкодження найчастіше починається з країв поля і поширюється на ньому плямами, які надалі утворюють суцільні “плішини”, подекуди великих розмірів.

З біологічних заходів захисту посівів від підгризаючих совок за наявності  0,4-0,6 яйця на кв.м застосовують випуск яйцеїда-трихограми. У посівах цукрових буряків, соняшнику, озимої пшениці, багаторічних трав за наявності 30 яєць шкідника на кв.м норма випуску трихограми становить 30 тис. самиць на га, а понад 30 яєць на кв.м норму визначають з розрахунку одна самиця на 10 яєць шкідника. На парах перший випуск 10 тис. самиць на га, наступні залежно від чисельності яєць на кв.м: до 1 яйця 1:1, з розрахунку одна самиця на одне яйце шкідника, тобто 10 тис. на га; до 5–1:5, тобто до 17 тис. на га; до 15 яєць – 1:7, тобто до 20 тис. на га; понад 15 яєць на кв.м 1:10.

З хімічних методів захисту проти гусениць листогризучих та підгризаючих совок використовують альтекс, к.е., борей, КС, золон, к.е., децис ф-Люкс, к.е. та інші препарати у рекомендованих нормах. У посадках капусти ефективні гормональні препарати: дiмілін, з.п., номолт, к.с., Застосування інсектицидів на плантаціях томатів, баклажанів, перцю проти гусениць помідорної, бавовникової та інших совок бажане до початку плодоутворення.

          При роботі із засобами захисту рослин слід дотримуватися загальноприйнятих Державних санітарних правил ДСП 8.8.1 та правил особистої безпеки.

  Сигналізаційне повідомлення №13

          Відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області  інформує: станом на 16 травня території Новоселицького району розпочався літ метеликів яблуневої плодожерки (Laspeyresia pomonella L.) – най­по­ши­ренішого шкідника на­са­д­жень яб­луні, що має найбільше еко­номічне зна­чен­ня. За умови несвоєчасного захисту втрати плодів яблуні досягають 60 – 70 % і більше. Ця шкода посилюється ще й тим, що більша частина пошкодженого урожаю (до 65 %) буває з периферійної частини крони, яка дає, як відомо, найбільш якісні плоди.

            У період масового відкладання яєць, на початку відродження гусениць першого покоління або через 8-10 днів після того, як феромонна пастка відловила понад 5 метеликів за 7 днів при температурі повітря на заході сонця вище +15,5ºС проводять обприскування акцентом, КЕ, 2,0 л/га, альфагардом 100, к.е., 0,15-0,25 л/га, балазо 100, КЕ, 0,4-0,5 л/га, бі-58, к.е., 0,8-2,0 л/га, воліам флексі 300 SC, КС, 0,3-0,5 л/га,  децис профі 25 WG, ВГ, 0,1 кг/га,  дурсбаном ультра, КЕ, 2 л/га, золоном 35, к.е., 2,5-3 л/га, каліпсо 480 SC, КС, 0,25-0,3 л/га, карате зеон 050 CS, мк.с., 0,4 л/га, корагеном 20, КС, 0,15-0,175 л/га, нурелом Д, к.е., 1-1,5 л/га, нуріком, к.е., 1-1,5 л/га, оперкотом, ЗП, 0,3-0,4 кг/га, та ін., з додаванням проти парші мерпану, ВГ, 1,9-2,5 кг/га, малвіну 80, ВГ, 1,8-2,5 кг/га, а також тіовіту джет 80 WG, в.г., 8 кг/га чи імпакту 25 SC, к.с., 0,1-0,15 л/га проти борошнистої роси. Інгібітори синтезу хітину ( номолт, к.с. 0,5-0,7 л/га, люфокс 105 ЕС, к.е., 1,0 л/га) краще застосовувати під час відкладання яєць, який співпадає з масовим льотом.

           Наступні обприскування проводять при відлові феромонними пастками 3 і більше метеликів яблуневої плодожерки протягом 7 днів спостережень, але не раніше втрати токсичності пестицидів попереднього обприскування.

          На присадибних ділянках для боротьби з яблуневою плодожеркою дозволено до застосування: альтекс, КЕ, 2,0-3,0 мл на 6-10 л води, балазо 100, КЕ, 4-6 мл на 10 л води, бомбардир, ВГ, 0,7 г на 10 л води, децис профі 25 WG, ВГ, 1 г на 10 л води, каліпсо 480 SC, КС, 2,0 мл на 10 л води, люфокс 105 ЕС, к.е., 10 мл на 10 л води,  проклейм 5 SG, РГ, 3 мл на 10 л води, танрек, РК, 2,5 мл на 10 л води або цезар, КЕ, 4-6 мл на 10 л води.